more
more
take tour now
вход для клиентов
more
home about software partners contacts

Главная » НОВОСТИ » 16.11.2012 » страница 5


ЮДИНА НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА -
ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ!!!

Страницы:
1 2 3 4 5

Киричок П.О., д.т.н., проф., директор ВПІ НТУУ "КПІ"

Процес трансформації поліграфічних підприємств в ринкове середовище досі є недостатньо адекватним сучасним ринковим вимогам. До одного з основних гальмівних чинників належить використання поліграфічними підприємствами у власному просуванні застарілих підходів при прийнятті управлінських рішень. Тому хочу особливо відзначити, що наукова праця к.е.н., ст..викл. Юдіної Н. В. має глибоке практичне значення і передбачає перетворення цієї ситуації. Запропонована методика просування поліграфічних підприємств є зрозумілою та легкою у впровадженні. Вона спрямована на підйом як української поліграфічної галузі, так і промисловості України в цілому, оскільки отримані результати можуть послугувати у якості аналогії і для інших промислових підприємств.
Запропонована методика має чітко структуровану логіку та інноваційність. Основні ідеї запропонованої концепції управління рекламною діяльністю вже впроваджено в управлінську діяльність низькі поліграфічних підприємств України. Врахування попереднього досвіду власної рекламної діяльності у відповідності із конкретними ситуативними умовами дозволило поліграфічним підприємствам досягнути конкретних результатів.
На мою думку, автор наукової праці «Управлінські рішення в рекламній діяльності поліграфічних підприємств» к.е.н., ст. викл. Юдіна Н.В. заслуговує на здобуття премії Президента України для молодих учених!

Киричок Петро Олексійович,
доктор технічних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки,
директор Видавничо-поліграфічного інституту
Національного технічного університету України
"Київський політехнічний інститут"

Страницы:
1 2 3 4 5
ГЛАВНАЯ | Новости | е-Курсы | Об Авторе | Как ЭТО работает? | Преимущества | ЗАЯВКА | Контакты
Copyright © ФУТУРОЛОГ