Головна » КАТАЛОГ КУРСІВ » Дистанційний курс
горизонтальная черта

Маркетингові дослідження:
малобюджетний аналіз інноваційних ринків

Дистанційний курс Наталії Юдіної

ПРОГРАМА:

Модуль 1. Світові економічні тренди розподілу зон прибутку.

 • Історичні та ідеологічні передумови необхідності прогнозування економічних трендів.
 • Специфічні особливості кризового етапу глобального ринку.
 • Основні тренди глобальної економіки.
 • Інструменти пошуку зон прибутку: трансформації в маркетингу.

Модуль 2. Маркетингові дослідження на основі проектного підходу.

 • Процес пошуку ринкових зон прибутку може бути запущений у хибному напрямку. Як цьому запобігти?
 • Філософія маркетингових досліджень на основі проектного підходу.
 • Потенційні цілі проектного підходу у маркетингових дослідженнях.

Модуль 3. "Кабінетні" маркетингові дослідження. Антикризовий механізм.

 • Симптоматика управлінських проблем і можливостей. Ситуаційний аспект.
 • Місце маркетингових досліджень в управлінні.
 • Джерела вторинної інформації для кабінетних маркетингових досліджень. Алгоритм дослідження та інтерпретації динаміки ринків.
 • Практичний бенчмаркінг.

Модуль 4. Малобюджетний аналіз маркетингового середовища силами підприємства.

 • Структура маркетингового средовища.
 • Філософія проведення "кабінетних" маркетингових досліджень.
 • Алгоритм аналізу маркетингового середовища (практична імплементація).
 • Технологія інтерпретації результатів маркетингових досліджень і формалізація плану дій.

Онлайн курс Маркетинговые исследования: малобюджетный анализ рынка. Наталии Юдиной, Футуролог

"Є ситуації, коли проводити повномасштабні маркетингові дослідження економічно неефективно. В умовах прискорення бізнес-процесів термін отримання результатів досліджень також може створити для підприємства загрози втраченого моменту, що означатиме їх неактуальність. Однак ризик прийняти невірне управлінське рішення залишається, а тому потрібні недорогі експрес-інструменти для анализу ринків, у тому числі інноваційних.

Для таких випадків потрібні кабінетні маркетингові дослідження, які підприємство спроможне проводити власними силами. Такі дослідження досить оперативні, легки для запровадження у діяльність будь-якого підприєства, адаптивні і зрозумілі, вимагають невеликих витрат часу і ресурсів, у тому числі й фінансових. Тому такі дослідження відносяться до малобюджетних.

Людина не є універсальною. Їй властиво помилятися, якщо дії виконуються хаотично: без дотримання певної послідовності, без технології. У цій частині наведений практичний посібник і управлінська філософія прийняття ефективних управлінських рішень на основі експрес-результатів маркетингових досліджень.

Кожний модуль складається з:

 • консалтинг-тренінгів (консультаційний блок);
 • комп'ютерних тестувань.

Консалтинг-тренінги являють собою систематизований комплекс відео-консультацій від автора курсу - Наталії Юдіної, які відповідають програмі дистанційного курсу.

Після кожного тренінгу учасник курсу проходить комп'ютерне тестування за його матеріалами. Процес повністю автоматизирований, що дає змогу учаснику курсу одразу бачити свої бали за кожний тест.

Результат проходження дистанційного курсу формується з суми балів участника за усі тести. Електронний Сертіфикат про успішне проходження дистанційного курсу "Маркетингові дослідження: малобюджетний аналіз інноваційних ринків" отримують участники, що відповіли не менше ніж на 60% питань тестів.

Вартість дистанційного курсу

Учасник дистанційного курсу Ціна
Резидент України 850 грн.