Головна » Автор-консультант
горизонтальная черта

Наталія Юдіна

Nataliya Yudina, Natalia Yudina, Natalija Yudina, Futurolog, distance learning courses, e-learning, online education
Nataliya Yudina, Natalia Yudina, Natalija Yudina, Futurolog, distance learning courses, e-learning, online education

Наталія Юдіна, Лауреат Премії Президента України для молодих учених,
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри промислового маркетингу факультету менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,

двічі переможниця конкурсу «Молодий викладач-дослідник НТУУ «КПІ», стипендіат Голови Київської міської державної адміністрації,

переможниця Всеукраїнського конкурсу для молодих викладачів від світового гуру та засновника маркетингу Пилипа Котлера,

член «Української асоціації маркетингу»,

засновниця Групи компаній «Фабрика Рішень «Червоні Вітрила» та порталу нестандартних рішень у маркетингу на науковій основі Assol.at.ua,

Автор-консультант та ідеолог Nonfiction-видавництва Порталу «Футуролог», http://futurolog.com.ua

письменниця у жанрі nonfiction, автор більше 300 наукових, методичних та науково-популярних публікацій в Україні та за кордоном.

Наталія Юдіна є представником принципово нового покоління талановитих молодих вчених і практиків, яких у наслідок певних історичних та економічних подій в Україні сьогодні поки дуже замало. Більшість тих, хто міг би зараз перетворитися на високоосвічених учених, у періоди демографічної та економічних криз, або залишили Україну та поїхали закордон, або пішли працювати у бізнес, припинивши займатися наукою. Так, в Україні сформувався гострий дефіцит вітчизняних учених-практиків, що спроможні у своїй консультаційній діяльності ефективно поєднати науку з знанням практики зсередини, що готові не тільки оволодівати та впроваджувати інноваційні технології, але й також самим ставати розробниками-інноваторами для вирішення актуальних практичних проблем.

В умовах турбулентності та певного хаосу режимів з загостреннями, у які увійшло людство, вкрай важливо винаходити, впроваджувати та дотримуватися стратегії на базі міждисциплінарних знань. Нові наукові знання мають приносити користь суспільству шляхом їх впровадження у діяльність приватних і державних структур. Саме такий підхід спроможний комплексно вивести на стійкий розвиток не тільки економіку Україну, але й світову економіку у цілому.

Однак такий стратегічний підхід сьогодні поки не є і не може бути масовим. Саме тому універсальних, високоосвічених учених-практиків, вихованих у високих традиціях найкращих Наукових Шкіл, зараз в Україні поки вкрай мало.

Наталія Юдіна є не тільки титулованим ученим, відміченою державою, з науковим ступенем, вченим званням, одним з найкращих викладачів топового ВНЗ України, що входить у світові рейтинги, але й також практиком. Наталія є засновником групи компаній «Фабрика Рішень «Червоні Вітрила». Досвід успішної роботи групи компаній «Фабрика Рішень «Червоні Вітрила» відкрив можливість впровадити значну кількість ідей Наталії Юдіної в основу інтернет-порталу нестандартних рішень в маркетингу на науковій основі Assol.at.ua, Nonfiction-видавництва та порталу дистанційних курсів «Футуролог» http://futurolog.com.ua. Рекомендації та наукові розробки, запропоновані в авторських дистанційних курсах Порталу «Футуролог», практично апробовані у власному бізнесі та комерційній діяльності партнерів і клієнтів групи компаній «Фабрика Рішень «Червоні Вітрила».

Академічна освіта.

 • Закінчила аспірантуру на кафедрі промислового маркетингу (денна форма навчання) факультету менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ». Після захисту дисертації присуджений науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

Наталія Юдіна здобула чотири вищі освіти:

 • Вища освіта за спеціальністю «Маркетинг», кваліфікація магістр з маркетингу. Диплом з відзнакою. НТУУ «КПІ», кафедра промислового маркетингу факультету менеджменту та маркетингу.
 • Вища освіта за спеціальністю «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва», кваліфікація магістр автоматизації і комп’ютерно-інтегрованих технологій. Диплом з відзнакою. НТУУ «КПІ», інженерно-хімічний факультет.
 • Вища базова освіта за напрямом підготовки «Філологія» (англійська мова, технічний переклад), кваліфікація бакалавр. НТУУ «КПІ», факультет лінгвістики.
 • Вища базова освіта за напрямом підготовки «Хімічна технологія та інженерія», кваліфікація бакалавр. НТУУ «КПІ», кафедра хімічної кібернетики хіміко-технологічного факультету.

Наталія Юдіна отримала індивідуальну домашню освіту екстерном без відвідування школи (у молодших та середніх класах), а також достроково закінчила середню школу з золотою медаллю.

Додаткова освіта: курси підвищення кваліфікації, тренінги, стажування

Наталія Юдіна наслідує вимогам континуальності, що передбачає необхідність навчання протягом усього життя людини (life-long-learning), тому постійно підвищує індивідуальну кваліфікацію як ученого, викладача, бізнес-консультанта. Так, вона пройшла наступні програми підвищення кваліфікації та отримала відповідні сертифікати про відмінне закінчення навчання:

 1. Навчальна програма 'Можливості YouTube для освіти' (з 2022-06-29 по 2022-06-29). Сертифікат №ОТМЮО-09497 від 29.06.2022. Організатори: "Академія Цифрового Розвитку"/Google/Міністерство освіти і науки України.
 2. Навчальна програма курсу «Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової перед вищої освіти». З 04.10.2021 по 18.10.2021 (30 академічних годин). Сертифікат №3GW-158 від 19.10.2021 про успішне завершення курсу. Організатори: ТОВ «Академія цифрового розвитку» /Google / Міністерство освіти і науки України.
 3. Цикл тренінгів "Lifecell digital academy" з 18.11.2021 по 16.12.2021 (1 кредит ECTS — 30 годин, у т.ч. 18 годин самостійне оброблення наданих матеріалів, 2 години Final test). Сертифікат №239 від 16 грудня 2021. Організатори: Life Campus спільно з Українською Асоціацією Маркетингу.
 4. Participation in the scientific and didactic online internship “Industry 4.0: modern trends in management, production and logistics”, which took place at the Faculty of Engineering Management, Poznan University of Technology, on 1 April – 30 June, 2021 in Poznan, Poland. The internship program covers 180 academic hours
 5. Сертифікат про проходження орієнтаційного тренінгу в обсязі 16 академічних годин (0,5 кредити ECTS), з них теоретична підготовка:8 годин, практикум організації фокус-груп: 8 годин у межах міжнародного проекту ERASMUS+ 620395-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-SUPPA. EU-EaP Future Avenues: Boosting Joint Initiatives of Academia and Civil Society in Ukraine. Наукове дослідження «Ціннісні орієнтири українського студентства». APREI. Запорізький національний університет.
 6. 1st International Scientific Seminar “Contemporary Trends of the Academic Scientific Development in Management and Economics Sciences – European experience”. Faculty of Management, Czestochowa University of Technology 08/07/2021 . Poland
 7. Certificate. Webinar: “2021 COVID-19 Recovery Check: Emerging from the Crisis” EMEA & Americas Session. Feb 23, 2021. CEIC Data
 8. The Round Table «The European values in the mirror of scientific researches by Jean Monnet projects» as a part of the International Project ERASMUS+ 620395-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-SUPPA – EU-EaP «EU - Eastern Partnership: Future ways of activating initiatives of academic and public communities in Ukraine» (Certificate on 25.11.2021)
 9. Отримання звання доцента кафедри промислового мракетингу, 2019. Атестат доцента кафедри промислового маркетингу АД №002658 від 20 червня 2019 р.
 10. Стажування в рамках реалізації модуля "European business models:transformation, harmonization and implementation in Ukraine"t; № 587138-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE,. according to joint project of National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Polytechnic Institute”, Erasmus+ Jean Monnet Fund and Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, supported by EC. Training “Harmonization of Standards as the Basis for the European Business Model Implementation in Ukraine”. Kyiv, 2019
 11. Підвищення кваліфікації за програмою «Англійська мова професійного спрямування (рівень В2-С1)» з 02.11.2016 по 29.03.2017 у відповідності з Розпорядженням №5-67 від 27.04.2016 р. «Про проведення курсів з англійської мови в Навчально-методичному комплексі «Інститут післядипломної освіти» для науково-педагогічних працівників НТУУ «КПІ»» на виконання наказу ректора від 06.06.2013р. №1-188 у зв’язку з необхідністю проводити підготовку іноземних студентів в НТУУ «КПІ» англійською мовою. Свідоцтво про підвищення кваліфікації Серія ПК номер 02070921/001832-17.
 12. Програма авторського навчального курсу TNS «Інтернет-дослідження», Сертифікат ТОВ «Тейлор Нельсон Софрез Україна» (докладніше>>>)
 13. Програма «Перший MIND-тренінг лідерів освіти 2016» (перший рівень). Всеукраїнський інститут розвитку інтелекту Сертифікат від 17.03.2016 р. з 15 по 17 березня 2016 р.(докладніше>>>)
 14. Програма «Digital Literacy: Создайте свое первое приложение» Microsoft навчання через інтернет. Course 70307. 7 січня 2016. https://itacademy.microsoft.com/Header/PrintReport
 15. Програма «Digital Literacy: Век цифровых технологий» Microsoft навчання через інтернет (Курс 2699) 5 січня 2016.
 16. Програма підвищення кваліфікації «Створення динамічних сайтів з використанням Php і MySQL». Свідоцтво про підвищення кваліфікації Навчально-методичного комплексу «Інститут післядипломної освіти» НТУУ «КПІ» ІПО №0117 від 23.03.15 по 15.07.15 р. Міністерство освіти та науки України, НТУУ «КПІ».
 17. Програма тренінгу «Підготовка інноваційних проектів. Залучення потенційних інвесторів / Preparing for innovative projects. Attraction of potential investors". Сертифікат ТТБ№3894 22.08.2013-23.08.2013 Навчально-методичного комплексу «Інститут післядипломної освіти» НТУУ «КПІ» (докладніше>>>>)
 18. Програма тренінгу «Створення інформаційного поля проекту» ("Building of information field of a project"). Сертифікат Навчально-методичного комплексу «Інститут післядипломної освіти» НТУУ «КПІ» ТТБ№3853 от 02.07.13 по 03.07.13 (докладніше >>>>)
 19. Програма авторського тренінгу Ласло Ола – засновника, президента і головного виконавчого директора Техаського інституту науки (Texas Institute of Science, TxIS, http://www.txis.us) – на тему «Структуризація бизнесу та залучення стартового капиталу» у рамках програми «Практичні аспекти комерціалізації інноваційних проектів» ("Business Structuring and Start Up Capital Raising" by Laslo Olah, President of Texas Institute of Sience, in the framework of the program "Practical aspects of commercializing innovative projects"). Сертифікат Техаського інституту науки від 2/21/2013 та Сертифікат TP№3369 Навчально-методичного комплексу «Інститут післядипломної освіти» НТУУ «КПІ». (докладніше>>>>)
 20. Програма тренінгу «Комерційна діяльність і ринки трансфера технологій /Commercial Activities and Tehnology Transfer Markets». Сертифікат Навчально-методичного комплексу «Інститут післядипломної освіти» НТУУ «КПІ» ТР№2881 від 11.10.12-12.10.12.
 21. Програма тренінгу «Права інтелектуальної власності та ліцензування» / ”Intellectual Property Rights & Licensing”. Сертифікат Навчально-методичного комплексу «Інститут післядипломної освіти» НТУУ «КПІ» ТР№3049 від 26.10.12.
 22. Програма тренінгу «Менеджмент трансфера технологій» / Tehnology Transfer Management». Сертифікат Навчально-методичного комплексу «Інститут післядипломної освіти» НТУУ «КПІ» ТР№3150 від 15.11.12-16.11.12.
 23. Програма тренінга «Посередництво у трансфері технологій» / «Technology transfer brokerage» у межах міжнародної системи підвищення кваліфікації спеціалістів України, країн СНД і ГУАМ за підтримки Українського науково-технологічного центру і залучення міжнародних і національних експертів. Сертифікат Навчально-методичного комплексу «Інститут післядипломної освіти» НТУУ «КПІ» ТР№2834 від 06.06.12-08.06.12 докладніше>>>>.
 24. Програма підвищення кваліфікації «Створення і використання web-ресурсів навчальної дисципліни». Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК №2277 від 21.10.2011.
 25. Програма підвищення кваліфікації «Розробка дистанційних курсів з використанням платформи Moodle” Навчально-методичного комплексу «Інститут післядипломної освіти» НТУУ «КПІ». Тема випускної роботи «Розробка дидактичного наповнення дистанційного курсу «Маркетинг малого підприємства» (оцінка «відмінно»). Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК №221864 від 15.01.2010, реєстраційний №86Н-2010, Міністерство освіти та науки Україны, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут".
 26. Програма підвищення кваліфікації «Розробка WEB-сторінки викладача» «Українського інституту інформаційних технологій в освіті» НТУУ «КПІ» за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» (оцінка випускної роботи «відмінно»). Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК 508509 від 19.06.2008. Реєстраційний № 509-2008.
 27. Програма підвищення кваліфікації за спеціальністю «Педагогіка вищої школи», напрям «Ділова англійська мова» «Український інститут інформаційних технологій в освіті» НТУУ «КПІ». Сертифікат ПК №1768 (02.03.2009 – 30.06.2009).
 28. 20. Навчання за тренінговими програмами Групи компаній «Фабрика Рішень «Червоні Вітрила».

Рейтинг Наталії Юдіної

Ниже наведено динамику рейтингування к.е.н., доц., доцента кафедри промислового маркетингу КПІ ім. Ігоря Сікорського к.е.н., доц., доцента кафедри промислового маркетингу Юдіної Наталії Володимирівни:

 • 2022-2023 навчальний рік - 4007,9 бали.
 • 2021-2022 навчальний рік - 3935,6 бали.
 • 2020-2021 навчальний рік - 3906,7 бали.
 • 2019-2020 навчальний рік - 2591,8 бали.
 • 2018-2019 навчальний рік - 3811,2 бали.
 • 2017-2018 навчальний рік - 3672 бали.
 • 2016-2017 навчальний рік - 4591,9 бали. Наказом ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського №1-351 від 26.10.2017 р. оголошено Подяку "...за результатами щорічного рейтингування науково-педагогічних робітників університету у 2016/2017 навчальному році, за високі особисті показники у навчально-методичній і науково-інноваційній роботі у 2016-2017 н.р. та у відповідності з рішенням Методичної ради університету від 19.10.2017 р., протокол №2» із занесенням у трудову книжку.
 • 2015-2016 навчальний рік - 4090,3 бали.
 • 2014-2015 навчальний рік - 4008,29 бали. Наказом ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського №2-150 від 03.11.2015 р. оголошено Подяку "...за результатами щорічного рейтингування науково-педагогічних робітників університету у 2014/2015 навчальному році, за високі особисті показники у навчально-методичній і науково-інноваційній роботі у 2014-2015 н.р.» із занесенням у трудову книжку (докладніше>>>>)
 • 2013-2014 навчальний рік - 3430,05 бали. Наказом ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського №2595-п від 31.10.2014 р. оголошено Подяку "...за результатами щорічного рейтингування науково-педагогічних робітників університету у 2013/2014 навчальному році, за високі особисті показники у навчально-методичній і науково-інноваційній роботі у 2013-2014 н.р.» із занесенням у трудову книжку (докладніше>>>>)
 • 2012-2013 учебный год - 3374,3 бали Наказом ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського №4-580 від 28.10.2013 р. оголошено Подяку "...за результатами щорічного рейтингування науково-педагогічних робітників університету у 2012/2013 навчальному році, за високі особисті показники у навчально-методичній і науково-інноваційній роботі у 2012-2013 н.р. та у відповідності з рішенням Методичної ради університету від 24.10.2013 р., протокол №2» із занесенням у трудову книжку (докладніше>>>>)
 • 2011-2012 учебный год - 3323,5 бали:
  Наказом ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського №3078п від 24.10.2012 р. "Про заохочення науково-педагогічних працівників" оголошено Подяку "...за результатами щорічного рейтингування науково-педагогічних робітників університету у 2011/2012 навчальному році, за високі особисті показники у навчально-методичній і науково-інноваційній роботі у 2011-2013 н.р.» із занесенням у трудову книжку Юдіній Наталії Володимирівні старшому викладачу кафедри промислового маркетингу, кандидату економічних наук (докладніше>>>>)
 • 2010-2011 навчальний рік - 2773,4 бали (третій рейтинг серед усіх старших викладачів НТУУ «КПІ»)
 • 2009-2010 навчальний рік - 4995,3 бали
 • 2008-2009 навчальний рік - 1513,6 бали

Міжнародна та викладацька діяльність

Участь у міжнародній сертифікації зварювальників у межах навчального процесу Національної Академії Наук України Міжгалузевого учбово-атестаційного центру Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона з підготовки (підвищення кваліфікації) фахівців зварювального виробництва за програмами Міжнародного Інституту Зварювання ІАВ-252; ІАВ-141: Міжнародний інженер (технолог, спеціаліст, інспектор) із зварювання, як спеціаліст з економічних питань (докладніше>>>>).

Наталія Юдіна займається науковим керівництвом науковими і творчими проектами, конкурсними роботами студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського, зокрема:

- наукове керівництво з написання англійською мовою і захисту дипломної роботи першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 075 "Маркетинг" Олесі Мегеденюк (Mehedyniuk Olesia Igorivna) на тему "Improvement of EdEra’s communication strategy within the online education market in Ukraine"«Коригування комунікаційної політики студії онлайн-освіти «Edera» на ринку онлайн-освіти» на здобуття ступеня бакалавра зі спеціальності 075 «Маркетинг» (протокол №9 засідання Вченої ради ФММ від 22.04.2019 р.);

- З вересня 2018 року по теперішній час співавторство у написанні публікацій, проведення лекційних та практичних занятт, рецензування дипломних робіт для іноземних студентів (Нігерія, Гана, Іран, Ірак, Китай, Еквадор) з дисциплін:
- «History of Economics and Economy Thought» / «Історія економіки та економічної думки» - 135 годин (довідка №27-сі 20.01.2019; довідка №43-сі від 20.01.2020)
- ”Marketing” / «Маркетинг» - 135 годин (довідка №51-сі від 30.06.2020; довідка №32-сі від 30.05.2019)
- ‘International Insurance’ /«Міжнародне страхування» - 135 годин (довідка № 43-сі від 20.01.2020)
відповідно до навчального плану підготовки бакалаврів ФММ спеціальності 051 Економіка освітньої програми Міжнародна економіка англійською мовою.

- наукове консультування розділу «Розробка стартап-проектів» дипломів другого (магістерського) рівня вищої освіти інженерних спеціальностей інженерно-хімічного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського (на постійній основі).

- Розробка та викладання українським студентам таких авторських дисциплін, як «Маркетинг в інформаційному суспільстві», «Маркетинг стартап-проектів», «Бренд-менеджмент», «Бізнес-прогнозування», «Маркетинг страхових послуг», «Стратегії конкуренції та конкурентний аналіз».

Професійні досягнення

Наталія Юдіна є Лауреатом Премії Президента України для молодих учених. Її наукова робота на тему «Управлінські рішення в рекламній діяльності поліграфічних підприємств» була висунута на Премію Президента України для молодих учених Вченою радою НТУУ «КПІ» (протокол №1 від 16.01.2012), рекомендована Колегією Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України (Лист МОНмолодьспорт України №6/2-274 від 02.03.2012), 05.06.2012 було допущено до участі у конкурсі Комітетом Державних Премій України в галузі науки і техніки, а 16.11.2012 був підписаний Наказ про присудження Юдіній Наталії Володимирівні Премії Президента України для молодих учених (докладніше>>>>).
З відгуками про Наталію Юдіну та її конкурсну наукову роботу можна ознайомитися нижче. Також фото- та відео-звіт з урочистої церемонії вручення премії представлений за посиланням>>

01 липня 2022 року Наталія Юдіна нагороджена Почесною Грамотою Вченої ради Університету за багаторічну сумлінну працю та у зв'язку з 30-річчям від дня заснування факультету менеджменту та маркетингу. Наказ Ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського Згуровського М.З. №НСВС/29/2022 від 01.07.2022 р. Підстава: подання Декана ФММ Кравченко М.О. з резолюцією Голови Вченої ради Університету Ільченка М.Ю., рішення Вченої радиУніверситету від 27.06.2022 р., протокол №4.(докладніше>>>>)

Nataliya Yudina, Natalia Yudina, Natalija Yudina, Futurolog, distance learning courses, e-learning, online education

У лютому 2022 року оголошена Подяка Вченої ради факультету менеджменту та маркетингу КПІ ім. Ігоря Сікорського з нагоди 30-річчя ФММ за сумлінну працю та особистий внесок у розвиток факультету з 30-річчям від дня заснування факультету менеджменту та маркетингу. Голова Вченої ради і декан ФММ КПІ ім. Ігоря Сікорського КРАВЧЕНКО М.О. (протокол №7 від 21.02.2022 (докладніше>>>>)

Nataliya Yudina, Natalia Yudina, Natalija Yudina, Futurolog, distance learning courses, e-learning, online education

У 2016 році оголошено Подяку по університету за високий рівень навчально-виховної роботи як куратору групи-переможця УМ-31 за І місце в Огляді-конкурсі на кращу академічну групу 2015/2016 навчального року (Наказ №1-234 від 07.11.2016 «Про підсумки огляду-конкурсу на кращу академічну групу за результатами 2015/2016 навчального року»).(докладніше>>>>)

Наталія Юдіна двічі ставала переможницю конкурсу НТУУ «КПІ» і отримала наступні звання:

 • «Молодий викладач-дослідник НТУУ «КПІ» - 2012», присуджене рішенням Вченої Ради НТУУ «КПІ», протокол №11 від 03.12.2012 (докладніше>>>>)
 • «Молодий викладач-дослідник НТУУ «КПІ» - 2007», присуджене рішенням Вченої Ради НТУУ «КПІ», протокол №1 від 14.01.2008 (докладніше>>>>)

Наталія Юдіна є переможницею Конкурсу всесвітньовідомого засновника маркетингу Пилипа Котлера для молодих викладачів та їх студентів (організатори Києво-Могилянська Бізнес Школа за сприянням Консорціуму з удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 19 травня 2006 р) докладніше>>>

Наталія Юдіна нагороджена Почесною грамотою Вченої ради факультету менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ» за вагомий внесок у розвиток факультету, зміцнення його авторитету, виховання висококваліфікованих спеціалістів.

Оголошена подяка факультету менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ» за активну участь в організації і проведенні І Київської науково-практичної конференції «В2В-маркетинг».

Наталія Юдіна нагороджена Почесною грамотою Вченої ради НТУУ «КПІ» у зв’язку зі 100-літтям КПІ за відмінне навчання, активну участь в науковій та громадській діяльності.

Наталія Юдіна була стипендіатом Голови міської державної адміністрації за успіхи у навчанні та активну участь у науковій роботі.

 • Наукове керівництво двома роботами студентки Галини Несин, що здобули І місце у першому відбірковому етапі Третього Всеукраїнського студентського фестивалю реклами, організованому при підтримці Міжнародної спільноти іміджмейкерів, Рекламної групи «Стиль-С», Спільноти рекламістів України.
 • І місце у Всеукраїнському конкурсі Пилипа Котлера для молодих викладачів та їх студентів, ІІ місце за кращу бізнес-ідею (організатор – Києво-Могилянська Бізнес-школа при підтримці Консорціуму удосконалення менеджмент-освіти в Україні) за наукову роботу з латерального маркетингу «Маленький магазинчик побутової техніки vs мережі роздрібних салонів побутової техніки». Команда переможців складалася із десяти студентів-маркетологів кафедри промислового маркетингу і їх наукового керівника Наталії Юдіної.
  Филипп Котлер, Наталия Юдина, футуролог, Дистанционные курсы, тренинги, дистанционное образование, дистанционное образование
 • І місце у V Міжнародній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених за доповідь студентки Юлії Шило на тему «Створення українських брендів на прикладі виведення на ринок торгової марки «Inteldom». Науковий керівник роботи – Наталія Юдіна.
 • І місце у IV Міжнародній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Науково-технічний розвиток: економіка, технології, співробітництво» (20 квітня 2007) Владислава Спольнікова за кращу презентацію доповіді на тему «Вивчення ринка пива у Західному регіоні України» на секції «Маркетинг». Науковий керівник роботи – Наталія Юдіна.
 • ІІІ місце у V Міжнародній конференції студентів, аспірантів, і молодих вчених НТУУ «КПІ» Марини Державської за доповідь «Оцінка ефективності проведення промоушн-кампаній на прикладі заочної участі у спеціалізованій виставці». Науковий керівник роботи – Наталія Юдіна.
 • Командний проект трьох студентів паралельної освіти: Лейла Гулієва, Анастасія Яценко, Катерина Любімова, що реалізовувався у межах спільного україно-французького проекту НТУУ «КПІ» (Україна) і Центральної школи Ліона (Франція) «Управління міжнародними проектами». Тема проекту «Розробка і проведення маркетингового дослідження для українського підприємства «Меркс-меблі». Науковий керівник роботи – Наталія Юдіна.
 • Індивідуальний проект (студент – Лейла Гулієва) у межах спільного україно-французького проекту НТУУ «КПІ» (Україна) і Центральної школи Ліона (Франція) «Управління міжнародними проектами». Тема проекту «Проведення маркетингового дослідження і розробка маркетингових стратегій для мережі французьких супермаркетів «АШАН» в Україні. Науковий керівник роботи – Наталія Юдіна.
 • Творчій проект для ХІ Міжнародного студентського фестивалю реклами (м. Москва, Московський гуманітарний університет) студентів Ольги Черних, Артема Будаєва, Вікторії Кривов’язої під назвою «Діти. Зроблено з любов’ю”. Науковий керівник роботи – Наталія Юдіна.
 • Участь у Всеукраїнському конкурсі «Бліц-Ерш» у межах міжнародної виставки реклами і маркетингу REX-2008 студентів Юлії Губар, Яни Приступи з роботою на тему «Діти. Стратегія розвитку». Науковий керівник роботи – Наталія Юдіна.
 • Перемога у номінації «Упаковка» 4-го Українського студентського фестивалю реклами, організованого за підтримкою Міжнародної спілки іміджмейкерів, Рекламної групи «Стиль С», Спілки рекламістів України командного проекту п’яти студентів-маркетологів паралельної освіти НТУУ «КПІ». Науковий керівник роботи – Наталія Юдіна.

Надіслав Кальченко О.А. (гість) Нд, 2012-11-25 18:43.

Наукова робота к.е.н. Юдіної Н. В. присвячена розробці концепції управління рекламною діяльністю поліграфічних підприємств. Слід зазначити, що це яскравий приклад актуального, цікавого та інноваційного дослідження молодого науковця. Викликає повагу глибока теоретична обґрунтованість наукових положень та практична спрямованість даної наукової праці. Мені як спеціалісту-практику, який працює на автомобільному на ринку, було б цікаво дещо детальніше зупинитися саме на прикладному значенні цієї роботи. Авторка розглядає рекламу в якості одного з інструментів підвищення конкурентоспроможності вітчизняних поліграфічних підприємств. Проте на практиці, на жаль, і дотепер досить часто реклама розглядається як стаття витрат з приблизним, а то й зовсім невизначеним ефектом. В науковій роботі к.е.н. Юдіної Н. В. надано певний інструментарій для ефективного управління рекламною діяльністю підприємства (в даному випадку поліграфічного), який можна адаптувати під практичні потреби підприємств, що працюють на інших ринках. На мою думку, дане дослідження може бути дуже корисним для спеціалістів різних галузей – як теоретиків, так і практиків, – що мають відношення до реклами, маркетингових комунікацій та маркетингу в цілому.
Вважаю, що к.е.н. Юдіна Н. В. – автор наукової праці «Управлінські рішення в рекламній діяльності поліграфічних підприємств» – гідна перемоги в цьому конкурсі та заслуговує на здобуття премії Президента України для молодих вчених за свої наукові досягнення та педагогічні успіхи.
З повагою,
Kальченко Олександр,
студент факультету менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ» (2008-2011),
нині – менеджер з маркетингу та реклами ТОВ «АВТО ГРАФ М» (офіційний дилер LAND ROVER, VOLVO та PEUGEOT в Харківській обл.)

Надіслав Тюленєва Ю.В., к.е.н. НТУУ "КПІ" (гість) Чт, 2012-11-22 16:08.

Наукова робота Юдіної Н.В. ность не лише теоретичні основи теорії прийняття управлінських рішень, але становить і значний практичнй наробок щодо управління рішеннями в рекламній діяльності підпрємств. Особливо актуального значення набуває дана робота і з точки зору розробки механізму управління рішеннями у поліграфічній галузі, галузі,яка потребує прийняття лише вірних рішень через кризовість її становище. Ефективність просування продукції на будь-якому ринку є складним завданням для будь-якого управлінця. Розроблена автором концепція управління рекламною діяльністю поліграфічних підприємств полегшує прийняття рішень наданих підприємствах та сприяє їх ефективності.
Вважаю, що Юдіна Н.В. заслуговує на перемогу у конкурсі Президента України для молодих вчених.

Надіслав Юлия Олеговна (гість) Пон, 2012-11-12 19:59.

Наталья Юдина - наш любимый преподаватель! У нее всегда интересно на парах, она всегда все доступно объясняет, что очень важно для нас, студентов, так как мало преподавателей уделяет внимание на то, чтобы студент все правильно понял и освоил. Любая теория всегда подкреплена практическим примером из реальной жизни, что только разжигает интерес студентов. А это уже говорит о высоком профессионализме и знании своего дела! Она всегда готова помочь, доступно объяснить и дать дельный совет, если это необходимо. И без сомнения, представленная робота достойна премии Президента Украины для молодых ученых!

Иссадовская Марина Александровна

Наталья Владимировна преподаватель у которого на протяжении всего курса обучения было безмерно интересно набираться опыта и знаний. Та благодарность, которую я испытываю каждый раз в момент обращения к информационному массиву который так предельно четко был сформулирован и предоставлен, нам студентам в момент обучения,не имеет границ. Сейчас в своей профессиональной практики маркетолога-аналитика на предприятии ЗАО "Алмаз-М" г. Москва, я часто обращаюсь к некоторым методам оценки эффективности маркетинга на предприятии, которые были сформулированы или дополнены в более ранних работах Натальи Владимировны.
Касательно данного исследования,раскрытие проблемы анализа эффективности рекламной деятельности на полиграфическом предприятии, для меня является полным и всеобъемлющим. Заинтересовали схемы оценки эффективности, аналогов которым в своей практики я не встречала.
Хотелось бы пожелать Юдиной Н.В. успехов в научной деятельности.
С уважением, Иссадовская М.А. ЗАО "Алмаз-М" г. Москва тел. +7 (909) 697-67-39

Анна Лещинская

В условиях развития современного бизнеса и маркетинга в частности, работа, представленная Наталией Владимировной, имеет огромное значение для украинского рынка полиграфических услуг. Стоит также отметить, что разработанные модели могут быть использованы не только в отношении Украины, но и всего европейского рынка. Работа раскрывает и подчёркивает наиболее актуальные вопросы полиграфического ранка на сегодняшний день. Без сомнения, подход Наталии Владимировны не может остаться без внимания и будет неоднократно использован на практике.
С уважением,
Анна Лещинская
Студенка НТУУ "КПИ",кафедра промышленного маркетинга(2007-2011)
Student of George Simon Ohm University of Applied Sciences, International Marketing Program (2011-2013)

Ксенія Ільченко

Очень интересная и грамотная работа. Особенно хотелось бы отметить, что проводится разработка полной группы решений для управления рекламной деятельностью: кроме самого процесса принятия решений, рассматриваются прогнозирование и оценка результатов. Наличие обратной связи позволяет увеличивать эффективность работы предприятия.

Олексій

На мою думку, ця робота є такою, що спрямована на практичне повсягденне використання на поліграфічному підприємстві. Завдяки запропонованим методам можно буде досягти ефективньошого контролю якості, а значить, і більшої задоволенності серед споживачів та керівництва. Саме за це я би і відзначив дану роботу, як одну з найефективніших по цій темі.

Комяков О.О., к.е.н., доцент

Наукова робота к.е.н., ст.викл. Юдіної Н. В. має глибоке практичне і теоретичне обґрунтування запропонованих автором наукових положень, дозволяє забезпечити раціональне використання ресурсів поліграфічних підприємств. Слід зазначити, що економічні стосунки України з іншими країнами суттєво розширюються. А це підвищує конкуренцію на ринку поліграфічних послуг. З цієї причини у контексті глобальних світових перетворень перед українськими поліграфічними підприємствами постає актуальне завдання удосконалення їхньої управлінської діяльності. Цьому суттєво сприятиме обґрунтоване структурування рекламної діяльності цих підприємств як елементу інтегрованих маркетингових комунікацій.
Особисто від себе також хочу зазначити, що, по-перше, представлені наукові дослідження Юдіної Н.В. мають значний теоретико-методологічний внесок у вище означений напрямок. По-друге, вони мають практичну спрямованість на удосконалення управлінської діяльності в галузі маркетингу підприємства.
Наукова праця Юдіної Н.В. впроваджена у навчальний процес НТУУ «КПІ» у якості практичних прикладів і окремих частин дидактичного наповнення її навчально-методичних праць, зокрема, дистанційних курсів з дисциплін «Маркетинг малого підприємства» та «Бренд-менеджмент». За цими дистанційними курсами сьогодні навчаться студенти факультету менеджменту та маркетингу, інженерно-фізичного факультету, інженерно-хімічного факультету, зварювального факультету, факультету інформатики та обчислювальної техніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».
Вважаю, що к.е.н., старший викладач кафедри промислового маркетингу Юдіна Наталія Володимирівна, як представник талановитої наукової молоді Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», гідна перемоги у конкурсі Президента України для молодих вчених.
Заступник завідувача кафедри промислового маркетингу з навчально-методичної роботи,
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри промислового маркетингу НТУУ «КПІ»
Комяков О.О.

Андрій Лапінський

Наталію Юдину пам'ятаю ще студенткою кафедри кібернетики хіміко-технологічних процесів хіміко-технологічного факультету НТУУ "КПІ". Наталіє є онією з наййблискучих випускниць цієї кафери, яка готує фахівців для керування хмічними комплексами і виробництвами. На мій погляд, в її представленій науковій розробці предствалені не лише суто економіко-маркетингові пропозиції, але нею продемонсторвано, що знання з алгритмізації, отримані під час навчання на хіміко-технологічному факультеті вдало інтегоовані з економічними надбаннями. Работа є цілісним і логічно обгрунтовагним дослідженням, яке дозволяє гнучко керувати масивами даних щодо рекламної дічльності. Було б доцільно ввести матеріали цієї роботи та інших публікацій авторки до сучасних навчальних дисципілн, за якими готують фахівців з маркетнигу та рекламнох справи. Можливо було б доцільно видати такі матеріали як окремий підручник.
Хочеться пбажати Наталії Юдиній і подальших яскравих успіхів у науковій та освітницікій діяльності.

Зінкевич Ганна

В наш час реклама становить одну з найбільш важливих маркетингових функцій, яка здійснюється абсолютною більшістю суб’єктів ринкової діяльності.
Ознайомившись з науковою роботою к.е.н. Юдіної Н.В. «Управлінські рішення в рекламній діяльності поліграфічних підприємств» , хочу сказати, що тема розкрита розширено та цікаво та являється досить актуальною, своєчасною та корисною для багатьох підприємств, а особливо для поліграфії.
Наталію Володимирівну знаю як високоосвіченого викладача та просто чудову людину і вважаю за потрібне підтримати кандидатуру Юдіної Наталії Володимирівни в конкурсі робіт молодих вчених, яка є гідною здобуття премії Президента України 2012р.
Начальник відділу по роботі з корпоративними клієнтами
ТОВ "Лн.Юа"
Зінкевич Г.В.

Евгения (бывшая студентка ФММ - кафедры маркетинга)

Ознакомившись с кратким аннотацией и зная усердие и талант Наталии Владимировны, могу смело утверждать, что данная работа мало того что актуальна для рынка полиграфических услуг, так еще и имеет под собой весомую теоретико-методологическую базу. Как не раз было уже замечено - основной ценностью является применимость всех указанных рекомендаций на практике и разработанный план их внедрений.
И еще хотелось бы добавить несколько слов о самом авторе: Наталья Владимировна - это человек, который максимально посвящает себя тому делу, которым занимается, а нестандартность мышления позволяет развивать и вносить что-то новое в свою работу. Именно поэтому нет поводов сомневаться в актуальности, достоверности, применимости представленного научного труда!

Євгенія

За час мого спілкування з Наталією Володимирівною я неодноразово впевнювалась в її вмінні точно оцінювати ситуативні умови та приймати неординарні рішення, які приводили до досягнення поставленої мети. На мою думку, це дуже важлива риса для маркетолога.
Представлена наукова робота є її підтвердженням. Вона містить не лише детально обґрунтовану теоретичну складову але й важливі розробки щодо практичного застосування отриманих результатів. В представлених моделях аналізу ефективності рекламної діяльності містяться рекомендації, які можуть бути застосовані не лише на підприємствах поліграфічної галузі, але вдало адаптуються для інших сфер.
В повсякденній роботі часто доводиться стикатися з необхідністю прийняття рішень щодо рекламної активності компанії в короткостроковій перспективі. Запропонована в даній науковій роботі прогностична динамічна модель рекламного відгуку для короткострокових ситуативних умов дозволяє приймати ці рішення раціонально та отримувати прогнозований результат.
Робота Юдіної Наталії Володимирівни, безумовно, заслуговує отримання премії Президента України для молодих вчених.
Головний спеціаліст відділу маркетингу та реклами
ТОВ ФК Центр фінансових рішень ( ТМ Кредит Маркет)

Чепурной А.Г.

Вся научная деятельность Натальи Владимировны всегда была не разделима с практической стороной. Что в очередной раз подтверждает рассматриваемая на конкурсе работа. Современные взгляды, нацеленность на результат, неразрывная связь теоретических основ и практических возможностей, актуальность темы – автор продемонстрировал все необходимые характеристики качественного труда .
Особой заслугой является возможность использовать полученные экономические знания практически немедленно в различных отраслях. А факт использования материалов работы в преподавании студентам кафедры маркетинга в НТУУ КПИ достоин отдельной благодарности автору.
Считаю что именно Наталья Владимировна, как отличный пример современного, успешного и талантливого научного деятеля, достойна премии Президента Украины для молодых ученых.
Руководитель коммерческого отдела
Чепурной А.Г.

Котенко Владимир

За пять лет обучения в КПИ было много преподавателей, но далеко не у всех получалось не только изложить материал, но и заинтересовать студентов, не только заставить их слушать, но и вслушиваться.
У Натальи Владимировны это получалось как ни у кого другого.
И какие бы каверзные вопросы не задавали, на них всегда получали ответы, в которых был практический опыт и глубокое знание дела.
Я уверен, что представленная работа достойна высшей награды.

Катерина Полторак

На сьогоднішній день питання щодо оцінки ефективності рекламної кампанії є надзвичайно актуальним в умовах пост кризової економіки. Маркетологи-практики шукають моделі та алгоритми дій, що дозволять їм не тільки заощадити та оптимізувати рекламну компанію, а й захистити від ризиків, забезпечити необхідний "відгук" цільової аудиторії. Відповіді на всі ці питання можна знайти у даній роботі.
Безперечно праця к.е.н. Юдіної Н.В. є суттєвим науковим доробком, але її особлива цінність полягає в тому, що дана робота має цілком практичне підгрунтя. Надані рекомендації можна використати у практиці вітчизняних підприємств.
З повагою,
Полторак Катерина
фахівець з маркетингових досліджень компанії Іпсос Україна,
аспірантка каферди промислового маркетингу НТУУ КПІ,
лауреат стипендії КМДА 2008-2009,
лауреат стипендії ректора НТУУ КПІ 2010,
лауреат стипендії Д.Андрієвського 2011.

Лидия Кулыба

Представленная Натальей Владимировной работа, на мой взгляд, является очень интересной как с теоретической, так и с практической стороны.
А как студентка Натальи Владимировны могу сказать, что она прекрасный преподаватель. На ее занятия мы ходили с огромным удовольствием, поскольку она всегда нас учила не только "сухой" теории, но и всегда пыталась теорию "разбавить" практическими примерами с жизни. Это мне очень пригодилось в моей нынешней профессиональной деятельности, за что очень ей благодарна.
С уважением,
Лидия Кулыба
Студентка кафедры промышленного маркетинга НТУУ "КПИ" 2005-2010 годов
Исследователь ИП "GfK Ukraine"

Світлана Ставська

Питання управління рекламною діяльністю поліграфічних підприємств є насправді актуальним. Відомо, що подекуди половина коштів, витрачени на рекламну діяльність не принесли щодного очікуваного результату. Відповідно, виникаж потреба в урегулюванні багатьох проблем, пов'язаних з рекламою. Практичні рекомендації щодо інтсрументарію для прийняття управлінських рішень у межах згадуваної проблематики є цінним науковим доробком. А інтерпретація застосування рекламних ефектів є цікавою як для майбутніх, так і практикуючих маректологів.
З повагою,
Світлана Ставська
аспірант НТУУ "КПІ"

Катерина

Очень важно для научной работы, чтобы ее теоретические аспекты были основаны на практике, с которой мы сталкиваемся ежедневно, и которая движет рыночную среду, тем самим, задавая ритм инновациям.
В 21 столетии так сложно открыть что-то новое, найти то, что имело свою закономерность, но не имело свое название, выражение в теоретическом мире. Для этого нужен особенный талант, и он бесспорно есть у Наталии Владимировны.
Концепция, которая была раскрыта Н.В. в данной работе, есть воплощением правильного, грамотного и главное понятного примера изложения практики в теории. Концепция доступна и актуальна не только в полиграфической деятельности, но и в других отраслях.
Реклама - это двигатель, которым нужно правильно управлять и это целая система, которую нужно понимать. Наталья Владимировна не просто учит, она на практике объясняет движения и схему рекламы, учитывая ее нюансы, которые возникают с учетом проектирования на нее внешних и внутренних факторов.
"Не разрешенных вопросов не бывает - бывают вопросы, решение которых не удовлетворяет запросы". Для Наталии Владимировны нет не разрешенных вопросов, потому что она решает их причину: почему не удовлетворен запрос? А это самое главное.
Удачи Вам, Наталия Владимировна и спасибо за Ваш непосильный труд в развитии науки!
Магистр факультета Менеджмента и Маркетинга НТТУ "КПИ"

Татьяна

Я считаю, что работа Юдиной Натальи Владимировны вполне заслужено выдвинута на премию Президента Украины, я скорее бы была более удивлена если бы этого не случилось! Я горжусь тем, что Наталья Владимировна помогала мне и моим одногруппникам познавать глубины маркетинга. Наталья Владимировна всегда отличалась от всех наших преподавателей своим инновационным подходом. Пары никогда не были скучными, потому что все подавалось логично, структурировано, да еще и подкреплялось реальными примерами с опыта, в итоге - у меня в голове отложились все креативные идеи, все правила ведения успешного бизнеса, более того,я стараюсь использовать эти знания на практике каждый день.
Что касается работы Натальи Владимировны, я уверена, что это не один день и даже месяц хлопотной работы, скорее года и года опыта и работы в данной сфере. Я считаю, что ни одна книга, в которой описаны общие теоретические подходы не сравниться с работой, в которой каждое слово прошло апробацию в реальной жизни. Ведь кто может разработать концепцию управления рекламной деятельностю полиграфических предприятий лучше, чем человек, который отдал этому года своей жизни. Я считаю что нету ничего ценнее опыта и очень благодарна, что Наталья Владимировна поделилась им с нами.
Я считаю, что Наталья Владимировна как никто другой заслуживает эту премию, ведь ее преданность к своему дело заставляет только завидовать. В свою очередь, желаю Наталье Владимировне только побед и новых, таких же полезных для общества работ!

Павло Свірін

З підвищенням рівня конкуренції на ринку поліграфічних послуг одним з найважливіших завдань є правильна організація рекламної діяльності команії.
Дослідження в даній галузі дозволяють розробити правильну стратегію для існуючих ринкових умов і визначити майбутні кроки.
Дослідження, проведене Юдіною Н. В., відзначається високою науковою і практичною цінністю для галузі і є значним внеском в дослідження розвитку поліграфічної галузі в Україні.
Свірін П.В.,
ас., НТУУ "КПІ"

Цапук Олена

Рекламна діяльність в Україні в останні роки переживає бурхливий розвиток як у кількісному, так і в якісному виразі. Таким чином безсумнівно, що наукова праця к.е.н. Юдіної Н.В. вносить позитивний аспект не тільки у розвиток підприємств поліграфічної діяльності, але і в розвиток ринкових відносин в цілому. Працюючи аналітиком в багатьох ринкових спрямуваннях, в тому числі і поліграфічної галузі, хочу відмітити, що зміст розкритих питань дозволяє стверджувати, що робота є вагомим внеском у розвитку теорії та практики управлінських рішень в рекламній діяльності поліграфічних підприємств.
Оцінюючи роботу в цілому, треба відмітити неординарність підходу до дуже складної і багатоаспектної проблематики, революційну сміливість і новаторство автора, а головне – треба відзначити перспективність рекомендацій по цьому дослідженню не тільки для поліграфічних підприємств України, а й для підприємств країн СНД зі схожою ринковою економікою, де вказана проблематика актуальна в сучасних умовах розвитку.
Вважаю, що праця виконана на високому науковому рівні і віддзеркалює високо науковий рівень її автора.
Також, хочу додати декілька слів про Наталію Володимирівну як про людину та викладача, що являється унікальним представником наукового світу, яка може з легкістю проводити паралелі між практикою та теорією; вдало та ефективно впроваджувати сучасні мультимедійні методики у навчання, що є значним мотиваційним фактором для наукового середовища. Бажаю успіхів Наталії Володимирівні у науково-педагогічній діяльності!
Цапук Олена
Головний аналітик відділу аналізу ринків аналітичного департаменту Pro-Consulting.
Аспірант НТУУ «КПІ».

Салухіна Н.Г.

Дуже важливою конкурентною перевагою представленої НТУУ «КПІ» наукової праці к.е.н. Юдіної Н.В. є її ринкова конкретизація і практична спрямованість. Саме цього дуже не вистачає більшості сьогоднішніх теоретичних робіт. Адже впровадження концепції соціально-етичного маркетингу у практику промислових підприємств України дає можливість вирішити багато пріоритетних завдань, необхідних для ефективного функціонування економіки індустріальної держави. Рекламна діяльність поліграфічних підприємств має свої особливості. Автором в роботі запропонований глибокий аналіз теоретичних і методологічних засад, легкий для розуміння та користування алгоритм розробки управлінських рішень в рекламній діяльності поліграфічних підприємств. Урахування специфіки ринку рекламно-поліграфічної продукції у наданих практичних порадах до організації рекламної діяльності поліграфічних підприємств повинно сприяє підвищенню ефективності функціонування вітчизняних виробників. Це допоможе їм при виході з кризи повністю реалізувати власний виробничий потенціал, ефективно скористатися до 2015 року державною підтримкою у вигляді дотацій, сформувати базу потенційних клієнтів та відчути результати побудови стосунків із споживачами, позитивного ставлення до конкретного поліграфічного підприємства.
Вважаю наукову працю к.е.н. Юдіної Н.В. «Управлінські рішення в рекламній діяльності поліграфічних підприємств» актуальною, важливою для економіки України у цілому та для поліграфічної галузі зокрема, а представника НТУУ «КПІ» Юдіну Н.В. гідною здобуття Премії Президента України для молодих вчених!
Салухіна Н.Г., к.т.н., доцент, доцент кафедри промислового маркетингу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

Свербиус Наталія

Мені завжди подобались наукові роботи Наталіїї Володимирівни через їх змістовність, структурованість, простоту розуміння та цікавість. Дана робота стане в пригоді поліграфічним підприємствам, зважаючи на те, як Наталія Володимирівна детально проаналізувала ситуацію, врахувавши всі можливі фактори та їх вплив. Досить мало наукових робіт на подібну тему легко сприйняти, а цю роботу не доводилось перечитувати щоб зрозуміти її суть. Я в захваті. Наталія Володимирівна, так тримати!!!

Гість

Обгрунтоване прийняття управлінських рішень є вкрай важливим для будь-якого підприємства, особливо в сучасних умовах обмеженості ресурсів, нестабільного ринкового середовища, загострення конкуренції. Дослідження Юдіної Наталії Володимирівни є актуальним для вітчизняних підприємств поліграфічної галузі та свідчить про високий науковий рівень автора.
Павленко Т.В.
к.е.н., НТУУ "КПІ"

Влад, студент НТУУ "КПІ"ЗФ

Наталію Володирівну знаю як надзвичайно талановитого виклада! Я з величезним бажанням ходив на всі пари з маркетенгу. Лекції і практичні занняття наповненні масою прикладів, цікавою аналітикою, практичними завданнями, комплексним підходом до проблематики питання, креативом і, що не менш важливо, позитивом. Можу сказати таке, що Наталія Володимирівна виступає яскравим прикладом для сучасних педагогів, педагогом нової генерації адже хто краще може навчити успіху, як не успішна людина, знавець своєї справи. Хочу приєднатись до всіх позитивних відгуків про даного професіонала.
Бажаю вам успіху і наснаги у вашій роботі. Підкорення професійних вершин!

Черненко Наталья Александровна,к.э.н.,доц.каф. МЭ,НТУУ "КПИ"

Очень интересная работа, помогает осмыслить всю глубину рассматриваемой проблемы. В своей работе, автор Юдина Н., ("Управленческие решения в рекламной деятельности полиграфических предприятий") исследовала эффективность организации рекламной деятельности на предприятиях, а также привела усовершенствованные управленческие решения по улучшению рекламной деятельности, именно, полиграфических предприятий.
Читателям становится понятно актуальные проблемы, которые существуют в этой отрасли и пути их решения. В ходе работы раскрыта роль рекламной деятельности (рекламной стратегии). Она является важным фактором, способствующим сохранению и укреплению позиций предприятий на рынке, также немаловажной ее функцией является способность соединить умение занять должное "место на сцене", выделиться среди конкурентов на одном и том же рынке (в условиях жесткой конкуренции для украинских полиграфических предприятий это очень важный аспект).
Правильно спланированная производственная деятельность любого предприятия, в том числе и полиграфического, ориентирована на перспективу и направлена не только на получение прибыли, но и на удовлетворение нужд потребителей, является тем, к чему украинским предприятиям следует стремиться.
Автор работы предлагает украинским предприятиям использовать не только опыт зарубежных стран в этой области, но и разрабатывать свои рекламные технологии с целью повышения конкурентоспособности рынке.
Так как реклама является своеобразным индикатором коммерческой деятельности предприятия, своеобразной формой коммуникаций, то наметившаяся тенденция к повышению качества рекламных кампаний и росту их эффективности отражает позитивные изменения в области управления и функционирование предприятия в условиях украинских рыночных реалий.
В связи с этим представленные автором Юдиной Н. управленческие решения по интенсификации рекламной деятельности позволит конкурировать украинским полиграфическим предприятиям и их рекламным продуктам на мировом уровне.
Спасибо большое автору Юдиной Н. за ее работу и за ее вносимый вклад в понимание насущных проблем, которые назревают и являются актуальными при нынешней ситуации в стране.
Необходимо отметить, что данная научная работа является завершенным исследованием, выполнена на высоком уровне, а ее автор - кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры промышленного маркетинга НТУУ «КПИ» Юдина Наталия Владимировна заслуживает на соискание премии Президента Украины для молодых ученых в 2012-2013 учебном году.

Стадніченко В.В., кандидат економічних наук, НТУУ "КПІ"

Робота Юдіної Наталії Володимирівни виконана на високому науковому рівні. В дослідженні присутнє змістовне обґрунтування, вдало використаний математичний апарат. Розроблена в роботі схема прийняття управлінських рішень в рекламній діяльності має суттєву емпіричну базу, що підтверджує її релевантність та доцільність. Крім того, треба зазначити, що розробки науковця мають прикладний характер з певними ознаками універсальності і в перспективі подальших досліджень можуть бути застосовані в інших галузях економіки України. Розроблені в роботі рекомендації є достатньо детальними і здатні підвищити економічний ефект підприємств поліграфічної галузі.

Левченко Инна (выпускница КПИ)

Не все вузы могут похвастаться преподавателями, которых обожают студенты. Их лекции и практические занятия посещают с удовольствием и без прогулов. Юдина Наталья Владимировна является одним из таких преподавателей.
Наталья Владимировна хороший преподаватель, который способен доступно и интересно донести информацию до студентов. Чувствуется творческий подход и интерес к своему делу при прослушивании лекционного материала. Наталья Владимировна во время лекции соблюдает логику в изложении, демонстрирует культуру речи. Располагает к себе манерой поведения, широкой эрудицией, умеет вызвать и поддержать интерес аудитории к предмету. Задает вопросы, побуждает к осмыслению материала; ориентирует на использование изучаемого материала в будущей деятельности.
Это не просто преподаватель - это Учитель. Всегда заинтересован в понимании, а не в зазубривании студентами материала, интересно и с душой излагает мысли по предмету - и просто, по-человечески дает добрые жизненные советы.
После ознакомления с данной научной работой, у меня не возникает никаких сомнений, относительно получения Натальей Владимировной премии Президента Украины для молодых ученых!

Удод Оксана

Впровадження маркетингу та менеджменту в практиці поліграфічних підприємств досить невеликі на сьогоднішній день. Дана робота досліджена та обґрунтована науковими та маркетинговими інструментаріями та має вагомий внесок у теорію прийняття управлінських рішень в рекламній діяльності поліграфічних підприємств. На мою думку дані дослідження знайдуть практичне застосування не лише в поліграфічних але й інших виробничих підприємствах України.
Мені випала нагода працювати з Наталією Володимирівною так як вона була моїм науковим керівником в написанні бакалаврської роботи, разом ми написали не одну статтю.
Приємно, що Наталія Володимирівна не покидає проблему, а продовжує її опановувати шляхом публіцистичної діяльності. Адже автор є компетентний та досвідчений фахівець, яка вміло та дещо креативно перетворює теорію в практику, де я переконалася на незабутніх лекціях.
Вважаю, що к.е.н. Юдіна Наталія Володимирівна заслуговує на здобуття премії Президента України для молодих вчених та на її присудження!!!
Успіхів Вам, Наталія володимирівна!!
З повагою, Удод О.В. (випускниця ФММ 2012року)

Катерина Демиденко, глава НТСА кафедры промышленного маркети

Данная работа является образцом эффективного соединения прикладного маркетингового исследования с чёткой практической направленностью и фундаментально проработанной методологической составляющей. Вызывает интерес глубинный многофакторный анализ рыночной среды с учётом специфики взаимосвязей действующих субъектов на каждом уровне производственной цепи. Также заслуживает внимания и предложенная модель исследования влияния рекламной кампании на сознание потребителя в динамике. Исходя из вышесказанного, работа Наталии Юдиной заслуживает присуждения премии Президента Украины.

Грищенко Яна Сергеевна

Работа Наталии Владимировны Юдиной производит впечатление обстоятельного научного исследования, которое безусловно обладает теоретической и практической значимостью в сфере маркетинга. Представленный труд вызывает интерес даже у непосвященного читателя. Четко сформулированна и понятна научная новизна разработки. Представлена обширная апробация исследования на научных конференциях и семинарах. Описание достигнутых результатов заставляет задуматься об обширных знаниях в данной области, превосходном владении материалом и невероятном трудолюбии автора. Особо хочу отметить безупречную логику построения и последовательность подачи материала. Основываясь на вышеизложенном, считаю Наталию Владимировну Юдину достойной присуждения премии Президента Украины для молодых ученых.
С уважением,
Яна Сергеевна Грищенко
преподаватель кафедры английского языка технической направленности №1, ФЛ НТУУ"КПИ"
аспирантка кафедры английской филологии ИФ КНУ имени Тараса Шевченко

Kseniya

Après avoir lu le travail de Natalia Yudina, je voudrais exprimer mon avis. Actuellement, ce travail est très pertinent dans le marché qui ne peut pas à surmonter les effets de la crise des années précédentes. Élaboration du concept de gouvernance dans le domaine des activités publicitaires des entreprises d'impression peut effectivement être utilisée pratiquement par toutes les sociétés liées à la polygraphie.
Je crois que le travail est digne de la Récompense Présidentielle de L`Ukraine et Natalia Yudina est le meilleur candidat.
Kseniya Pidmogylna,
Université Nationale Technique de Kiev, 2007-2012, Master du Marketing Industriel
Université du Maine, 2011-2012, Master MANAGEMENT, Les affaires internationales
Participant de la programme ISFRADA 2012-2013, Lille France
Lauréat de la compétition Case Champ, demi-finaliste, 2010
Lauréat de la compétition B2B Marketing, 2009, 1ère place

Кашпур Оля

Работа Н.В. Юдиной является очень интересной и полезной, как для теоретиков маркетинга, так и для работников сферы маркетинга и рекламы. Главным теоретическим достижением автора можно считать разработанную концепцию управления рекламной деятельностью полиграфических предприятий на основе ситуативного подхода. Наталия Владимировна достойный кандидат на эту премию хотя бы потому, что сумела стать своеобразным наставником для всех студентов, у которых преподает. Как на лекциях, так и за дверями аудитории не раз помогала и мне советом и рекомендацией.
Кашпур Ольга,
Account Executive, Think! McCannEricksonn

Страницы:

1 2 3 4 5

#Nonfiction блог

#futurolog #natalijayudina #nonfictionpublisher #fairytaleurbanlifestyle #beautifulmind #футуролог #наталияюдина