Головна » Nonfiction-видавництво #Футуролог » 05.10.2018

Моделювання покоління F*

ISBN 9786177698028 Моделювання покоління F (майбутнього). Міждисциплінарна науково-практична конференція Nonfiction-видавництво порталу Футуролог. Моджелирование поколения F (будущего) #Futurolog

Повідомляємо про випуск мережного наукового видання:

Бібліографічний опис мережного наукового видання (для цитування):

Моделювання покоління F [Електронний ресурс] : зб. матеріалів міждисциплінар. наук.-практ. конф., Київ, 05 жовтня 2018 р.  / [уклад. Л. І. Юдіна]. – Електронні дані (2,4 Мб). − Київ : Юдіна Л. І., 2018. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/12/zbirnyk.pdf. − Укр., рос. – Назва з титул. екрана. – ISBN 978-617-7698-02-8 : доступ вільний.
F-Generation Modeling [Electronic resource] : Collection of Materials of the Multidisciplinary Scientific and Practical Conference, Kyiv, October 5th, 2018 / [compiler L. I. Yudina]. – Electronic data (2,4 Mb). − Кyiv : Yudina L. I., 2018. − Access mode : http://futurolog.com.ua/publish/12/zbirnyk.pdf. − Ua, Ru. – Title. – ISBN 978-617-7698-02-8 : free.

Вельмишановні Автори, Читачі! Є багато трактувань теорії поколінь. Але, дивлячись у Майбутнє, розуміємо, що там буде жити знову нова, поки мало досліджена генерація. Якою вона буде, залежить від того, як її змоделює Сьогодення, що саме залишить, які надасть орієнтири. І, посилаючись на слова Отто фон Бісмарка, у цієї битві за Майбутнє одну з головних ролей зіграють вчителі. Сучасний Вчитель вже значно розширив своє призначення і функції, іноді навіть виходячи за межі класичних навчальних закладів і застосовуючи для цього досить інноваційні інструменти впливу і комунікацій... Вчитель, ким би він не був, випереджає свій час, оскільки, передаючи своє світосприйняття іншим, тим самим моделює Майбутнє.

Мережне видання "Моделювання покоління F" (F - від лат. future - майбутнє) публікується за результатами однойменної міждисциплінарної науково-практичної конференції. Воно спробувало поєднати сучасні інструменти, підходи, тренди, технології, які сьогодні моделюють покоління Майбутнього, а також виокремити узагальнюючий образ Вчителя Генерації F. Автори також запропонували глибокий погляд на нові виклики, середовище, образ життя, оточення і наслідки дій людства, що матиме незворотній впив на майбутнє. Важливо розуміти, хто і що саме стає зразком образа серед сучасної молоді. І висновки з цього не є однозначними… Кожний з запропонованих шляхів здається вірним, але й кожних з них матиме свої наслідки, які іноді передбачити занадто складно. Це суттєво збільшує відповідальність сьогодення перед майбутнім…

P.S. Наведу частину інтерв’ю найрозумнішого соціального роботу Софії (Sophia) від компанії Hanson Robotics (@realsophiarobot, саме її фото можна побачити на обкладинці цього видання) під час тестування нею автомобілю Audi з системою самокерування Джек (Jack), так само створеного на базі штучного інтелекту:

P.P.S. Під час проходження міждисциплінарної науково-практичної конференції "Моделювання покоління F" робот Софія, яка має громадянство Саудівської Аравії, також перебувала з візитом в Україні…

З повагою і вдячністю до кожного нашого Автора і Читача,
Юдіна Лариса Іванівна,
директор Nonfiction-видавництва
Порталу #Футуролог (futurolog.com.ua)

цитувати...
Юдіна Л. І. Редакційна стаття до мережного мережного наукового видання "Моделювання покоління F" Моделювання покоління F : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 05 жовтня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/12/zbirnyk.pdf#page=5.

Матеріали конференції

Особливістю Міждисциплінарної науково-практичної конференції «Моделювання покоління F» є те, що вона була проведена у відео-форматі! Крім електронної публікації тез чи статей у Збірнику, окремі публікації також мають відеозапис від їх Авторів (такі публікації мають спеціальну позначку *). В умовах інформаційного суспільства саме за відео-форматом бачимо майбутнє. Відео-звернення, створюючи ефект присутності, зближує науковців, інноваторів, творчих особистостей, що відкриває віртуальний шлях для подальшої плідної співпраці з однодумцями!

Юрченко Н. Б.

Наслідки освітнього маркетингу*

цитувати...
Юрченко Н. Б. Наслідки освітнього маркетингу. Моделювання покоління F : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 05 жовтня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/12/zbirnyk.pdf#page=8.

Радионова Л. А., Радионова О. Н.

Диалектика взаимосвязи поколений в современном ВУЗе: онтологический подход

цитувати...
Радионова Л. А., Радионова О. Н. Диалектика взаимосвязи поколений в современном ВУЗе: онтологический подход. Моделювання покоління F : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 05 жовтня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/12/zbirnyk.pdf#page=11.

Юдіна Н. В.

Маркетингові виклики навчання покоління F

цитувати...
Юдіна Н. В. Маркетингові виклики навчання покоління F. Моделювання покоління F : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 05 жовтня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/12/zbirnyk.pdf#page=16.

Летінський І. С.

Чинники здорового способу життя сучасної молоді

цитувати...
Летінський І. С. Чинники здорового способу життя сучасної молоді. Моделювання покоління F : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 05 жовтня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/12/zbirnyk.pdf#page=19.

Петров Д. А.

Виховання культури поводження з тваринами

цитувати...
Петров Д. А. Виховання культури поводження з тваринами. Моделювання покоління F : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 05 жовтня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/12/zbirnyk.pdf#page=23.

Веременко Е. О.

Методика раннього розвитку Глена Домана

цитувати...
Веременко Е. О. Методика раннього розвитку Глена Домана. Моделювання покоління F : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 05 жовтня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/12/zbirnyk.pdf#page=26.

Руда М. В.

Моделювання параметрів фотосинтезу в рівняннях росту деревних рослин

цитувати...
Руда М. В. Моделювання параметрів фотосинтезу в рівняннях росту деревних рослин. Моделювання покоління F : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 05 жовтня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/12/zbirnyk.pdf#page=28.

Горова О.О., Самохвалова А. І.

Використання математичного моделювання в екології

цитувати...
Горова О.О., Самохвалова А. І. Використання математичного моделювання в екології. Моделювання покоління F : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 05 жовтня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/12/zbirnyk.pdf#page=31.

Онищенко Н. Г.

Кореляційно-регресійний аналіз для визначення ефективності очищення стічних вод

цитувати...
Онищенко Н. Г. Кореляційно-регресійний аналіз для визначення ефективності очищення стічних вод. Моделювання покоління F : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 05 жовтня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/12/zbirnyk.pdf#page=34.

Федунків М. Л., Юрченко Н. Б.

Формування смаків засобами мерчандайзингу

цитувати...
Федунків М. Л., Юрченко Н. Б. Формування смаків засобами мерчандайзингу. Моделювання покоління F : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 05 жовтня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/12/zbirnyk.pdf#page=37.

Сюнякова А. Р., Кузьмич Ю. В.

Моделювання інноваційного ринку: взломи облікових записів і страхування акаунтів

цитувати...
Сюнякова А. Р., Кузьмич Ю. В. Моделювання інноваційного ринку: взломи облікових записів і страхування акаунтів. Моделювання покоління F : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 05 жовтня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/12/zbirnyk.pdf#page=40.

Корчага М. О.

Туристичне страхування – як моделювання культури персональної безпеки українців

цитувати...
Корчага М. О. Туристичне страхування – як моделювання культури персональної безпеки українців. Моделювання покоління F : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 05 жовтня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/12/zbirnyk.pdf#page=44.

Безгінов О. В.

Ризики при моделюванні брендів

цитувати...
Безгінов О. В. Ризики при моделюванні брендів. Моделювання покоління F : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 05 жовтня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/12/zbirnyk.pdf#page=47.

Юдіна Н. В.

Дилема щирості у стратегічному моделюванні*

[Для зручності перегляду відео-доповідь бажано розкрити на весь екран, натиснувши відповідну позначку у правому нижньмому куті. (Прим.ред)]

цитувати...
Юдіна Н. В. Дилема щирості у стратегічному моделюванні. Моделювання покоління F : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 05 жовтня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/12/zbirnyk.pdf#page=51.
Моделювання покоління F (майбутнього). Міждисциплінарна науково-практична конференція Nonfiction-видавництво порталу Футуролог. Моджелирование поколения F (будущего) #Futurolog
Моделювання покоління F (майбутнього). Міждисциплінарна науково-практична конференція Nonfiction-видавництво порталу Футуролог. Моджелирование поколения F (будущего) #Futurolog