Головна » Nonfiction-видавництво Порталу #Футуролог » 22.04.2019

Четверта промислова революція*

The Fourth Industrial Revolution*

Бібліографічний опис мережного наукового видання (для цитування):

Четверта промислова революція [Електронний ресурс] : зб. матеріалів міждисциплінар. наук.-практ. конф., Київ, 22 квітня 2019 р.  / [уклад. Л. І. Юдіна]. – Електронні дані (3,4 Мб). − Київ : Юдіна Л. І., 2019. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/15/zbirnyk.pdf. − Укр., англ. – Назва з титул. екрана. – ISBN 978-617-7698-05-9 : доступ вільний.
The Fourth Industrial Revolution [Electronic resource] : Collection of Materials of the Multidisciplinary Scientific and Practical Conference, Kyiv, April 22, 2019 / [compiler L. I. Yudina]. – Electronic data (3,4 Mb). − Кyiv : Yudina L. I., 2019. − Access mode : http://futurolog.com.ua/publish/15/zbirnyk.pdf. − Ua, Eng. – Title. – ISBN 978-617-7698-05-9 : free.

Вельмишановні Автори, Читачі! Головною тематикою цьогорічного Всесвітнього економічного форуму в Давосі, стала "Глобалізація 4.0: спільне використання глобальної архітектури в епоху четвертої промислової революції". Це загострює актуальність тематик наукових і практичних обговорень, розпочатих на декількох нещодавно проведених Nonfiction-видавництвом Порталу «Футуролог» міждисциплінарних конференціях (див. Архів).

Нове видання намагається узагальнити основні точки зору Авторів щодо одного з головних викликів і одночасно можливостей майбутнього – Четвертої промислової революції. Адже під час першої промислової революції технології "навчилися" механізувати людську працю, під час другої – масово масштабувалися, під час третьої – сформували комунікацію з людиною, а під час четвертої – технології, знову масштабуючись, вже «вчаться» налагоджувати комунікацію між собою, оминаючи людину. Ці зміни стрімко і масово торкнуться всіх сфер людської цивілізації. Але як?.. І що далі?..

Чим ближче ми знайомимося з роботами наших Авторів, тим більше переконуємося, що це - дивовижні люди, інноватори та… наукові революціонери! Так, так, саме наукові революціонери! Хоча самі вони так себе, напевно, ніколи не називають… Вони просто рухаються вперед і випереджають загальноприйняті норми. Але їх інноваційні погляди спроможні зруйнувати обмеження світосприйняття звичайних людей. При цьому для самих же Авторів їх пропозиції можуть здаватися звиклими. Напевно, так і повинно бути на межі Четвертої промислової революції! Почитайте самі!

З повагою і вдячністю до кожного нашого Автора і Читача,
Юдіна Лариса Іванівна,
директор Nonfiction-видавництва
Порталу #Футуролог (futurolog.com.ua)

Dear Authors, Readers! The central focus of the World Economic Forum’2019 in Davos was "Globalization 4.0: Shaping a Global Architecture in the Age of the Fourth Industrial Revolution". It emphasizes the importance of some resent discussion topics of the multidiscipline conferences that have been proposed by the Nonfiction-publisher 'Futurolog' (look Archive)

A new issue summarizes Authors’ thoughts about one of the biggest challenges and opportunities of the future - the Fourth industrial revolution (or "Industry 4.0"). Technologies "were learning" to mechanize human labour during the First industrial revolution; to scale themselves en masse during the Second one; to communicate with a human during the Third one. And now technologies are learning to communicate among themselves bypassing a human during the Fourth industrial revolution. It’ll rapidly touch on every sphere of human civilization. But what way will it be in?.. And what’s next?..

The more works of our Authors that we read, the greatest our belief that these people are unique and wonderful persons and… scientific revolutionaries! Yes, that’s it, they are absolutely scientific revolutionaries! But we think they have never named themselves in such wording…They go ahead just and accelerate generally accepted standards and rules. But their innovative sights are able to shatter limits of ordinary people worldview. Notably, for the Authors their propositions are usual. Maybe this is as it should be at the front of the Fourth Industrial Revolution! Read more, please!

With appreciation sincerely yours,
Larysa Yudina,
Director,
Nonfiction-publisher of the Portal #Futurolog (futurolog.com.ua)

Матеріали конференції "Четверта промислова революція"

Свавільний М. Є.

Про відродження Піфагорійської Школи цілочисельності

цитувати:
Свавільний М. Є. Про відродження Піфагорійської Школи цілочисельності. Четверта промислова революція : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 22 квітня 2019 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/15/zbirnyk.pdf#page=7.

Панькова О. В., Касперович О. Ю.

Трансформація соціальних відносин у цифровому світі: можливості та ризики

цитувати:
Панькова О. В., Касперович О. Ю. Трансформація соціальних відносин у цифровому світі: можливості та ризики. Четверта промислова революція : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 22 квітня 2019 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/15/zbirnyk.pdf#page=11.

Іщенко О. В.

Громадянське суспільство в умовах цифровізації суспільства та економіки

цитувати:
Іщенко О. В. Громадянське суспільство в умовах цифровізації суспільства та економіки. Четверта промислова революція : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 22 квітня 2019 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/15/zbirnyk.pdf#page=16.

Гавриленко А. Р.

Види виховних занять, їх структура та методика проведення

цитувати:
Гавриленко А. Р. Види виховних занять, їх структура та методика проведення. Четверта промислова революція : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 22 квітня 2019 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/15/zbirnyk.pdf#page=20.

Olesia Mehedyniuk, Natalija Yudina

The Relevance of the Ukrainian E-learning Market in Information Society

Citing:
Olesia Mehedyniuk, Natalija Yudina The Relevance of the Ukrainian E-learning Market in Information Society. The Fourth Industrial Revolution : Collection of Materials of the Multidisciplinary Scientific and Practical Conference, Kyiv, April 22, 2019 / [compiler L. I. Yudina]. Кyiv, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/15/zbirnyk.pdf#page=26.

Балашова І. В.

Дисплазія сполучної тканини як передумова формування поліорганної патології у дітей

цитувати:
Балашова І. В. Дисплазія сполучної тканини як передумова формування поліорганної патології у дітей. Четверта промислова революція : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 22 квітня 2019 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/15/zbirnyk.pdf#page=29.

Руда М. В., Бойко Т. Г.

Біотична регуляція компартментів, як показник стійкості складних ландшафтних комплексів

цитувати:
Руда М. В., Бойко Т. Г. Біотична регуляція компартментів, як показник стійкості складних ландшафтних комплексів. Четверта промислова революція : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 22 квітня 2019 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/15/zbirnyk.pdf#page=31.

Онищенко Н. Г., Самохвалова А. І.

Застосування модульного пристрою комбінованої очистки для видалення зі стічних вод завислих речовин та диспергованих нафтових забруднень

цитувати:
Онищенко Н. Г., Самохвалова А. І. Застосування модульного пристрою комбінованої очистки для видалення зі стічних вод завислих речовин та диспергованих нафтових забруднень. Четверта промислова революція : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 22 квітня 2019 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/15/zbirnyk.pdf#page=34.

Похмурський В. І., Зінь І. М., Тимусь М. Б., Корній С. А., Хлопик О. П.

Інгібування корозії вуглецевої сталі ксантановою каміддю та її синергічними композиціями в хлоридовмісному середовищі

цитувати:
Похмурський В. І., Зінь І. М., Тимусь М. Б., Корній С. А., Хлопик О. П. Інгібування корозії вуглецевої сталі ксантановою каміддю та її синергічними композиціями в хлоридовмісному середовищі. Четверта промислова революція : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 22 квітня 2019 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/15/zbirnyk.pdf#page=37.

Кирилюк В. П., Боровик П. М.

Проектування протиерозійних заходів боротьби з ярами

цитувати:
Кирилюк В. П., Боровик П. М. Проектування протиерозійних заходів боротьби з ярами. Четверта промислова революція : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 22 квітня 2019 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/15/zbirnyk.pdf#page=43.

Шемякін М. В.

Стокорегулюючі лісові смуги у системі протиерозійної організації території

цитувати:
Шемякін М. В. Стокорегулюючі лісові смуги у системі протиерозійної організації території. Четверта промислова революція : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 22 квітня 2019 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/15/zbirnyk.pdf#page=46.

Шептуха О. М.

Управління ліквідністю банківської системи України

цитувати:
Шептуха О. М. Управління ліквідністю банківської системи України. Четверта промислова революція : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 22 квітня 2019 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/15/zbirnyk.pdf#page=49.

Греб М. М., Грицюк Ю. І.

Формалізація процесу управління ризиками AGILE-проектів з розроблення програмного забезпечення

цитувати:
Греб М. М., Грицюк Ю. І. Формалізація процесу управління ризиками AGILE-проектів з розроблення програмного забезпечення. Четверта промислова революція : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 22 квітня 2019 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/15/zbirnyk.pdf#page=53.

Черняшова К. М., Шулюк Б. С.

Аналіз ризиків державно-приватного партнерства та методи управління ними

цитувати:
Черняшова К. М., Шулюк Б. С. Аналіз ризиків державно-приватного партнерства та методи управління ними. Четверта промислова революція : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 22 квітня 2019 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/15/zbirnyk.pdf#page=59.

Петько Л. В., Шулюк Б. С.

Роль фінансів державно-приватного партнерства у розвитку економіки України

цитувати:
Петько Л. В., Шулюк Б. С. Роль фінансів державно-приватного партнерства у розвитку економіки України. Четверта промислова революція : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 22 квітня 2019 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/15/zbirnyk.pdf#page=61.

Збириновська Ю. С., Карпа О. А.

Аналіз інвестиційної привабливості Дніпропетровської області

цитувати:
Збириновська Ю. С., Карпа О. А. Аналіз інвестиційної привабливості Дніпропетровської області. Четверта промислова революція : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 22 квітня 2019 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/15/zbirnyk.pdf#page=63.

Смольникова В. Д., Чупріна М. О.

Огляд пошукових систем інтернету

цитувати:
Смольникова В. Д., Чупріна М. О. Огляд пошукових систем інтернету. Четверта промислова революція : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 22 квітня 2019 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/15/zbirnyk.pdf#page=66.

Демідов І. А.

Розроблення передавального пристрою на частотний діапазон 100-140 МГц

цитувати:
Демідов І. А. Розроблення передавального пристрою на частотний діапазон 100-140 МГц. Четверта промислова революція : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 22 квітня 2019 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/15/zbirnyk.pdf#page=69.

Демідов І. А.

Випробування та налагодження передавального пристрою на частотний діапазон 100-140 МГц

цитувати:
Демідов І. А. Випробування та налагодження передавального пристрою на частотний діапазон 100-140 МГц. Четверта промислова революція : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 22 квітня 2019 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/15/zbirnyk.pdf#page=72.

Євтушенко В. О.

Явище «хайпу» в інформаційному суспільстві*

цитувати:
Євтушенко В. О. Явище «хайпу» в інформаційному суспільстві*. Четверта промислова революція : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 22 квітня 2019 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/15/zbirnyk.pdf#page=75.

Грудинін К. Р., Койло М. Д., Крячок Д. І., Склярова Д. К.

Відеоігри. Ігрова залежність в еру інформації*

цитувати:
Грудинін К. Р., Койло М. Д., Крячок Д. І., Склярова Д. К. Відеоігри. Ігрова залежність в еру інформації*. Четверта промислова революція : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 22 квітня 2019 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/15/zbirnyk.pdf#page=77.

Архипова В. І., Дупляк А. І.

Тренди роботизації людського життя*

цитувати:
Архипова В. І., Дупляк А. І. Тренди роботизації людського життя*. Четверта промислова революція : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 22 квітня 2019 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/15/zbirnyk.pdf#page=80.

Гончаренко М. М., Римар І.О., Шевченко Д.О.

Проблематика поширення особистих даних в інтернеті*

цитувати:
Гончаренко М. М., Римар І.О., Шевченко Д.О. Проблематика поширення особистих даних в інтернеті*. Четверта промислова революція : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 22 квітня 2019 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/15/zbirnyk.pdf#page=82.

Natalija Yudina

The Fourth Industrial Revolution and Its Hidden Side*

Citing:
Natalija Yudina The Fourth Industrial Revolution and Its Hidden Side. The Fourth Industrial Revolution : Collection of Materials of the Multidisciplinary Scientific and Practical Conference, Kyiv, April 22, 2019 / [compiler L. I. Yudina]. Кyiv, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/15/zbirnyk.pdf#page=85.
Четверта промислова революція. Індустрія 4.0. Міждисциплінарна науково-практична конференція Nonfiction-видавництво порталу Футуролог. Futurolog