Головна » Nonfiction-видавництво Порталу #Футуролог » 29.11.2019

Наукові виклики

Бібліографічний опис мережного наукового видання (для цитування):

Наукові виклики [Електронний ресурс] : зб. матеріалів міждисциплінар. наук.-практ. конф. до Всесвітнього Дня Науки, Київ, 29 листопада 2019 р.  / [уклад. Л. І. Юдіна]. – Електронні дані (6,8 Мб). − Київ : Юдіна Л. І., 2019. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/16/zbirnyk.pdf. − Укр., англ, рос. – Назва з титул. екрана. – ISBN 978-617-7698-06-6 : доступ вільний.
Scientific Challenges [Electronic resource] : Collection of Materials of the Multidisciplinary Scientific and Practical Conference on the occasion of World Science Day for Peace and Development, Kyiv, November 29, 2019 / [compiler L. I. Yudina]. – Electronic data (6,8 Mb). − Кyiv : Yudina L. I., 2019. − Access mode : http://futurolog.com.ua/publish/16/zbirnyk.pdf. − Ua, Eng, Ru. – Title. – ISBN 978-617-7698-06-6 : free.

Вельмишановні Автори, Читачі! Сесія Генеральної Асамблеї ООН 2019 року запам’яталася яскравими виступами різних інфлюенсерів (influencer (англ.) – особа, що впливає чи змінює поведінку та думки інших), що супроводжувалися одночасно і потужною підтримкою, і різкою критикою. При цьому найголовнішу мету кожний з інфлюенсерів все ж досягнув – їх виступи спровокували глобальні обговорення! Пригадуються слова Джона Мейнарда Кейнса (1883-1946), написані ним колись по відношенню до ідей економістів, але зараз ці слова стають справедливими для всіх інфлюенсерів: "...їх ідеї…- і коли вони праві, і коли помиляються – мають значно більше значення, ніж прийнято вважати. У дійсності саме вони і правлять світом. Люди практики, які вважають себе абсолютно непіддатними інтелектуальним впливам, зазвичай є рабами когось з них".

У сучасному світі сформувався певний вакуум мислителів-науковців через те, що їх праці невідомі широкому світу. Тому серед інфлюенсерів дуже замало науковців. Але, якщо відкинути усі емоції, найважливіша фраза все ж пролунала на саміті ООН з вуст саме інфлюенсера, визнаної у 2019 найбільш впливовим підлітком, Грети Тунберг: "...Послухайте науковців, об’єднайтеся навколо них і зробіть реальні вчинки". На основі Колективного Розуму наших Авторів разом формуємо таку Велику Ідею, що спроможна поєднати Світ!

З повагою і вдячністю до кожного нашого Автора і Читача,
Юдіна Лариса Іванівна,
директор Nonfiction-видавництва
Порталу #Футуролог (futurolog.com.ua)

Матеріали конференції
"НАУКОВІ ВИКЛИКИ"

Герцрикен Д. С., Мазанко В. Ф., Миронов В. М.,
Миронов Д. В., Новомлынец О. А.

Фазообразование в железе и стали в условиях электрогидроимпульсного воздействия без нагрева

цитувати...
Герцрикен Д. С., Мазанко В. Ф., Миронов В. М., Миронов Д. В., Новомлынец О. А. Фазообразование в железе и стали в условиях электрогидроимпульсного воздействия без нагрева. Наукові виклики : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф. до Всесвітнього Дня Науки, Київ, 29 листопада 2019 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/16/zbirnyk.pdf#page=8.

Мазанко В. Ф., Герцрикен Д. С., Новомлынец О. А.,
Миронов В. М., Миронова Т. В.

Диффузия и фазообразование при ударной сварке в вакууме тугоплавких металлов с железом и сталями

цитувати...
Мазанко В. Ф., Герцрикен Д. С., Новомлынец О. А., Миронов В. М., Миронова Т. В. Диффузия и фазообразование при ударной сварке в вакууме тугоплавких металлов с железом и сталями. Наукові виклики : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф. до Всесвітнього Дня Науки, Київ, 29 листопада 2019 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/16/zbirnyk.pdf#page=15.

Мазанко В. Ф., Новомлынец О. А., Герцрикен Д. С.,
Миронов В. М., Миронов Д. В.

Влияние магнитных полей на диффузионные процессы при электроискровом легировании

цитувати...
Мазанко В. Ф., Новомлынец О. А., Герцрикен Д. С., Миронов В. М., Миронов Д. В. Влияние магнитных полей на диффузионные процессы при электроискровом легировании. Наукові виклики : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф. до Всесвітнього Дня Науки, Київ, 29 листопада 2019 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/16/zbirnyk.pdf#page=21.

Мазанко В. Ф., Герцрикен Д. С., Зайцева Н. В.

Влияние одновременного действия электрических разрядов и постоянного магнитного поля на диффузионные процессы в меди

цитувати...
Мазанко В. Ф., Герцрикен Д. С., Зайцева Н. В. Влияние одновременного действия электрических разрядов и постоянного магнитного поля на диффузионные процессы в меди. Наукові виклики : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф. до Всесвітнього Дня Науки, Київ, 29 листопада 2019 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/16/zbirnyk.pdf#page=29.

Мазанко В. Ф., Герцрикен Д. С., Богданов Е. И.,
Богданов С. Е., Миронов В. М., Миронов Д. В.

Изучение влияния постоянного магнитного поля и энергии разряда при ЭИЛ на увеличение подвижности собственных и легирующих атомов в металлах

цитувати...
Мазанко В. Ф., Герцрикен Д. С., Богданов Е. И., Богданов С. Е., Миронов В. М., Миронов Д. В. Изучение влияния постоянного магнитного поля и энергии разряда при ЭИЛ на увеличение подвижности собственных и легирующих атомов в металлах. Наукові виклики : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф. до Всесвітнього Дня Науки, Київ, 29 листопада 2019 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/16/zbirnyk.pdf#page=35.

Смолянов М. С., Смолянова О. В.

Мудрість як феномен людського буття

цитувати...
Смолянов М. С., Смолянова О. В. Мудрість як феномен людського буття. Наукові виклики : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф. до Всесвітнього Дня Науки, Київ, 29 листопада 2019 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/16/zbirnyk.pdf#page=38.

Смолянова О. В., Личковаха А. С.

Філософія – як джерело досвіду та самосвідомості

цитувати...
Смолянова О. В., Личковаха А. С. Філософія – як джерело досвіду та самосвідомості. Наукові виклики : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф. до Всесвітнього Дня Науки, Київ, 29 листопада 2019 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/16/zbirnyk.pdf#page=40.

Рева В. В.

Доля України в стратегічних планах Третього Рейху

цитувати...
Рева В. В. Доля України в стратегічних планах Третього Рейху. Наукові виклики : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф. до Всесвітнього Дня Науки, Київ, 29 листопада 2019 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/16/zbirnyk.pdf#page=42.

Доброштан М. О.

Роль Нестора Махна в повстанському русі українського селянства

цитувати...
Доброштан М. О. Роль Нестора Махна в повстанському русі українського селянства. Наукові виклики : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф. до Всесвітнього Дня Науки, Київ, 29 листопада 2019 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/16/zbirnyk.pdf#page=45.

Прокопович Л. С.

Характеристика екопростору чорнобильська зона в поетичному дискурсі другої половини ХХ століття

цитувати...
Прокопович Л. С. Характеристика екопростору чорнобильська зона в поетичному дискурсі другої половини ХХ століття. Наукові виклики : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф. до Всесвітнього Дня Науки, Київ, 29 листопада 2019 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/16/zbirnyk.pdf#page=47.

Кирилюк В. П., Боровик П. М.

Аналіз використання земель

цитувати...
Кирилюк В. П., Боровик П. М. Аналіз використання земель. Наукові виклики : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф. до Всесвітнього Дня Науки, Київ, 29 листопада 2019 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/16/zbirnyk.pdf#page=49.

Іванців В. І., Мельник Р. А.

Програмна система для аналізу впливу хмарності на температуру повітря

цитувати...
Іванців В. І., Мельник Р. А. Програмна система для аналізу впливу хмарності на температуру повітря. Наукові виклики : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф. до Всесвітнього Дня Науки, Київ, 29 листопада 2019 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/16/zbirnyk.pdf#page=52.

Самохвалова А. І., Онищенко Н. Г.

Вплив людського фактору на безпеку дорожнього руху

цитувати...
Самохвалова А. І., Онищенко Н. Г. Вплив людського фактору на безпеку дорожнього руху. Наукові виклики : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф. до Всесвітнього Дня Науки, Київ, 29 листопада 2019 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/16/zbirnyk.pdf#page=55.

Лінинський М. І.

Розпізнавання уваги користувача до пристрою за допомогою зорового контакту

цитувати...
Лінинський М. І. Розпізнавання уваги користувача до пристрою за допомогою зорового контакту. Наукові виклики : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф. до Всесвітнього Дня Науки, Київ, 29 листопада 2019 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/16/zbirnyk.pdf#page=57.

Черскова О. В.

Застосування теорії ігор в економіці

цитувати...
Черскова О. В. Застосування теорії ігор в економіці. Наукові виклики : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф. до Всесвітнього Дня Науки, Київ, 29 листопада 2019 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/16/zbirnyk.pdf#page=60.

Мізерак А. Б., Перевозова І. В.

Методи комерційної розвідки для забезпечення конкурентоспроможності підприємства

цитувати...
Мізерак А. Б., Перевозова І. В. Методи комерційної розвідки для забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Наукові виклики : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф. до Всесвітнього Дня Науки, Київ, 29 листопада 2019 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/16/zbirnyk.pdf#page=63.

Демідов І. А.

Визначення розбірливості мови при оцінюванні захищеності мовної інформації

цитувати...
Демідов І. А. Визначення розбірливості мови при оцінюванні захищеності мовної інформації. Наукові виклики : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф. до Всесвітнього Дня Науки, Київ, 29 листопада 2019 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/16/zbirnyk.pdf#page=65.

Демідов І. А.

Оцінювання рівня захищеності мовної інформації на основі об’єктивованого форматного методу визначення розбірливості української мови

цитувати...
Демідов І. А. Оцінювання рівня захищеності мовної інформації на основі об’єктивованого форматного методу визначення розбірливості української мови. Наукові виклики : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф. до Всесвітнього Дня Науки, Київ, 29 листопада 2019 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/16/zbirnyk.pdf#page=67.

Войцицька О. О., Доброрадних М. С.

Мирне розв’язання міжнародних спорів, як основа права міжнародної безпеки

цитувати...
Войцицька О. О., Доброрадних М. С. Мирне розв’язання міжнародних спорів, як основа права міжнародної безпеки. Наукові виклики : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф. до Всесвітнього Дня Науки, Київ, 29 листопада 2019 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/16/zbirnyk.pdf#page=69.

Самсонова Т. М.

Основи розвитку підприємництва в Україні

цитувати...
Самсонова Т. М. Основи розвитку підприємництва в Україні. Наукові виклики : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф. до Всесвітнього Дня Науки, Київ, 29 листопада 2019 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/16/zbirnyk.pdf#page=71.

Пірус Я. Р., Богельська І. В., Гупаловська М. Б.

Тенденції та перспективи розвитку фінансового ринку України

цитувати...
Пірус Я. Р., Богельська І. В., Гупаловська М. Б. Тенденції та перспективи розвитку фінансового ринку України. Наукові виклики : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф. до Всесвітнього Дня Науки, Київ, 29 листопада 2019 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/16/zbirnyk.pdf#page=74.

Гнатюк А. С., Ковалькевич Т. В., Русін В. М.

Діяльність Державної казначейської служби України в сучасних умовах

цитувати...
Гнатюк А. С., Ковалькевич Т. В., Русін В. М. Діяльність Державної казначейської служби України в сучасних умовах. Наукові виклики : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф. до Всесвітнього Дня Науки, Київ, 29 листопада 2019 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/16/zbirnyk.pdf#page=76.

Марціясь Б. І., Шашкевич О. Л.

Програмно-цільовий підхід до управління видатками бюджету

цитувати...
Марціясь Б. І., Шашкевич О. Л. Програмно-цільовий підхід до управління видатками бюджету. Наукові виклики : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф. до Всесвітнього Дня Науки, Київ, 29 листопада 2019 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/16/zbirnyk.pdf#page=79.

Черняшова К. М., Шашкевич О. Л.

Напрями підвищення соціальної спрямованості бюджету держави в сучасних умовах

цитувати...
Черняшова К. М., Шашкевич О. Л. Напрями підвищення соціальної спрямованості бюджету держави в сучасних умовах. Наукові виклики : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф. до Всесвітнього Дня Науки, Київ, 29 листопада 2019 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/16/zbirnyk.pdf#page=82.

Петько Л. В., Шашкевич О. Л.

Напрями підвищення ефективності управління державним боргом України

цитувати...
Петько Л. В., Шашкевич О. Л. Напрями підвищення ефективності управління державним боргом України. Наукові виклики : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф. до Всесвітнього Дня Науки, Київ, 29 листопада 2019 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/16/zbirnyk.pdf#page=85.

Войцицька О. О., Лобачева І .Ф.

Аналіз заробітної плати в Україні

цитувати...
Войцицька О. О., Лобачева І .Ф. Аналіз заробітної плати в Україні. Наукові виклики : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф. до Всесвітнього Дня Науки, Київ, 29 листопада 2019 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/16/zbirnyk.pdf#page=87.

Онац А. А.

Аналіз динаміки середньої заробітної плати в Україні

цитувати...
Онац А. А. Аналіз динаміки середньої заробітної плати в Україні. Наукові виклики : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф. до Всесвітнього Дня Науки, Київ, 29 листопада 2019 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/16/zbirnyk.pdf#page=89.

Кравченко І. М.

Застосування тьюторства в умовах української вищої школи

цитувати...
Кравченко І. М. Застосування тьюторства в умовах української вищої школи. Наукові виклики : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф. до Всесвітнього Дня Науки, Київ, 29 листопада 2019 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/16/zbirnyk.pdf#page=96.

Карпенко Л. М.

Інтенсифікація процесу навчання математики на основі використання опорних конспектів

цитувати...
Карпенко Л. М. Інтенсифікація процесу навчання математики на основі використання опорних конспектів. Наукові виклики : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф. до Всесвітнього Дня Науки, Київ, 29 листопада 2019 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/16/zbirnyk.pdf#page=100.

Чернова Л. І.

Використання властивостей функцій при розв’язуванні рівнянь і нерівностей

цитувати...
Чернова Л. І. Використання властивостей функцій при розв’язуванні рівнянь і нерівностей. Наукові виклики : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф. до Всесвітнього Дня Науки, Київ, 29 листопада 2019 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/16/zbirnyk.pdf#page=103.

Дятел О. Д.

Особливості управління проектом з аутсорсингу розробки програмного забезпечення

цитувати...
Дятел О. Д. Особливості управління проектом з аутсорсингу розробки програмного забезпечення. Наукові виклики : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф. до Всесвітнього Дня Науки, Київ, 29 листопада 2019 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/16/zbirnyk.pdf#page=107.

Nataliya Yudina

Time as Economic Value of Information Society

цитувати...
Nataliya Yudina Time as Economic Value of Information Society. Scientific Challenges : Collection of Materials of the Multidisciplinary Scientific and Practical Conference on the occasion of World Science Day for Peace and Development, Kyiv, November 29, 2019. / [compiler L. I. Yudina]. Кyiv, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/16/zbirnyk.pdf#page=111.