Головна » Nonfiction-видавництво #Футуролог » 30.11.2017

Маркетинг і контролінг: сучасні виклики підприємництва

* До урочистої події святкування 50-річчя Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу міждисциплінарна науково-практична конференція вперше проводиться в інноваційному відео-форматі. Це зближує науковців, інноваторів, творчих особистостей і відкриває віртуальний шлях для подальшої плідної співпраці з однодумцями!

Бібліографічний опис мережного наукового видання (для цитування):

Маркетинг і контролінг: сучасні виклики підприємництва [Електронний ресурс] : зб. матеріалів міждисциплінар. наук.-практ. конф., Київ, Івано-Франківськ, 30 листопада 2017 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. – Електронні дані (6,2 Мб). − Київ : Юдіна Л. І., 2017. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/7/Zbirnyk.pdf . − Укр., англ., польськ., рос., – Назва з титул. екрана. – ISBN 978-966-97581-7-0 : доступ вільний.
Marketing and Controlling: Contemporary Challenges of Entrepreneurship [Electronic resource] : Collection of Materials of the Multidisciplinary Scientific and Practical Conference, Kyiv, Ivano-Frankivsk, November 30th, 2017 / [compiler L. I. Yudina]. – Electronic data (6,2 Mb). − Кyiv : Yudina L. I., 2017. − Access mode : http://futurolog.com.ua/publish/7/Zbirnyk.pdf . − Ua, Eng, Pol, Ru. – Title. – ISBN 978-966-97581-7-0 : free.

Юдіна Л. І.

Редакційна стаття до мережного наукового видання «Маркетинг і контролінг: сучасні виклики підприємництва»

цитувати...
Юдіна Л. І. Редакційна стаття до мережного наукового видання «Маркетинг і контролінг: сучасні виклики підприємництва» [Електронний ресурс] / Л. І. Юдіна // Маркетинг і контролінг: сучасні виклики підприємництва : збірник матеріалів міждисциплінарної науково-практичної конференції, Київ, Івано-Франківськ, 30 листопада 2017 р. / [ уклад. Л. І. Юдіна]. − Електронні дані (6,2 Мб). − Київ : Юдіна Л. І., 2017. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/7/Zbirnyk.pdf#page=8. − ISBN 978-966-97581-7-0.

Вельмишановні Автори, Читачі! Перед вами незвичайне Видання, яке, з одного боку, слід вважати експериментальним дослідженням, а з іншого, - результатом стратегічної програми! Експериментом є те, що Видання є міждисциплінарним, хоча оголошена тематика, на перший погляд, може здаватися достатньо спеціалізованою… Але, маркетинг і контролінг – це ті інструменти, що повинні сьогодні супроводжувати всі сфери життя і діяльності людства для їх ефективного функціонування. Так, завдяки Авторам Видання поєднало дуже різноплановий матеріал... Це підтверджує, що Автори трактують оголошену тематику більш широко, та їх підхід свідчить про готовність науки і бізнесу до наукових перетворень з метою формування інноваційного міждисциплінарного знання! А яким саме воно буде, покаже час.

Але конкретні результати такої стратегічної міждисциплінарної взаємодії вже є! Мова йде про сам факт проведення на технологічній базі Nonfiction-видавництва Порталу #Футуролог цієї цільової міждисциплінарної науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, з чим ще раз сердечно вітаємо увесь колектив ВНЗ в особі ректора академіка НАН України, д.т.н., проф. Крижанівського Євстахія Івановича, під патронатом якого пройшла конференція, а також академіка УНГА, д.е.н., проф., директора Інституту економіки та управління в нафтогазовому комплексі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Гораль Ліліану Тарасівну!

При цьому особливу подяку і привітання висловлюємо д.е.н., проф. Перевозовій Ірині Володимирівні, завідувачу кафедри маркетингу і контролінгу Інституту економіки та управління в нафтогазовому комплексі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, а також колективу кафедри маркетингу і контролінгу! Адже ідея цього унікального заходу виникла за спільною ініціативою, а також персональною підтримкою саме д.е.н., проф. Перевозової Ірини Володимирівни, яскравого інноватора, сміливого науковця та справжнього реформатора української науки! Особливо пишаємося тим, що Ірина Володимирівна є Автором публікацій у Nonfiction-видавництві Порталу #Футуролог, оскільки результатом цієї спочатку наукової, а потім інноваційної співпраці Nonfiction-видавництва з Автором стало те, що ця науково-практична конференція стала не тільки персоналізованою (присвяченою конкретному ВНЗ і його важливій події), не тільки була проведена на зовнішній для ВНЗ ІКТ-платформі видавництва, але й також вперше в Україні відбулася в інноваційному і вільному форматі відео-доповідей Учасників конференції!

...Відкрити/закрити повний текст
...

З повагою і вдячністю до кожного нашого Автора і Читача,
Юдіна Лариса Іванівна,
директор Nonfiction-видавництва
Порталу #Футуролог (futurolog.com.ua)

P.S. У межах редакторської колонки, перш ніж відкрити Конференцію, присвячену святкуванню 50-річчя Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, пропоную прочитати один нетрадиційний матеріал і цікаву точку зору одного з наших Авторів, який, на наш погляд, максимально точно описує кожного(!!!) Учасника цієї конференції: кожний з них – ГЕНІЙ!

Латанский Н. В.

Раскрыть гения в каждом*

цитувати...
Латанский Н. В. Раскрыть гения в каждом [Електронний ресурс] / Н. В. Латанский // Маркетинг і контролінг: сучасні виклики підприємництва : збірник матеріалів міждисциплінарної науково-практичної конференції, Київ, Івано-Франківськ, 30 листопада 2017 р. / [ уклад. Л. І. Юдіна]. − Електронні дані (6,2 Мб). − Київ : Юдіна Л. І., 2017. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/7/Zbirnyk.pdf#page=10. − ISBN 978-966-97581-7-0.
Маркетинг і контролінг: сучасні виклики підприємництва. Збірник матеріалів міждисциплінарної науково-практичної конференції. Футуролог Nonfiction-видавництво Futurolog
цитувати...
Гораль Л. Т. Вітальне слово директора Інституту економіки та управління в нафтогазовому комплексі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу ГОРАЛЬ ЛІЛІАНИ ТАРАСІВНИ [Електронний ресурс] / Л. Т. Гораль // Маркетинг і контролінг: сучасні виклики підприємництва : збірник матеріалів міждисциплінарної науково-практичної конференції, Київ, Івано-Франківськ, 30 листопада 2017 р. / [ уклад. Л. І. Юдіна]. − Електронні дані (6,2 Мб). − Київ : Юдіна Л. І., 2017. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/7/Zbirnyk.pdf#page=16. − ISBN 978-966-97581-7-0.
цитувати...
Перевозова І. В. Вітальне слово завідувача кафедри маркетингу і контролінгу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу ПЕРЕВОЗОВОЇ ІРИНИ ВОЛОДИМИРІВНИ [Електронний ресурс] / І. В. Перевозова // Маркетинг і контролінг: сучасні виклики підприємництва : збірник матеріалів міждисциплінарної науково-практичної конференції, Київ, Івано-Франківськ, 30 листопада 2017 р. / [ уклад. Л. І. Юдіна]. − Електронні дані (6,2 Мб). − Київ : Юдіна Л. І., 2017. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/7/Zbirnyk.pdf#page=19. − ISBN 978-966-97581-7-0.

Солоха Д. В.

Значення синергетичного підходу для ефективного управління розвитком промислових підприємств

цитувати...
Солоха Д. В. Значення синергетичного підходу для ефективного управління розвитком промислових підприємств [Електронний ресурс] / Д. В. Солоха // Маркетинг і контролінг: сучасні виклики підприємництва : збірник матеріалів міждисциплінарної науково-практичної конференції, Київ, Івано-Франківськ, 30 листопада 2017 р. / [ уклад. Л. І. Юдіна]. − Електронні дані (6,2 Мб). − Київ : Юдіна Л. І., 2017. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/7/Zbirnyk.pdf#page=21. − ISBN 978-966-97581-7-0.

Janusz Nesterak (Polska), Olga Malinovska (Ukraina)

Współczesne koncepcje zarządzania wspomagające controllera

цитувати...
Nesterak J. Współczesne koncepcje zarządzania wspomagające controllera [Electronic resource] / J. Nesterak, O. Malinovska // Marketing and Controlling: Contemporary Challenges of Entrepreneurship: Collection of Materials of the Multidisciplinary Scientific and Practical Conference, Kyiv, Ivano-Frankivsk, November 30th, 2017 / [compiler L. I. Yudina]. – Electronic data (6,2 Mb). − Кyiv : Yudina L. I., 2017. − Access mode: http://futurolog.com.ua/publish/7/Zbirnyk.pdf#page=25. − Ua, Eng, Pol, Ru. – Title. – ISBN 978-966-97581-7-0 : free.

Панкевич О. В., Юрченко Н. Б.

Проблеми закріплення конкурентних позицій національних компаній на глобальних сегментах

цитувати...
Панкевич О. В. Проблеми закріплення конкурентних позицій національних компаній на глобальних сегментах [Електронний ресурс] / О. В. Панкевич, Н. Б. Юрченко // Маркетинг і контролінг: сучасні виклики підприємництва : збірник матеріалів міждисциплінарної науково-практичної конференції, Київ, Івано-Франківськ, 30 листопада 2017 р. / [ уклад. Л. І. Юдіна]. − Електронні дані (6,2 Мб). − Київ : Юдіна Л. І., 2017. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/7/Zbirnyk.pdf#page=28. − ISBN 978-966-97581-7-0.

Бєлякова О. В.

Оцінка управління ефективним розвитком потенціалу системоутворюючих підприємств регіону

цитувати...
Бєлякова О. В. Оцінка управління ефективним розвитком потенціалу системоутворюючих підприємств регіону [Електронний ресурс] / О. В. Бєлякова // Маркетинг і контролінг: сучасні виклики підприємництва : збірник матеріалів міждисциплінарної науково-практичної конференції, Київ, Івано-Франківськ, 30 листопада 2017 р. / [ уклад. Л. І. Юдіна]. − Електронні дані (6,2 Мб). − Київ : Юдіна Л. І., 2017. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/7/Zbirnyk.pdf#page=31. − ISBN 978-966-97581-7-0.

Кропельницька С. О.

Інституційні мережі у забезпеченні інноваційного регіонального розвитку

цитувати...
Кропельницька С. О. Інституційні мережі у забезпеченні інноваційного регіонального розвитку [Електронний ресурс] / С. О. Кропельницька // Маркетинг і контролінг: сучасні виклики підприємництва : збірник матеріалів міждисциплінарної науково-практичної конференції, Київ, Івано-Франківськ, 30 листопада 2017 р. / [ уклад. Л. І. Юдіна]. − Електронні дані (6,2 Мб). − Київ : Юдіна Л. І., 2017. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/7/Zbirnyk.pdf#page=34. − ISBN 978-966-97581-7-0.

Перевозова І. В., Даляк Н. А., Литвинська К. О.

Фактори формування конкурентних переваг підприємств нафтогазового комплексу*

цитувати...
Перевозова І. В. Фактори формування конкурентних переваг підприємств нафтогазового комплексу [Електронний ресурс] / І. В. Перевозова, Н. А. Даляк, К. О. Литвинська // Маркетинг і контролінг: сучасні виклики підприємництва : збірник матеріалів міждисциплінарної науково-практичної конференції, Київ, Івано-Франківськ, 30 листопада 2017 р. / [ уклад. Л. І. Юдіна]. − Електронні дані (6,2 Мб). − Київ : Юдіна Л. І., 2017. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/7/Zbirnyk.pdf#page=36. − ISBN 978-966-97581-7-0.

Пілка М. С.

Економічні важелі зростання власного видобутку вуглеводнів в Україні

цитувати...
Пілка М. С. Економічні важелі зростання власного видобутку вуглеводнів в Україні [Електронний ресурс] / М. С. Пілка // Маркетинг і контролінг: сучасні виклики підприємництва : збірник матеріалів міждисциплінарної науково-практичної конференції, Київ, Івано-Франківськ, 30 листопада 2017 р. / [ уклад. Л. І. Юдіна]. − Електронні дані (6,2 Мб). − Київ : Юдіна Л. І., 2017. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/7/Zbirnyk.pdf#page=38. − ISBN 978-966-97581-7-0.

Лебега О. В.

Сланцевий газ, як стратегічний ресурс для економіки України

цитувати...
Лебега О. В. Сланцевий газ, як стратегічний ресурс для економіки України [Електронний ресурс] / О. В. Лебега // Маркетинг і контролінг: сучасні виклики підприємництва : збірник матеріалів міждисциплінарної науково-практичної конференції, Київ, Івано-Франківськ, 30 листопада 2017 р. / [ уклад. Л. І. Юдіна]. − Електронні дані (6,2 Мб). − Київ : Юдіна Л. І., 2017. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/7/Zbirnyk.pdf#page=42. − ISBN 978-966-97581-7-0.

Перевозова І. В., Калантай Н. В.

Проблеми та передумови активізації екомаркетингу в Україні*

цитувати...
Перевозова І. В. Проблеми та передумови активізації екомаркетингу в Україні [Електронний ресурс] / І. В. Перевозова, Н. В. Калантай // Маркетинг і контролінг: сучасні виклики підприємництва : збірник матеріалів міждисциплінарної науково-практичної конференції, Київ, Івано-Франківськ, 30 листопада 2017 р. / [ уклад. Л. І. Юдіна]. − Електронні дані (6,2 Мб). − Київ : Юдіна Л. І., 2017. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/7/Zbirnyk.pdf#page=45. − ISBN 978-966-97581-7-0.

Обельницька Х. В., Ковцун Р. В.

Щодо впровадження концепції екологічного маркетингу вітчизняними підприємствами*

цитувати...
Обельницька Х. В. Щодо впровадження концепції екологічного маркетингу вітчизняними підприємствами [Електронний ресурс] / Х. В. Обельницька, Р. В. Ковцун // Маркетинг і контролінг: сучасні виклики підприємництва : збірник матеріалів міждисциплінарної науково-практичної конференції, Київ, Івано-Франківськ, 30 листопада 2017 р. / [ уклад. Л. І. Юдіна]. − Електронні дані (6,2 Мб). − Київ : Юдіна Л. І., 2017. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/7/Zbirnyk.pdf#page=48. − ISBN 978-966-97581-7-0.

Лисий В. А., Юрченко Н. Б.

Екомаркетинг: проблеми, перспективи і зловживання*

цитувати...
Лисий В. А. Екомаркетинг: проблеми, перспективи і зловживання [Електронний ресурс] / В. А. Лисий, Н. Б. Юрченко // Маркетинг і контролінг: сучасні виклики підприємництва : збірник матеріалів міждисциплінарної науково-практичної конференції, Київ, Івано-Франківськ, 30 листопада 2017 р. / [ уклад. Л. І. Юдіна]. − Електронні дані (6,2 Мб). − Київ : Юдіна Л. І., 2017. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/7/Zbirnyk.pdf#page=51. − ISBN 978-966-97581-7-0.

Болонна М. В., Данилюк М. О.

Про енергозбереження та енергоефективність у газотранспортній галузі

цитувати...
Болонна М. В. Про енергозбереження та енергоефективність у газотранспортній галузі [Електронний ресурс] / М. В.Болонна, М. О. Данилюк // Маркетинг і контролінг: сучасні виклики підприємництва : збірник матеріалів міждисциплінарної науково-практичної конференції, Київ, Івано-Франківськ, 30 листопада 2017 р. / [ уклад. Л. І. Юдіна]. − Електронні дані (6,2 Мб). − Київ : Юдіна Л. І., 2017. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/7/Zbirnyk.pdf#page=54. − ISBN 978-966-97581-7-0.

Мохненко А. С., Федорчук О. М.

Чинники, що стримують і уповільнюють процес розвитку АПК на інноваційній основі

цитувати...
Мохненко А. С. Чинники, що стримують і уповільнюють процес розвитку АПК на інноваційній основі [Електронний ресурс] / А. С. Мохненко, О. М. Федорчук // Маркетинг і контролінг: сучасні виклики підприємництва : збірник матеріалів міждисциплінарної науково-практичної конференції, Київ, Івано-Франківськ, 30 листопада 2017 р. / [ уклад. Л. І. Юдіна]. − Електронні дані (6,2 Мб). − Київ : Юдіна Л. І., 2017. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/7/Zbirnyk.pdf#page=57. − ISBN 978-966-97581-7-0.

Сулига А. О.

Актуальні тенденції ефективного функціонування ринку олійних культур

цитувати...
Сулига А. О. Актуальні тенденції ефективного функціонування ринку олійних культур [Електронний ресурс] / А. О. Сулига // Маркетинг і контролінг: сучасні виклики підприємництва : збірник матеріалів міждисциплінарної науково-практичної конференції, Київ, Івано-Франківськ, 30 листопада 2017 р. / [ уклад. Л. І. Юдіна]. − Електронні дані (6,2 Мб). − Київ : Юдіна Л. І., 2017. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/7/Zbirnyk.pdf#page=61. − ISBN 978-966-97581-7-0.

Novуtska I. V.

Promoting Facilities of Organic Production in European Countries

цитувати...
Novуtska I. V. Promoting Facilities of Organic Production in European Countries [Electronic resource] / I. V. Novуtska // Marketing and Controlling: Contemporary Challenges of Entrepreneurship: Collection of Materials of the Multidisciplinary Scientific and Practical Conference, Kyiv, Ivano-Frankivsk, November 30th, 2017 / [compiler L. I. Yudina]. – Electronic data (6,2 Mb). − Кyiv : Yudina L. I., 2017. − Access mode: http://futurolog.com.ua/publish/7/Zbirnyk.pdf#page=63. − Ua, Eng, Pol, Ru. – Title. – ISBN 978-966-97581-7-0 : free.

Вировська Д. М.

Обгрунтування необхідності служби контролінгу в управлінні підприємством

цитувати...
Вировська Д. М. Обгрунтування необхідності служби контролінгу в управлінні підприємством [Електронний ресурс] / Д. М. Вировська // Маркетинг і контролінг: сучасні виклики підприємництва : збірник матеріалів міждисциплінарної науково-практичної конференції, Київ, Івано-Франківськ, 30 листопада 2017 р. / [ уклад. Л. І. Юдіна]. − Електронні дані (6,2 Мб). − Київ : Юдіна Л. І., 2017. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/7/Zbirnyk.pdf#page=65. − ISBN 978-966-97581-7-0.

Долішня Т. І.

Контролінг та управлінський облік: сутність, перспективи

цитувати...
Долішня Т. І. Контролінг та управлінський облік: сутність, перспективи [Електронний ресурс] / Т. І. Долішня // Маркетинг і контролінг: сучасні виклики підприємництва : збірник матеріалів міждисциплінарної науково-практичної конференції, Київ, Івано-Франківськ, 30 листопада 2017 р. / [ уклад. Л. І. Юдіна]. − Електронні дані (6,2 Мб). − Київ : Юдіна Л. І., 2017. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/7/Zbirnyk.pdf#page=68. − ISBN 978-966-97581-7-0.

Гребець О. Б.

Контролінг як технологія антикризового управління підприємством

цитувати...
Гребець О. Б. Контролінг як технологія антикризового управління підприємством [Електронний ресурс] / О. Б. Гребець // Маркетинг і контролінг: сучасні виклики підприємництва : збірник матеріалів міждисциплінарної науково-практичної конференції, Київ, Івано-Франківськ, 30 листопада 2017 р. / [ уклад. Л. І. Юдіна]. − Електронні дані (6,2 Мб). − Київ : Юдіна Л. І., 2017. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/7/Zbirnyk.pdf#page=70. − ISBN 978-966-97581-7-0.

Савчук Л. М.

Практичні аспекти суспільного контролінгу за ходом реалізації реформ у вітчизняній системі охорони здоров’я

цитувати...
Савчук Л. М. Практичні аспекти суспільного контролінгу за ходом реалізації реформ у вітчизняній системі охорони здоров’я [Електронний ресурс] / Л. М. Савчук // Маркетинг і контролінг: сучасні виклики підприємництва : збірник матеріалів міждисциплінарної науково-практичної конференції, Київ, Івано-Франківськ, 30 листопада 2017 р. / [ уклад. Л. І. Юдіна]. − Електронні дані (6,2 Мб). − Київ : Юдіна Л. І., 2017. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/7/Zbirnyk.pdf#page=73. − ISBN 978-966-97581-7-0.

Лісова О. В.

Щодо застосування контролінгу інвестиційних проектів модернізації і технічного оновлення виробництва підприємствами магістрального транспорту газу

цитувати...
Лісова О. В. Щодо застосування контролінгу інвестиційних проектів модернізації і технічного оновлення виробництва підприємствами магістрального транспорту газу [Електронний ресурс] / О. В. Лісова // Маркетинг і контролінг: сучасні виклики підприємництва : збірник матеріалів міждисциплінарної науково-практичної конференції, Київ, Івано-Франківськ, 30 листопада 2017 р. / [ уклад. Л. І. Юдіна]. − Електронні дані (6,2 Мб). − Київ : Юдіна Л. І., 2017. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/7/Zbirnyk.pdf#page=75. − ISBN 978-966-97581-7-0.

Хвостіна І. М.

Управління ризиками в системі забезпечення стратегічної стійкості підприємств

цитувати...
Хвостіна І. М. Управління ризиками в системі забезпечення стратегічної стійкості підприємств [Електронний ресурс] / І. М. Хвостіна // Маркетинг і контролінг: сучасні виклики підприємництва : збірник матеріалів міждисциплінарної науково-практичної конференції, Київ, Івано-Франківськ, 30 листопада 2017 р. / [ уклад. Л. І. Юдіна]. − Електронні дані (6,2 Мб). − Київ : Юдіна Л. І., 2017. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/7/Zbirnyk.pdf#page=77. − ISBN 978-966-97581-7-0.

Білий М. М.

Бізнес-інкубатори: особливості створення та функціонування в Україні та світі

цитувати...
Білий М. М. Бізнес-інкубатори: особливості створення та функціонування в Україні та світі [Електронний ресурс] / М. М. Білий // Маркетинг і контролінг: сучасні виклики підприємництва : збірник матеріалів міждисциплінарної науково-практичної конференції, Київ, Івано-Франківськ, 30 листопада 2017 р. / [ уклад. Л. І. Юдіна]. − Електронні дані (6,2 Мб). − Київ : Юдіна Л. І., 2017. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/7/Zbirnyk.pdf#page=80. − ISBN 978-966-97581-7-0.

Чабан І. Ю., Остафійчук Г. П.

Суть малого та середнього підприємництва

цитувати...
Чабан І. Ю. Суть малого та середнього підприємництва [Електронний ресурс] / І. Ю. Чабан, Г. П. Остафійчук // Маркетинг і контролінг: сучасні виклики підприємництва : збірник матеріалів міждисциплінарної науково-практичної конференції, Київ, Івано-Франківськ, 30 листопада 2017 р. / [ уклад. Л. І. Юдіна]. − Електронні дані (6,2 Мб). − Київ : Юдіна Л. І., 2017. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/7/Zbirnyk.pdf#page=83. − ISBN 978-966-97581-7-0.

Даляк Н. А., Попадинець І. Р.

Сучасні підходи до активізації маркетингової діяльності малого і середнього бізнесу

цитувати...
Даляк Н. А. Сучасні підходи до активізації маркетингової діяльності малого і середнього бізнесу [Електронний ресурс] / Н. А. Даляк, І. Р. Попадинець // Маркетинг і контролінг: сучасні виклики підприємництва : збірник матеріалів міждисциплінарної науково-практичної конференції, Київ, Івано-Франківськ, 30 листопада 2017 р. / [ уклад. Л. І. Юдіна]. − Електронні дані (6,2 Мб). − Київ : Юдіна Л. І., 2017. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/7/Zbirnyk.pdf#page=86. − ISBN 978-966-97581-7-0.

Дробко В. І., Перевозова Д. Д.

Маркетинговий план як інструмент підвищення конкурентної спроможності підприємства*

цитувати...
Дробко В. І. Маркетинговий план як інструмент підвищення конкурентної спроможності підприємства [Електронний ресурс] / В. І. Дробко, Д. Д. Перевозова // Маркетинг і контролінг: сучасні виклики підприємництва : збірник матеріалів міждисциплінарної науково-практичної конференції, Київ, Івано-Франківськ, 30 листопада 2017 р. / [ уклад. Л. І. Юдіна]. − Електронні дані (6,2 Мб). − Київ : Юдіна Л. І., 2017. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/7/Zbirnyk.pdf#page=89. − ISBN 978-966-97581-7-0.

Френдій І. Т., Малинка О. Я.

Процес формування комплексу маркетингу підприємства

цитувати...
Френдій І. Т. Процес формування комплексу маркетингу підприємства [Електронний ресурс] / І. Т. Френдій, О. Я. Малинка // Маркетинг і контролінг: сучасні виклики підприємництва : збірник матеріалів міждисциплінарної науково-практичної конференції, Київ, Івано-Франківськ, 30 листопада 2017 р. / [ уклад. Л. І. Юдіна]. − Електронні дані (6,2 Мб). − Київ : Юдіна Л. І., 2017. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/7/Zbirnyk.pdf#page=91. − ISBN 978-966-97581-7-0.

Перевозова І. В., Куян В. Б.

Актуалізація дослідження гендерних атрибутів в процесі управлінської комунікації

цитувати...
Перевозова І. В. Актуалізація дослідження гендерних атрибутів в процесі управлінської комунікації [Електронний ресурс] / І. В. Перевозова, В. Б. Куян // Маркетинг і контролінг: сучасні виклики підприємництва : збірник матеріалів міждисциплінарної науково-практичної конференції, Київ, Івано-Франківськ, 30 листопада 2017 р. / [ уклад. Л. І. Юдіна]. − Електронні дані (6,2 Мб). − Київ : Юдіна Л. І., 2017. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/7/Zbirnyk.pdf#page=93. − ISBN 978-966-97581-7-0.

Шевченко О. Л.

Виклики сучасних ринків та ідентифікація брендів

цитувати...
Шевченко О. Л. Виклики сучасних ринків та ідентифікація брендів [Електронний ресурс] / О. Л. Шевченко // Маркетинг і контролінг: сучасні виклики підприємництва : збірник матеріалів міждисциплінарної науково-практичної конференції, Київ, Івано-Франківськ, 30 листопада 2017 р. / [ уклад. Л. І. Юдіна]. − Електронні дані (6,2 Мб). − Київ : Юдіна Л. І., 2017. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/7/Zbirnyk.pdf#page=95. − ISBN 978-966-97581-7-0.

Кравчук Ю. С.

Новий товар та сучасні методи його тестування

цитувати...
Кравчук Ю. С. Новий товар та сучасні методи його тестування [Електронний ресурс] / Ю. С. Кравчук // Маркетинг і контролінг: сучасні виклики підприємництва : збірник матеріалів міждисциплінарної науково-практичної конференції, Київ, Івано-Франківськ, 30 листопада 2017 р. / [ уклад. Л. І. Юдіна]. − Електронні дані (6,2 Мб). − Київ : Юдіна Л. І., 2017. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/7/Zbirnyk.pdf#page=97. − ISBN 978-966-97581-7-0.

Шлапак Н. С.

Методи дослідження якості товару в маркетингових дослідженнях

цитувати...
Шлапак Н. С. Методи дослідження якості товару в маркетингових дослідженнях [Електронний ресурс] / Н. С. Шлапак // Маркетинг і контролінг: сучасні виклики підприємництва : збірник матеріалів міждисциплінарної науково-практичної конференції, Київ, Івано-Франківськ, 30 листопада 2017 р. / [ уклад. Л. І. Юдіна]. − Електронні дані (6,2 Мб). − Київ : Юдіна Л. І., 2017. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/7/Zbirnyk.pdf#page=99. − ISBN 978-966-97581-7-0.

Серкутан Т. В.

Пробний маркетинг як інструмент запобігання можливих помилок підприємств на ринку

цитувати...
Серкутан Т. В. Пробний маркетинг як інструмент запобігання можливих помилок підприємств на ринку [Електронний ресурс] / Т. В. Серкутан // Маркетинг і контролінг: сучасні виклики підприємництва : збірник матеріалів міждисциплінарної науково-практичної конференції, Київ, Івано-Франківськ, 30 листопада 2017 р. / [ уклад. Л. І. Юдіна]. − Електронні дані (6,2 Мб). − Київ : Юдіна Л. І., 2017. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/7/Zbirnyk.pdf#page=101. − ISBN 978-966-97581-7-0.

Гуменюк В. В.

Курортна дестинація: генезис поняття та прикладні аспекти його застосування в системі маркетингових комунікацій

цитувати...
Гуменюк В. В. Курортна дестинація: генезис поняття та прикладні аспекти його застосування в системі маркетингових комунікацій [Електронний ресурс] / В. В. Гуменюк // Маркетинг і контролінг: сучасні виклики підприємництва : збірник матеріалів міждисциплінарної науково-практичної конференції, Київ, Івано-Франківськ, 30 листопада 2017 р. / [ уклад. Л. І. Юдіна]. − Електронні дані (6,2 Мб). − Київ : Юдіна Л. І., 2017. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/7/Zbirnyk.pdf#page=103. − ISBN 978-966-97581-7-0.

Нижникевич Н. Я., Кравчук Ю. С., Петришин В. А.

Окремі аспекти підвищення ефективності збутової та комунікаційної політики торгівельного підприємства

цитувати...
Нижникевич Н. Я. Окремі аспекти підвищення ефективності збутової та комунікаційної політики торгівельного підприємства [Електронний ресурс] / Н. Я. Нижникевич, Ю. С. Кравчук, В. А. Петришин // Маркетинг і контролінг: сучасні виклики підприємництва : збірник матеріалів міждисциплінарної науково-практичної конференції, Київ, Івано-Франківськ, 30 листопада 2017 р. / [ уклад. Л. І. Юдіна]. − Електронні дані (6,2 Мб). − Київ : Юдіна Л. І., 2017. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/7/Zbirnyk.pdf#page=106. − ISBN 978-966-97581-7-0.

Малинка О. Я.

"The Future of Marketing Capability" – загальні контури майбутнього маркетингу підприємств

цитувати...
Малинка О. Я. "The Future of Marketing Capability" – загальні контури майбутнього маркетингу підприємств [Електронний ресурс] / О. Я. Малинка // Маркетинг і контролінг: сучасні виклики підприємництва : збірник матеріалів міждисциплінарної науково-практичної конференції, Київ, Івано-Франківськ, 30 листопада 2017 р. / [ уклад. Л. І. Юдіна]. − Електронні дані (6,2 Мб). − Київ : Юдіна Л. І., 2017. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/7/Zbirnyk.pdf#page=109. − ISBN 978-966-97581-7-0.

Іванова М. О.

Тенденції розвитку людського потенціалу в Україні

цитувати...
Іванова М. О. Тенденції розвитку людського потенціалу в Україні [Електронний ресурс] / М. О. Іванова // Маркетинг і контролінг: сучасні виклики підприємництва : збірник матеріалів міждисциплінарної науково-практичної конференції, Київ, Івано-Франківськ, 30 листопада 2017 р. / [ уклад. Л. І. Юдіна]. − Електронні дані (6,2 Мб). − Київ : Юдіна Л. І., 2017. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/7/Zbirnyk.pdf#page=112. − ISBN 978-966-97581-7-0.

Вербовська Л. С., Біла Е. Я.

Управління розвитком персоналу в умовах змін

цитувати...
Вербовська Л. С. Управління розвитком персоналу в умовах змін [Електронний ресурс] / Л. С. Вербовська, Е. Я. Біла // Маркетинг і контролінг: сучасні виклики підприємництва : збірник матеріалів міждисциплінарної науково-практичної конференції, Київ, Івано-Франківськ, 30 листопада 2017 р. / [ уклад. Л. І. Юдіна]. − Електронні дані (6,2 Мб). − Київ : Юдіна Л. І., 2017. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/7/Zbirnyk.pdf#page=115. − ISBN 978-966-97581-7-0.

Михайлюк О. В., Юрченко Н. Б.

Особливості маркетингової програми реалізації інтелектуальних продуктів*

цитувати...
Михайлюк О. В. Особливості маркетингової програми реалізації інтелектуальних продуктів [Електронний ресурс] / О. В. Михайлюк, Н. Б. Юрченко // Маркетинг і контролінг: сучасні виклики підприємництва : збірник матеріалів міждисциплінарної науково-практичної конференції, Київ, Івано-Франківськ, 30 листопада 2017 р. / [ уклад. Л. І. Юдіна]. − Електронні дані (6,2 Мб). − Київ : Юдіна Л. І., 2017. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/7/Zbirnyk.pdf#page=117. − ISBN 978-966-97581-7-0.

Крихівська Н. О.

Концептуальна схема механізму управління партнерськими відносинами між виробничими, освітніми та науковими структурами

цитувати...
Крихівська Н. О. Концептуальна схема механізму управління партнерськими відносинами між виробничими, освітніми та науковими структурами [Електронний ресурс] / Н. О. Крихівська // Маркетинг і контролінг: сучасні виклики підприємництва : збірник матеріалів міждисциплінарної науково-практичної конференції, Київ, Івано-Франківськ, 30 листопада 2017 р. / [ уклад. Л. І. Юдіна]. − Електронні дані (6,2 Мб). − Київ : Юдіна Л. І., 2017. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/7/Zbirnyk.pdf#page=120. − ISBN 978-966-97581-7-0.

Юрченко Н. Б.

Гейміфікація як елемент освітнього маркетингу*

цитувати...
Юрченко Н. Б. Гейміфікація як елемент освітнього маркетингу [Електронний ресурс] / Н. Б. Юрченко // Маркетинг і контролінг: сучасні виклики підприємництва : збірник матеріалів міждисциплінарної науково-практичної конференції, Київ, Івано-Франківськ, 30 листопада 2017 р. / [ уклад. Л. І. Юдіна]. − Електронні дані (6,2 Мб). − Київ : Юдіна Л. І., 2017. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/7/Zbirnyk.pdf#page=123. − ISBN 978-966-97581-7-0.

Новохацька Т. С.

Виховання музично-естетичного смаку майбутніх вчителів музичного мистецтва на основі традиційної японської музики

цитувати...
Новохацька Т. С. Виховання музично-естетичного смаку майбутніх вчителів музичного мистецтва на основі традиційної японської музики [Електронний ресурс] / Т. С. Новохацька // Маркетинг і контролінг: сучасні виклики підприємництва : збірник матеріалів міждисциплінарної науково-практичної конференції, Київ, Івано-Франківськ, 30 листопада 2017 р. / [ уклад. Л. І. Юдіна]. − Електронні дані (6,2 Мб). − Київ : Юдіна Л. І., 2017. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/7/Zbirnyk.pdf#page=126. − ISBN 978-966-97581-7-0.

Муходінова К. М.

Електронне навчання. Його переваги та розвиток у майбутньому*

цитувати...
Муходінова К. М. Електронне навчання. Його переваги та розвиток у майбутньому [Електронний ресурс] / К. М. Муходінова // Маркетинг і контролінг: сучасні виклики підприємництва : збірник матеріалів міждисциплінарної науково-практичної конференції, Київ, Івано-Франківськ, 30 листопада 2017 р. / [ уклад. Л. І. Юдіна]. − Електронні дані (6,2 Мб). − Київ : Юдіна Л. І., 2017. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/7/Zbirnyk.pdf#page=132. − ISBN 978-966-97581-7-0.

Гаврилюк К. Ю., Парасюк О. В.

Інноваційний маркетинговий підхід до виховання дітей як тренд сучасності*

цитувати...
Гаврилюк К. Ю. Інноваційний маркетинговий підхід до виховання дітей як тренд сучасності [Електронний ресурс] / К. Ю. Гаврилюк, О. В. Парасюк // Маркетинг і контролінг: сучасні виклики підприємництва : збірник матеріалів міждисциплінарної науково-практичної конференції, Київ, Івано-Франківськ, 30 листопада 2017 р. / [ уклад. Л. І. Юдіна]. − Електронні дані (6,2 Мб). − Київ : Юдіна Л. І., 2017. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/7/Zbirnyk.pdf#page=135. − ISBN 978-966-97581-7-0.

Федунків М. Л., Юрченко Н. Б.

Небезпеки інтернет-маркетингу*

цитувати...
Федунків М. Л. Небезпеки інтернет-маркетингу [Електронний ресурс] / М. Л. Федунків, Н. Б. Юрченко // Маркетинг і контролінг: сучасні виклики підприємництва : збірник матеріалів міждисциплінарної науково-практичної конференції, Київ, Івано-Франківськ, 30 листопада 2017 р. / [ уклад. Л. І. Юдіна]. − Електронні дані (6,2 Мб). − Київ : Юдіна Л. І., 2017. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/7/Zbirnyk.pdf#page=138. − ISBN 978-966-97581-7-0.

Шрейдер А. О., Дмитрів Б. В.

Вплив штучного інтелекту на економіку та суспільство*

цитувати...
Шрейдер А. О. Вплив штучного інтелекту на економіку та суспільство [Електронний ресурс] / А. О. Шрейдер, Б. В. Дмитрів // Маркетинг і контролінг: сучасні виклики підприємництва : збірник матеріалів міждисциплінарної науково-практичної конференції, Київ, Івано-Франківськ, 30 листопада 2017 р. / [ уклад. Л. І. Юдіна]. − Електронні дані (6,2 Мб). − Київ : Юдіна Л. І., 2017. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/7/Zbirnyk.pdf#page=141. − ISBN 978-966-97581-7-0.

Волосова Т. А.

Технологія «Розумний Дім»: майбутнє вже поруч*

цитувати...
Волосова Т. А. Технологія «Розумний Дім»: майбутнє вже поруч [Електронний ресурс] / Т. А. Волосова // Маркетинг і контролінг: сучасні виклики підприємництва : збірник матеріалів міждисциплінарної науково-практичної конференції, Київ, Івано-Франківськ, 30 листопада 2017 р. / [ уклад. Л. І. Юдіна]. − Електронні дані (6,2 Мб). − Київ : Юдіна Л. І., 2017. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/7/Zbirnyk.pdf#page=144. − ISBN 978-966-97581-7-0.

Калантай В. В., Барабалюк Р. С.

Особливості інтернет – маркетингу

цитувати...
Калантай В. В. Особливості інтернет – маркетингу [Електронний ресурс] / В. В. Калантай, Р. С. Барабалюк // Маркетинг і контролінг: сучасні виклики підприємництва : збірник матеріалів міждисциплінарної науково-практичної конференції, Київ, Івано-Франківськ, 30 листопада 2017 р. / [ уклад. Л. І. Юдіна]. − Електронні дані (6,2 Мб). − Київ : Юдіна Л. І., 2017. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/7/Zbirnyk.pdf#page=147. − ISBN 978-966-97581-7-0.

Трушкіна Н. В.

Збутова діяльність підприємств у системі електронної комерції

цитувати...
Трушкіна Н. В. Збутова діяльність підприємств у системі електронної комерції [Електронний ресурс] / Н. В. Трушкіна // Маркетинг і контролінг: сучасні виклики підприємництва : збірник матеріалів міждисциплінарної науково-практичної конференції, Київ, Івано-Франківськ, 30 листопада 2017 р. / [ уклад. Л. І. Юдіна]. − Електронні дані (6,2 Мб). − Київ : Юдіна Л. І., 2017. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/7/Zbirnyk.pdf#page=150. − ISBN 978-966-97581-7-0.

Мізерак А. Б.

Шахрайство при інтернет-торгівліі: схеми та аспекти запобігання

цитувати...
Мізерак А. Б. Шахрайство при інтернет-торгівліі: схеми та аспекти запобігання [Електронний ресурс] / А. Б. Мізерак // Маркетинг і контролінг: сучасні виклики підприємництва : збірник матеріалів міждисциплінарної науково-практичної конференції, Київ, Івано-Франківськ, 30 листопада 2017 р. / [ уклад. Л. І. Юдіна]. − Електронні дані (6,2 Мб). − Київ : Юдіна Л. І., 2017. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/7/Zbirnyk.pdf#page=153. − ISBN 978-966-97581-7-0.

Блінова А. П., Руденко Л. А.

Дослідження інтернет-аудиторії

цитувати...
Блінова А. П. Дослідження інтернет-аудиторії [Електронний ресурс] / А. П. Блінова, Л. А. Руденко // Маркетинг і контролінг: сучасні виклики підприємництва : збірник матеріалів міждисциплінарної науково-практичної конференції, Київ, Івано-Франківськ, 30 листопада 2017 р. / [ уклад. Л. І. Юдіна]. − Електронні дані (6,2 Мб). − Київ : Юдіна Л. І., 2017. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/7/Zbirnyk.pdf#page=156. − ISBN 978-966-97581-7-0.

Тараєвська Л. С., Петришин В.

Комплекс маркетингових комунікацій веб-студій

цитувати...
Тараєвська Л. С. Комплекс маркетингових комунікацій веб-студій [Електронний ресурс] / Л. С. Тараєвська, В. Петришин // Маркетинг і контролінг: сучасні виклики підприємництва : збірник матеріалів міждисциплінарної науково-практичної конференції, Київ, Івано-Франківськ, 30 листопада 2017 р. / [ уклад. Л. І. Юдіна]. − Електронні дані (6,2 Мб). − Київ : Юдіна Л. І., 2017. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/7/Zbirnyk.pdf#page=158. − ISBN 978-966-97581-7-0.

Кононенко К. А., Пирог В. О.

Розвиток та сучасний стан веб-дизайну*

цитувати...
Кононенко К. А. Розвиток та сучасний стан веб-дизайну [Електронний ресурс] / К. А. Кононенко, В. О. Пирог // Маркетинг і контролінг: сучасні виклики підприємництва : збірник матеріалів міждисциплінарної науково-практичної конференції, Київ, Івано-Франківськ, 30 листопада 2017 р. / [ уклад. Л. І. Юдіна]. − Електронні дані (6,2 Мб). − Київ : Юдіна Л. І., 2017. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/7/Zbirnyk.pdf#page=161. − ISBN 978-966-97581-7-0.

Гуйдаш Т. І., Перевозова Д. Д., Василик О. Б.

Порівняльний аналіз веб-сайтів європейських та вітчизняних АЗС*

цитувати...
Гуйдаш Т. І. Порівняльний аналіз веб-сайтів європейських та вітчизняних АЗС [Електронний ресурс] / Т. І. Гуйдаш, Д. Д. Перевозова, О. Б. Василик // Маркетинг і контролінг: сучасні виклики підприємництва : збірник матеріалів міждисциплінарної науково-практичної конференції, Київ, Івано-Франківськ, 30 листопада 2017 р. / [ уклад. Л. І. Юдіна]. − Електронні дані (6,2 Мб). − Київ : Юдіна Л. І., 2017. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/7/Zbirnyk.pdf#page=164. − ISBN 978-966-97581-7-0.

Нагорнюк К. О., Мельник Н. О.

Особливості ефективної субкультури інтернет-магазину на прикладі ALIEXPRESS*

цитувати...
Нагорнюк К. О. Особливості ефективної субкультури інтернет-магазину на прикладі ALIEXPRESS [Електронний ресурс] / К. О. Нагорнюк, Н. О. Мельник // Маркетинг і контролінг: сучасні виклики підприємництва : збірник матеріалів міждисциплінарної науково-практичної конференції, Київ, Івано-Франківськ, 30 листопада 2017 р. / [ уклад. Л. І. Юдіна]. − Електронні дані (6,2 Мб). − Київ : Юдіна Л. І., 2017. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/7/Zbirnyk.pdf#page=168. − ISBN 978-966-97581-7-0.

Глоба М. С., Наконечна В. О., Охріменко К. І.

Використання технологій VR та AR в маркетингу на ринках будівництва, проектування та дизайну*

цитувати...
Глоба М. С. Використання технологій VR та AR в маркетингу на ринках будівництва, проектування та дизайну [Електронний ресурс] / М. С. Глоба, В. О. Наконечна, К. І. Охріменко // Маркетинг і контролінг: сучасні виклики підприємництва : збірник матеріалів міждисциплінарної науково-практичної конференції, Київ, Івано-Франківськ, 30 листопада 2017 р. / [ уклад. Л. І. Юдіна]. − Електронні дані (6,2 Мб). − Київ : Юдіна Л. І., 2017. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/7/Zbirnyk.pdf#page=170. − ISBN 978-966-97581-7-0.

Міщенко В. О., Чепкий Н. А., Юхименко К. І.

Особливості державного регулювання Bitcoin в Україні та закордоном*

цитувати...
Міщенко В. О. Особливості державного регулювання Bitcoin в Україні та закордоном [Електронний ресурс] / В. О. Міщенко, Н. А. Чепкий, К. І. Юхименко // Маркетинг і контролінг: сучасні виклики підприємництва : збірник матеріалів міждисциплінарної науково-практичної конференції, Київ, Івано-Франківськ, 30 листопада 2017 р. / [ уклад. Л. І. Юдіна]. − Електронні дані (6,2 Мб). − Київ : Юдіна Л. І., 2017. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/7/Zbirnyk.pdf#page=174. − ISBN 978-966-97581-7-0.

Алєксєєв А. Р., Парасюк О. В., Тарасенко Ф. С., Ющенко П. П.

Ефіріум як інновація ринку криптовалюти*

цитувати...
Алєксєєв А. Р. Ефіріум як інновація ринку криптовалюти [Електронний ресурс] / А. Р. Алєксєєв, О. В. Парасюк, Ф. С. Тарасенко, П. П. Ющенко // Маркетинг і контролінг: сучасні виклики підприємництва : збірник матеріалів міждисциплінарної науково-практичної конференції, Київ, Івано-Франківськ, 30 листопада 2017 р. / [ уклад. Л. І. Юдіна]. − Електронні дані (6,2 Мб). − Київ : Юдіна Л. І., 2017. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/7/Zbirnyk.pdf#page=177. − ISBN 978-966-97581-7-0.

Юдіна Н. В.

Комерціалізація інтелектуального ресурсу*

цитувати...
Юдіна Н. В. Комерціалізація інтелектуального ресурсу [Електронний ресурс] / Н. В. Юдіна // Маркетинг і контролінг: сучасні виклики підприємництва : збірник матеріалів міждисциплінарної науково-практичної конференції, Київ, Івано-Франківськ, 30 листопада 2017 р. / [ уклад. Л. І. Юдіна]. − Електронні дані (6,2 Мб). − Київ : Юдіна Л. І., 2017. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/7/Zbirnyk.pdf#page=180. − ISBN 978-966-97581-7-0.