Головна » Nonfiction-видавництво #Футуролог » 16.03.2018

Ризики нестабільності:
безпека і управління

мережне наукове видання Ризики нестабільності: безпека і управління. Risks of Instability: Safety and Management, isbn 9789669758187, isbn 9789669758187, 9789669758187, міждисциплінарна науково-практична конференція Nonfiction-видавництво порталу Футуролог

Бібліографічний опис мережного наукового видання (для цитування):

Ризики нестабільності: безпека і управління [Електронний ресурс] : зб. матеріалів міждисциплінар. наук.-практ. конф., Київ, 16 березня 2018 р.  / [уклад. Л. І. Юдіна]. – Електронні дані (6,2 Мб). − Київ : Юдіна Л. І., 2018. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/8/Zbirnyk.pdf . − Укр., англ. – Назва з титул. екрана. – ISBN 978-966-97581-8-7 : доступ вільний.
Risks of Instability: Safety and Management [Electronic resource] : Collection of Materials of the Multidisciplinary Scientific and Practical Conference, Kyiv, March, 16th, 2018 / [compiler L. I. Yudina]. – Electronic data (6,2 Mb). − Кyiv : Yudina L. I., 2018. − Access mode : http://futurolog.com.ua/publish/8/Zbirnyk.pdf . − Ua, Eng. – Title. – ISBN 978-966-97581-8-7 : free.

Вельмишановні Автори, Читачі! Наприкінці 2017 року шведські вчені винайшли новий вид сніжинок, що вирізняється відсутністю симетрії. Однак відсутність симетрії може призвести до нестійкості існуючих систем. Що ще приготувала для нас природа? Які ризики несе за собою подібна нестабільність для суспільства і планети у цілому? Як убезпечитися і навчитися управляти цими неконтрольованими процесами? Міждисциплінарна науково-практична конференція «Ризики нестабільності: безпека і управління» спробувала знайти відповіді на ці та інші подібні питання шляхом запрошення до відкритої дискусії фахівців різного профілю.

Творчим натхненням до вибору цієї тематики стала робота талановитого художника Себастяна Габріела (Sebastien Gabriel @sebastiengabriel). Він настільки вміло управляє тонкими, ледве помітними, але, на перший погляд, міцними нитками, що багаторазово перетинаючись і з’єднуючись між собою, нитки починають утворювати певну геометрію і цікаві асиметричні об’ємні форми. Однак лише один необережний рух може розірвати чи сплутати їх, тим самим зруйнувавши загальне «кришталеве» павутиння зв’язків і просторових візерунків. Такий крихкий сценарій має певні аналогії з сучасним світом…

У цьому Виданні Автори розкривають досить нетрадиційне бачення ризиків в умовах сьогоднішньої нестабільності, а також торкаються питань безпеки. Важливо, що майже кожний Автор пропонує свій шлях того, що слід робити далі!

З повагою і вдячністю до кожного нашого Автора і Читача,
Юдіна Лариса Іванівна,
директор Nonfiction-видавництва
Порталу #Футуролог (futurolog.com.ua)

цитувати...
Юдіна Л. І. Редакційна стаття до мережного наукового видання «Ризики нестабільності: безпека і управління» [Електронний ресурс] / Л. І. Юдіна // Ризики нестабільності: безпека і управління : збірник матеріалів міждисциплінарної науково-практичної конференції, Київ, 16 березня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. − Київ : Юдіна Л. І., 2018. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/8/Zbirnyk.pdf#page=5. − ISBN 978-966-97581-8-7.

Біленко Д. В.

Методи оцінки ризиків та невизначеності в фінансово-економічній моделі розвитку інноваційного університету

цитувати...
Біленко Д. В. Методи оцінки ризиків та невизначеності в фінансово-економічній моделі розвитку інноваційного університету [Електронний ресурс] / Д. В. Біленко  // Ризики нестабільності: безпека і управління : збірник матеріалів міждисциплінарної науково-практичної конференції, Київ, 16 березня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. − Київ : Юдіна Л. І., 2018. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/8/Zbirnyk.pdf#page=7. − ISBN 978-966-97581-8-7.

Шевчук І. Б., Петришин О. П.

Аналіз діяльності суб’єктів малого та середнього бізнесу України з використанням методів кластеризації

цитувати...
Шевчук І. Б. Аналіз діяльності суб’єктів малого та середнього бізнесу України з використанням методів кластеризації [Електронний ресурс] / І. Б. Шевчук, О. П. Петришин // Ризики нестабільності: безпека і управління : збірник матеріалів міждисциплінарної науково-практичної конференції, Київ, 16 березня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. − Київ : Юдіна Л. І., 2018. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/8/Zbirnyk.pdf#page=10. − ISBN 978-966-97581-8-7.

Омельяненко В. А.

Концептуальні основи системного управління інноваційно-технологічними змінами

цитувати...
Омельяненко В. А. Концептуальні основи системного управління інноваційно-технологічними змінами [Електронний ресурс] /  В. А. Омельяненко // Ризики нестабільності: безпека і управління : збірник матеріалів міждисциплінарної науково-практичної конференції, Київ, 16 березня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. − Київ : Юдіна Л. І., 2018. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/8/Zbirnyk.pdf#page=13. − ISBN 978-966-97581-8-7.

Жабич М. Р., Грицюк Ю. І.

Управління програмними проектами та ризиками їх реалізації

цитувати...
Жабич М. Р. Управління програмними проектами та ризиками їх реалізації [Електронний ресурс] / М. Р. Жабич, Ю. І. Грицюк // Ризики нестабільності: безпека і управління : збірник матеріалів міждисциплінарної науково-практичної конференції, Київ, 16 березня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. − Київ : Юдіна Л. І., 2018. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/8/Zbirnyk.pdf#page=16. − ISBN 978-966-97581-8-7.

Солнцев М. І.

Страхування винаходів та ризиків, які виникають при отриманні патенту

цитувати...
Солнцев М. І. Страхування винаходів та ризиків, які виникають при отриманні патенту [Електронний ресурс] / М. І. Солнцев // Ризики нестабільності: безпека і управління : збірник матеріалів міждисциплінарної науково-практичної конференції, Київ, 16 березня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. − Київ : Юдіна Л. І., 2018. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/8/Zbirnyk.pdf#page=23. − ISBN 978-966-97581-8-7.

Шевченко О. О.

Роль місцевого самоврядування в контексті децентралізації влади

цитувати...
Шевченко О. О. Роль місцевого самоврядування в контексті децентралізації влади [Електронний ресурс] / О. О. Шевченко // Ризики нестабільності: безпека і управління : збірник матеріалів міждисциплінарної науково-практичної конференції, Київ, 16 березня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. − Київ : Юдіна Л. І., 2018. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/8/Zbirnyk.pdf#page=26. − ISBN 978-966-97581-8-7.

Posternak Irina, Posternak Sergey

CSTC T-PPR: necessity of innovative technologies for the city of Odessa

цитувати...
Posternak Irina CSTC T-PPR: necessity of innovative technologies for the city of Odessa [Electronic resource] / Irina Posternak, Sergey Posternak // Risks of Instability: Safety and Management : Collection of Materials of the Multidisciplinary Scientific and Practical Conference, Kyiv, March, 16th, 2018 / [compiler L. I. Yudina]. − Kyiv : Yudina L. I., 2018. − Access mode : http://futurolog.com.ua/publish/8/Zbirnyk.pdf#page=29. − ISBN 978-966-97581-8-7.

Єрмакова О. О.

Страхування інформаційних ризиків

цитувати...
Єрмакова О. О. Страхування інформаційних ризиків [Електронний ресурс] / О. О. Єрмакова // Ризики нестабільності: безпека і управління : збірник матеріалів міждисциплінарної науково-практичної конференції, Київ, 16 березня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. − Київ : Юдіна Л. І., 2018. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/8/Zbirnyk.pdf#page=33. − ISBN 978-966-97581-8-7.

Мегединюк О. І.

Ризики роботизації робочих місць та майбутнє страхових послуг

цитувати...
Мегединюк О. І. Ризики роботизації робочих місць та майбутнє страхових послуг [Електронний ресурс] / О. І. Мегединюк // Ризики нестабільності: безпека і управління : збірник матеріалів міждисциплінарної науково-практичної конференції, Київ, 16 березня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. − Київ : Юдіна Л. І., 2018. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/8/Zbirnyk.pdf#page=36. − ISBN 978-966-97581-8-7.

Трушкіна Н. В.

Щодо ризиків логістичної діяльності підприємств

цитувати...
Трушкіна Н. В. Щодо ризиків логістичної діяльності підприємств [Електронний ресурс] / Н. В. Трушкіна // Ризики нестабільності: безпека і управління : збірник матеріалів міждисциплінарної науково-практичної конференції, Київ, 16 березня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. − Київ : Юдіна Л. І., 2018. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/8/Zbirnyk.pdf#page=39. − ISBN 978-966-97581-8-7.

Думанська М. Р.

Управління космічними ризиками

цитувати...
Думанська М. Р. Управління космічними ризиками [Електронний ресурс] / М. Р. Думанська // Ризики нестабільності: безпека і управління : збірник матеріалів міждисциплінарної науково-практичної конференції, Київ, 16 березня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. − Київ : Юдіна Л. І., 2018. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/8/Zbirnyk.pdf#page=42. − ISBN 978-966-97581-8-7.

Руда М. В., Паславський М. М.

Мезоекосистеми захисного типу на шляхах залізничного транспорту: безпека і управління

цитувати...
Руда М. В. Мезоекосистеми захисного типу на шляхах залізничного транспорту: безпека і управління [Електронний ресурс] / М. В. Руда, М. М. Паславський // Ризики нестабільності: безпека і управління : збірник матеріалів міждисциплінарної науково-практичної конференції, Київ, 16 березня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. − Київ : Юдіна Л. І., 2018. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/8/Zbirnyk.pdf#page=45. − ISBN 978-966-97581-8-7.

Триснюк В. М., Сметанін К. В., Курило А .В., Голован Ю. М., Триснюк Т. В.

Екологічна безпека телекомунікаційних систем та технологій

цитувати...
Триснюк В. М. Екологічна безпека телекомунікаційних систем та технологій [Електронний ресурс] / В. М. Триснюк, К. В. Сметанін, А. В. Курило, Ю. М. Голован,	Т. В. Триснюк // Ризики нестабільності: безпека і управління : збірник матеріалів міждисциплінарної науково-практичної конференції, Київ, 16 березня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. − Київ : Юдіна Л. І., 2018. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/8/Zbirnyk.pdf#page=49. − ISBN 978-966-97581-8-7.

Варгата А. В.

Формування екологічної культури молодших школярів на уроках літературного читання

цитувати...
Варгата А. В. Формування екологічної культури молодших школярів на уроках літературного читання [Електронний ресурс] / А. В. Варгата // Ризики нестабільності: безпека і управління : збірник матеріалів міждисциплінарної науково-практичної конференції, Київ, 16 березня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. − Київ : Юдіна Л. І., 2018. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/8/Zbirnyk.pdf#page=53. − ISBN 978-966-97581-8-7.

Антоненко О. М., Онищенко М. В., Ткач І. М.

Глобальні проблеми в управлінні медичними закладами України

цитувати...
Антоненко О. М. Глобальні проблеми в управлінні медичними закладами України [Електронний ресурс] / О. М. Антоненко, М. В. Онищенко, І. М. Ткач // Ризики нестабільності: безпека і управління : збірник матеріалів міждисциплінарної науково-практичної конференції, Київ, 16 березня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. − Київ : Юдіна Л. І., 2018. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/8/Zbirnyk.pdf#page=57. − ISBN 978-966-97581-8-7.

Половинкіна А. О.

Дитяче медичне страхування в Україні

цитувати...
Половинкіна А. О. Дитяче медичне страхування в Україні [Електронний ресурс] / А. О. Половинкіна // Ризики нестабільності: безпека і управління : збірник матеріалів міждисциплінарної науково-практичної конференції, Київ, 16 березня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. − Київ : Юдіна Л. І., 2018. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/8/Zbirnyk.pdf#page=59. − ISBN 978-966-97581-8-7.

Костянчук К. В.

Перспективи накопичувального страхування в Україні

цитувати...
Костянчук К. В. Перспективи накопичувального страхування в Україні [Електронний ресурс] / К. В. Костянчук // Ризики нестабільності: безпека і управління : збірник матеріалів міждисциплінарної науково-практичної конференції, Київ, 16 березня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. − Київ : Юдіна Л. І., 2018. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/8/Zbirnyk.pdf#page=62. − ISBN 978-966-97581-8-7.

Домашева Є. А.

Тренди в брендингу як інструмент протистояння ризикам

цитувати...
Домашева Є. А. Тренди в брендингу як інструмент протистояння ризикам [Електронний ресурс] / Є. А. Домашева // Ризики нестабільності: безпека і управління : збірник матеріалів міждисциплінарної науково-практичної конференції, Київ, 16 березня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. − Київ : Юдіна Л. І., 2018. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/8/Zbirnyk.pdf#page=66. − ISBN 978-966-97581-8-7.

Yudina Nataliya

Risks of changes of economic types and inertness of managers’ mindsets

цитувати...
Yudina Nataliya Risks of changes of economic types and inertness of managers’ mindsets [Electronic resource] / Nataliya Yudina // Risks of Instability: Safety and Management : Collection of Materials of the Multidisciplinary Scientific and Practical Conference, Kyiv, March, 16th, 2018 / [compiler L. I. Yudina]. − Kyiv : Yudina L. I., 2018. − Access mode : http://futurolog.com.ua/publish/8/Zbirnyk.pdf#page=69. − ISBN 978-966-97581-8-7.