Головна » Nonfiction-видавництво Порталу #Футуролог » 29.05.2020

VISIONER-2030: наукове передбачення

VISIONER-2030: Scientific Forecast

VISIONER-2030: наукове передбачення. Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція Nonfiction-видавництво порталу Футуролог. Futurolog

Nonfiction-видавництво Порталу "Футуролог" запрошує представників наукової спільноти (вчених, дослідників, викладачів, докторантів, аспірантів, пошукачів, магістрантів, студентів), представників усіх сфер бізнесу, культури, віртуальних спільнот 29 травня 2020 року взяти участь у Міжнародній міждисциплінарній науково-практичній конференції "VISIONER-2030: наукове передбачення".

The Nonfiction-publisher #Futurolog invites representatives of scientific communities (scientists, researchers, teachers, postdoctoral students, postgraduate students, candidates for a master’s degree, students), representatives of all business activity, culture, virtual communities to attend the International Multidisciplinary Scientific and Practical Conference on the occasion of the Science Day “VISIONER-2030 : Scientific Forecast” in the remote mode on May 29th 2020.

На початку нової декади (від англ. decade – десять років) ми хочемо запропонувати кожному науковцю виступити у ролі наукового експерта, футуролога-візіонера, та у межах Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції «VISIONER-2030: наукове передбачення» зробити і обґрунтувати власний прогноз на найближчу декаду. Фіксація прогнозу у вигляді наукової публікації відкриває можливість не тільки підтвердити його через десять років, але й також закласти фундамент і задати орієнтири майбутнього! При цьому мусимо пам’ятати, що іноді буває бажаним, щоб деякі прогнози футурологів все ж не здійснилися. А тому, чим раніше вони будуть зроблені, чим більше гіпотез висуватиметься зараз, тим більше шансів у людства для запровадження запобіжних заходів... Тому: «Спостерігаємо. Розуміємо. Діємо!»

At the beginning of a new decade Nonfiction-publisher #Futurolog would like to propose to every scientist to take on duties of a visionary and also a scientific expert of the ten-year forecast on the sidelines of the International Multidisciplinary Scientific and Practical Conference “VISIONER-2030 : Scientific Forecast”. Forecast publishing confers some opportunities not only to confirm prediction ten years from now but also lay the foundation and set a new direction for the future. But realize in some cases it could be more desirable to have forecasts that wouldn’t ultimately come to fruition. Therefore, the earlier forecasts that are made and the more hypotheses that are developed, the greater chances for humankind to ward off bad luck… So “Observe. Understand. Act!”

 1. Архітектура.
 2. Агропромисловість і сільське господарство.
 3. Астрономія і проблематика Космосу.
 4. Біологія.
 5. Ветеринарія.
 6. Географія.
 7. Геологія.
 8. Журналістика.
 9. Мистецтво.
 10. Історія.
 11. Культурологія.
 12. Література.
 13. Математика.
 14. Медицина.
 15. Освіта та педагогіка.
 16. Право і юриспруденція.
 17. Психологія.
 18. Соціологія.
 19. Технологічні процеси, апарати, техніка, роботизація, машинобудування.
 20. Технології (інформаційно-комунікаційні технології, нанотехнології, т.ін.)
 21. Фармакологія.
 22. Фізика.
 23. Філологія.
 24. Філософія.
 25. Хімія і нові речовини.
 26. Економіка (традиційна, цифрова, т.ін.).
 27. Екологія і науки про Землю.
 28. Енергетика та альтернативні джерела
 29. Інший напрям, з Вашої точки зору, актуальний для конференції.

Формат участі в Конференції: дистанційний із можливістю відео-доповіді (за бажанням Авторів) разом із публікацією тез і статей.

Відео-формат науково-практичних конференцій вперше в Україні був запроваджений на онлайн-платформі http://futurolog.com.ua у межах спільної конференції Порталу #Футуролог з Івано-Франківським національним технічннм університету нафти і газу.
Відео-формат зближує науковців, інноваторів, творчих особистостей і відкриває віртуальний шлях для подальшої плідної співпраці з однодумцями!
[див. Приклад 1; Приклад 2]

Робочі мови: українська, англійська, польська, білоруська.

Прийом матеріалів: до 29.05.2020 включно (передбачено знижку при реєстрації до 16.05.2020 (включно). При цьому надіслати матеріали і сплатити внесок зі знижкою можна до 29.05.2020 включно).

Матеріали Конференції будуть опубліковані у мережному науковому збірнику на порталі "Футуролог", http://futurolog.com.ua. Збірнику Книжковою палатою України надається ISBN. Збірник розповсюджуватиметься у відкритому доступі у мережі Інтернет. Випуск Збірника заплановано на 05.06.2020 р. Сертифікати (в електронному вигляді) будуть відправлені Авторам до 09.06.2020 (у паперовому вигляді сертифікати відправлятимуться Авторам на Етапі 4 виходу України з карантину, згідно рішення КМУ).

Реєстрація і подача матеріалів

Для участі у Конференції, публікації тез, статей та відеозаписів доповідей необхідно до 29.05.2020 року (включно) надіслати:

 1. реєстраційну форму в електронному вигляді (шаблон Форми можна завантажити нижче) на електронну адресу info@futurolog.com.ua. Реєстраційну форму також можна заповнити і подати через Портал #Футуролог на сторінці Реєстрація (співавтори подають одну форму). Для реєстрації участі у Конференції (за знижкою до 16.05.2020 чи без знижки з 17.0.2020) достатньо надіслати лише реєстраційну форму! ;
 2. тези чи статтю в електронному вигляді, оформленні у відповідності з технічними вимогами (див. розділ Авторам) на електронну адресу info@futurolog.com.ua;
 3. (за бажанням) файл із відеозаписом доповіді необхідно надіслати на іншу електронну адресу futurolog.big.data@gmail.com; тривалість відео - до 5 хвилин (рекомендована), формат відео – *.mp4, із назвою, що співпадає з прізвищем першого автора;
 4. після отримання від Оргкомітету підтвердження прийняття матеріалів до публікації і реквізитів для сплати організаційного внеску необхідно сплатити організаційний внесок і надіслати скан-копію (чи фото) квитанції (чеку чи платіжного доручення). Назва файлу - ПІБ_Внесок.jpg;

Про отримання матеріалів Оргкомітет протягом 3-х днів обов’язково надсилає підтвердження на Е-mail, вказаний при реєстрації! (Якщо цього раптово не станеться, обов’язково повідомте, будь ласка, щоб ми могли миттєво виявити та усунути технічний збій!)

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА

Завантажити інформаційний лист і реєстраційну форму (UA):