Головна » Nonfiction-видавництво Порталу #Футуролог » 10.12.2020

КАПСУЛА ЧАСУ-2020

Time Capsule-2020

Бібліографічний опис мережного наукового видання (для цитування):

Капсула часу-2020 [Електронний ресурс] : зб. праць Міжнародної міждисциплінар. наук.-практ. конф. з нагоди Всесвітнього дня науки, Київ, 10 грудня 2020 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. – Електронні дані (2,8 Мб). - Київ : Юдіна Л. І., 2020. – 57 с. - Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/20/zbirnyk.pdf. − Укр., англ., рос. – Назва з титул. екрана. –  ISBN 978-617-7698-09-7 : доступ вільний.
Time Capsule-2020 [Electronic resource] : Collection of Proceedings of the International Multidisciplinary Scientific and Practical Conference on the Occasion of the World Science Day, Kyiv, December 10, 2020 / [compiler L. I. Yudina]. – Electronic data (2,8 Mb). − Кyiv : Yudina L. I., 2020. − 57 p. - Access mode : http://futurolog.com.ua/publish/20/zbirnyk.pdf. − Ua, Eng, Ru. – Title. – ISBN 978-617-7698-09-7 : free.

Зазвичай "часова капсула" містить певне послання, що готується для прийдешніх поколінь. Під час урочистостей її іноді закладають, наприклад, у фундамент будівлі, при відкритті меморіалу, відпускають у повітря, т. ін. Однак такі листи у майбутнє носять не тільки символічний характер. Людина постійно змінюється. І, на жаль, те, про що мріялося ще декілька років тому, через вплив іноді рутинних, іноді катастрофічних обставин часу, ми можемо забути, тим самим втрачаючи орієнтири та сили йти далі. Синдром "вигоряння" перетворився на ознаку сучасного життя… Але людина природжена палати високими ідеями та прагненням їх досягати. Від лат. "ad astra per aspera" - "до зірок крізь терни". Для людства потрібні орієнтири! Особливо сьогодні… За оцінкою порталу ControlRisks, відсутність стратегії віднесено до найбільшого ризику 2020 року. З нагоди Всесвітнього дня науки ми запропонували Авторам з позиції їх власного досвіду і знань задати такі орієнтири для людства на майбутнє і розмістити їх у відкритій та загальнодоступній "Капсулі Часу-2020" на Порталі "Футуролог".

Usually a time capsule contains a particular message prepared for future generations. The time capsule is sometimes buried at the opening of memorials, during celebrations, such as a cornerstone laying for a building, is led float freely in the air and etc. But mails to the future are not to be a symbolic unit just. A human is forever changing. And through the impact of routine and sometimes catastrophic situations we may sadly forget those things we have been dreaming about only year ago, lose motion cues of our way and our forces to move on. A syndrome of occupational burnout has turned into a feature of our contemporary life… But a human was born to burn with ideas and aspirations. A Latin phrase "ad astra per aspera" means "through hardships to the stars". Humankind needs encouragement with the motion cues, particularly now!.. According to the ControlRisks Portal, one of the most risks of 2020 is lack of strategies. On the occasion of the Science Day we have asked Authors to consider on the basis of their own experience to frame motion development cues for humankind for the future and put them into the open and universally available "Time Capsule-2020" on the #Futurolog Portal.

З повагою і вдячністю до кожного нашого Автора і Читача,
Юдіна Лариса Іванівна,
директор Nonfiction-видавництва
Порталу #Футуролог (futurolog.com.ua/)

Матеріали конференції
"КАПСУЛА ЧАСУ-2020"

Джигіль Ю. Є.

Капсула часу в архітектурі

цитувати...
Джигіль Ю. Є. Капсула часу в архітектурі. Капсула часу-2020 : зб. праць Міжнародної міждисциплін. наук.-практ. конф. з нагоди Всесвітнього дня науки, Київ, 10 грудня 2020 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2020. URL : http://futurolog.com.ua/publish/20/zbirnyk.pdf#page=7.

Щербина С. В.

Інтерпретація екологічних проблем світу з точки зору сучасної релігії

цитувати...
Щербина С. В. Інтерпретація екологічних проблем світу з точки зору сучасної релігії. Капсула часу-2020 : зб. праць Міжнародної міждисциплін. наук.-практ. конф. з нагоди Всесвітнього дня науки, Київ, 10 грудня 2020 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2020. URL : http://futurolog.com.ua/publish/20/zbirnyk.pdf#page=11.

Svavil’nyi M. Ye.

The Principle of Commensurability of Conserved Quantities – A New Universal Principle of Physics

цитувати...
Svavil’nyi M. Ye. The Principle of Commensurability of Conserved Quantities – A New Universal Principle of Physics. Time Capsule-2020 : Collection of Proceedings of the International Multidisciplinary Scientific and Practical Conference on the Occasion of the World Science Day, Kyiv, December 10, 2020 / [compiler L. I. Yudina]. Kyiv, 2020. URL : http://futurolog.com.ua/publish/20/zbirnyk.pdf#page=13.

Свавильный Н. Е.

Принцип соизмеримости сохраняющихся величин – новый универсальный принцип физики

цитувати...
Свавильный Н. Е. Принцип соизмеримости сохраняющихся величин – новый универсальный принцип физики. Капсула часу-2020 : зб. праць Міжнародної міждисциплін. наук.-практ. конф. з нагоди Всесвітнього дня науки, Київ, 10 грудня 2020 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2020. URL : http://futurolog.com.ua/publish/20/zbirnyk.pdf#page=13.

Щербина С. В.

Повторення Помаранчевої Революції або Майдану - що може бути в Україні через три роки

цитувати...
Щербина С. В. Повторення Помаранчевої Революції або Майдану - що може бути в Україні через три роки. Капсула часу-2020 : зб. праць Міжнародної міждисциплін. наук.-практ. конф. з нагоди Всесвітнього дня науки, Київ, 10 грудня 2020 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2020. URL : http://futurolog.com.ua/publish/20/zbirnyk.pdf#page=25.

Oleksandr Zubchenko, Oleksandr Bulavka, Nadiia Kopiichenko, Andrii Pertsovyi

Use of Compost Energy for Greenhouse Insulation

цитувати...
Oleksandr Zubchenko, Oleksandr Bulavka, Nadiia Kopiichenko, Andrii Pertsovyi. Use of Compost Energy for Greenhouse Insulation. Time Capsule-2020 : Collection of Proceedings of the International Multidisciplinary Scientific and Practical Conference on the Occasion of the World Science Day, Kyiv, December 10, 2020 / [compiler L. I. Yudina]. Kyiv, 2020. URL : http://futurolog.com.ua/publish/20/zbirnyk.pdf#page=28.

Oleksandr Zubchenko, Serhii Sokolenko, Liudmyla Yakymenko, Svitlana Sukhonos

Installation for Heat Recovery of Solid Fuel Boilers

цитувати...
Oleksandr Zubchenko, Serhii Sokolenko, Liudmyla Yakymenko, Svitlana Sukhonos. Installation for Heat Recovery of Solid Fuel Boilers. Time Capsule-2020 : Collection of Proceedings of the International Multidisciplinary Scientific and Practical Conference on the Occasion of the World Science Day, Kyiv, December 10, 2020 / [compiler L. I. Yudina]. Kyiv, 2020. URL : http://futurolog.com.ua/publish/20/zbirnyk.pdf#page=32.

Oleksandr Zubchenko, Natalia Polishchuk, Oksana Miniailo, Mykola Kapliuchenko

Means of Energy Accumulation in Engineering Practice

цитувати...
Oleksandr Zubchenko, Natalia Polishchuk, Oksana Miniailo, Mykola Kapliuchenko. Means of Energy Accumulation in Engineering Practice. Time Capsule-2020 : Collection of Proceedings of the International Multidisciplinary Scientific and Practical Conference on the Occasion of the World Science Day, Kyiv, December 10, 2020 / [compiler L. I. Yudina]. Kyiv, 2020. URL : http://futurolog.com.ua/publish/20/zbirnyk.pdf#page=34.

Кирилюк В. П., Боровик П. М.

Аналіз проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства

цитувати...
Кирилюк В. П., Боровик П. М. Аналіз проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства. Капсула часу-2020 : зб. праць Міжнародної міждисциплін. наук.-практ. конф. з нагоди Всесвітнього дня науки, Київ, 10 грудня 2020 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2020. URL : http://futurolog.com.ua/publish/20/zbirnyk.pdf#page=37.

Самсонова Т. М.

Рівень життя населення як економічна категорія

цитувати...
Самсонова Т. М. Рівень життя населення як економічна категорія. Капсула часу-2020 : зб. праць Міжнародної міждисциплін. наук.-практ. конф. з нагоди Всесвітнього дня науки, Київ, 10 грудня 2020 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2020. URL : http://futurolog.com.ua/publish/20/zbirnyk.pdf#page=41.

Струкова М. А., Никоненко В. А., Щербак А. В.

Стимуляція пізнавального інтересу студентів в умовах дистанційного навчання

цитувати...
Струкова М. А., Никоненко В. А., Щербак А. В. Стимуляція пізнавального інтересу студентів в умовах дистанційного навчання. Капсула часу-2020 : зб. праць Міжнародної міждисциплін. наук.-практ. конф. з нагоди Всесвітнього дня науки, Київ, 10 грудня 2020 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2020. URL : http://futurolog.com.ua/publish/20/zbirnyk.pdf#page=43.

Гавриляк Е. С., Юдіна Н. В.

Дискримінація на українському ринку праці*

цитувати...
Гавриляк Е. С., Юдіна Н. В. Дискримінація на українському ринку праці. Капсула часу-2020 : зб. праць Міжнародної міждисциплін. наук.-практ. конф. з нагоди Всесвітнього дня науки, Київ, 10 грудня 2020 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2020. URL : http://futurolog.com.ua/publish/20/zbirnyk.pdf#page=45.

Ahmadreza Zare, Nataliya Yudina

Privatization in Iran Economy

цитувати...
Ahmadreza Zare, Nataliya Yudina. Privatization in Iran Economy. Time Capsule-2020 : Collection of Proceedings of the International Multidisciplinary Scientific and Practical Conference on the Occasion of the World Science Day, Kyiv, December 10, 2020 / [compiler L. I. Yudina]. Kyiv, 2020. URL : http://futurolog.com.ua/publish/20/zbirnyk.pdf#page=49.

Mohammad Tabei, Nataliya Yudina

Future of Forex Marketing

цитувати...
Mohammad Tabei, Nataliya Yudina. Future of Forex Marketing. Time Capsule-2020 : Collection of Proceedings of the International Multidisciplinary Scientific and Practical Conference on the Occasion of the World Science Day, Kyiv, December 10, 2020 / [compiler L. I. Yudina]. Kyiv, 2020. URL : http://futurolog.com.ua/publish/20/zbirnyk.pdf#page=52.

Nataliya Yudina

New Global Civilization Transformations*

цитувати...
Nataliya Yudina. New Global Civilization Transformations.Time Capsule-2020 : Collection of Proceedings of the International Multidisciplinary Scientific and Practical Conference on the Occasion of the World Science Day, Kyiv, December 10, 2020 / [compiler L. I. Yudina]. Kyiv, 2020. URL : http://futurolog.com.ua/publish/20/zbirnyk.pdf#page=55/.
ISBN 9786177698097 Капсула часу-2020. Збірник матеріалів Міжнародна Міждисциплінарна науково-практична конференція з нагоди Всесвітнього дня науки Nonfiction-видавництво порталу Футуролог. Futurolog