Головна » Nonfiction-видавництво Порталу #Футуролог » 18.05.2018

Наукові дослідження:
закономірності та парадокси

Futurolog Наукові дослідження: закономірності та парадокси. Міждисциплінарна науково-практична конференція Nonfiction-видавництво порталу Футуролог

Бібліографічний опис мережного наукового видання (для цитування):

Наукові дослідження: закономірності та парадокси [Електронний ресурс] : зб. матеріалів міждисциплінар. наук.-практ. конф., Київ, 18 травня 2018 р.  / [уклад. Л. І. Юдіна]. – Електронні дані (4,6 Мб). − Київ : Юдіна Л. І., 2018. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/9/Zbirnyk.pdf . − Укр., англ. польск. – Назва з титул. екрана. – ISBN 978-966-97581-9-4 : доступ вільний.
Scientific Studies: Regularities and Paradoxes [Electronic resource] : Collection of Materials of the Multidisciplinary Scientific and Practical Conference, Kyiv, May, 18th, 2018 / [compiler L. I. Yudina]. – Electronic data (4,6 Mb). − Кyiv : Yudina L. I., 2018. − Access mode : http://futurolog.com.ua/publish/9/Zbirnyk.pdf . − Ua, Eng, Pl. – Title. – ISBN 978-966-97581-9-4 : free.

"Відмінність між теорією та практикою є у тому, що в теорії між теорією та практикою немає різниці, але на практиці вона є". Ці слова належать Лоуренсу Пітеру (Lawrence Peter), за прізвиськом Yogi Berra, американському професійному бейсбольному кєтчеру та пізніше спортивному менеджеру і тренеру.

Вельмишановні Автори, Читачі! У давнину мріяли, щоб не довелося жити в епоху змін. Але так сталося, що зараз людство опинилося саме на такій межі, і більшість раніше сформульованих теорій і практик сьогодні вже не гарантують бажаних результатів, доступних колись. Людство потребує принципово нових пояснень і інструментів управління вже не просто майбутнім, але й навіть сьогоденням. Саме тому наука знову повинна стати на місце флагману життя і сформулювати нові теорії. Однак, на жаль, жодна наука не ставала ще наукою доти, поки її повністю не спростували, і способів для цього за всю історію існування людства накопичилося забагато… Про сучасні закономірності та парадокси це видання.

Усі наші Автори в своїх роботах торкаються багатьох напрямів. Хтось вже бачить і пропонує готові рішення. Інші діляться результатами інноваційних спостережень, що поки лише висвітлює проблемні питання. Але поєднання усіх цих думок окреслює загальну картину сьогоднішнього дня і, що головне, його обмеження. Усвідомлення наявності проблеми - це важливіший крок на шляху її спільного подолання. Ми дуже пишаємося, що сторінки видання «Наукові дослідження: закономірності та парадокси» представляють думки вчених, які, з одного боку, спеціалізуються за певними науковими напрямами, але, з іншого боку, бачать проблематику більш широко, що далеко виходить за межі певної спеціалізації. Такий загальний міждисциплінарний погляд прокладає шлях у майбутнє, виокремлюючи його закономірності та парадокси. Щиро віримо, що ця інформаційно-насичена, багатогранна, різнопланова, навіть іноді суперечлива і парадоксальна картина буде не просто цікавою Читачам, але й стимулюватиме на певні висновки і дії!

З повагою і вдячністю до кожного нашого Автора і Читача,
Юдіна Лариса Іванівна,
директор Nonfiction-видавництва
Порталу #Футуролог (futurolog.com.ua)

P.S. З 1997 року День Науки в Україні святкують кожну третю суботу травня. Однак, враховуючи інтернаціональний склад наших Авторів, виданням «Наукові дослідження: закономірності та парадокси» ми лише починаємо його відзначати, і на 15 червня 2018 заплановано ще один захід «Цивілізація. Прогрес. Нові виміри» та випуск однойменного видання. Тому далі буде!..

цитувати...
Юдіна Л. І. Редакційна стаття до мережного наукового видання "Наукові дослідження: закономірності та парадокси". Наукові дослідження: закономірності та парадокси : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 18 травня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/9/Zbirnyk.pdf#page=6.

Nesterak Janusz

Miejsce Controllingu i Controllera w Przedsiębiorstwie

цитувати...
Nesterak J. Miejsce Controllingu i Controllera w Przedsiębiorstwie. Scientific Studies: Regularities and Paradoxes : Collection of Materials of the Multidisciplinary Scientific and Practical Conference, Kyiv, May, 18th, 2018 / [compiler L. I. Yudina]. Kyiv, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/9/Zbirnyk.pdf#page=8.

Перевозова І. В., Калантай Н. В.

Формування конкурентного потенціалу підприємства: сучасна парадигма

цитувати...
Перевозова І. В., Калантай Н. В. Формування конкурентного потенціалу підприємства: сучасна парадигма. Наукові дослідження: закономірності та парадокси : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 18 травня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/9/Zbirnyk.pdf#page=11.

Малинка О. Я.

Системоутворюючі фактори в процесі холістичного управління маркетингом

цитувати...
Малинка О. Я. Системоутворюючі фактори в процесі холістичного управління маркетингом. Наукові дослідження: закономірності та парадокси : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 18 травня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/9/Zbirnyk.pdf#page=14.

Григоренко О. Г., Харлай Л. О.

Еволюція технологій транспортних мереж мобільного оператора

цитувати...
Григоренко О. Г., Харлай Л. О. Еволюція технологій транспортних мереж мобільного оператора. Наукові дослідження: закономірності та парадокси : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 18 травня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/9/Zbirnyk.pdf#page=17.

Шмельов Ю. М., Владов С. І., Клімова Я. Р.

Щодо питання розробки інформаційної системи ідентифікації технічного стану авіаційного турбовального двигуна ТВ3-117

цитувати...
Шмельов Ю. М.,  Владов С. І., Клімова Я. Р. Щодо питання розробки інформаційної системи ідентифікації технічного стану авіаційного турбовального двигуна ТВ3-117. Наукові дослідження: закономірності та парадокси : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 18 травня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/9/Zbirnyk.pdf#page=20.

Андрущакевич О. Т., Грицюк Ю. І.

Використання метричного аналізу для визначення якості програмного забезпечення

цитувати...
Андрущакевич О. Т., Грицюк Ю. І. Використання метричного аналізу для визначення якості програмного забезпечення. Наукові дослідження: закономірності та парадокси : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 18 травня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/9/Zbirnyk.pdf#page=23.

Солован М. М., Мар’янчук П. Д., Ковалюк Т. Т., Поцілуйко – Григоряк Г. В.

Визначення активної площі наноструктурованого діоду шотткі NI/N-SI за допомогою імпеданс спектроскопії

цитувати...
Солован М. М., Мар’янчук П. Д., Ковалюк Т. Т., Поцілуйко – Григоряк Г. В. Визначення активної площі наноструктурованого діоду шотткі NI/N-SI за допомогою імпеданс спектроскопії. Наукові дослідження: закономірності та парадокси : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 18 травня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/9/Zbirnyk.pdf#page=30.

Шупа Л. З.

Основні небезпеки медичної реформи в Україні

цитувати...
Шупа Л. З. Основні небезпеки медичної реформи в Україні. Наукові дослідження: закономірності та парадокси : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 18 травня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/9/Zbirnyk.pdf#page=32.

Балашова І. В.

Питання комплексного підходу щодо реабілітації пацієнтів з патологією опорно-рухової системи

цитувати...
Балашова І. В. Питання комплексного підходу щодо реабілітації пацієнтів з патологією опорно-рухової системи. Наукові дослідження: закономірності та парадокси : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 18 травня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/9/Zbirnyk.pdf#page=35.

Teplyashina A.

Accumulation of 137CS by Moss Layer

цитувати...
Teplyashina A. Accumulation of 137CS by Moss Layer. Scientific Studies: Regularities and Paradoxes : Collection of Materials of the Multidisciplinary Scientific and Practical Conference, Kyiv, May, 18th, 2018 / [compiler L. I. Yudina]. Kyiv, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/9/Zbirnyk.pdf#page=37.

Самохвалова А. І.

Використання удосконаленої конструкції циркуляційного окиснювального каналу для захисту водних об'єктів при скиданні стічних вод у малих населених пунктах

цитувати...
Самохвалова А. І. Використання удосконаленої конструкції циркуляційного окиснювального каналу для захисту водних об'єктів при скиданні стічних вод у малих населених пунктах. Наукові дослідження: закономірності та парадокси : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 18 травня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/9/Zbirnyk.pdf#page=39.

Онищенко Н. Г.

Модульний пристрій для комбінованої очистки стічних вод

цитувати...
Онищенко Н. Г. Модульний пристрій для комбінованої очистки стічних вод. Наукові дослідження: закономірності та парадокси : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 18 травня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/9/Zbirnyk.pdf#page=42.

Баранов С. Ю.

Лінгвосоціальний аспект англомовного кримінального жаргону

цитувати...
Баранов С. Ю. Лінгвосоціальний аспект англомовного кримінального жаргону. Наукові дослідження: закономірності та парадокси : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 18 травня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/9/Zbirnyk.pdf#page=45.

Гуляєва М. М.

Неформальна та інформальна освіта дорослих в Україні

цитувати...
Гуляєва М. М. Неформальна та інформальна освіта дорослих в Україні. Наукові дослідження: закономірності та парадокси : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 18 травня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/9/Zbirnyk.pdf#page=48.

Мурасова Ю. О.

Структура і динаміка психологічних особливостей саморегуляції навчальної діяльності студентів

цитувати...
Мурасова Ю. О. Структура і динаміка психологічних особливостей саморегуляції навчальної діяльності студентів. Наукові дослідження: закономірності та парадокси : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 18 травня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/9/Zbirnyk.pdf#page=52.

Лукавенко Р. О.

Особливості розвитку креативності студентів в умовах навчальної діяльності

цитувати...
Лукавенко Р. О. Особливості розвитку креативності студентів в умовах навчальної діяльності. Наукові дослідження: закономірності та парадокси : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 18 травня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/9/Zbirnyk.pdf#page=54.

Приймак О. М.

Психoлoгічна кoрекція тривoжнoсті студентів у періoд підгoтoвки дo залікoвo-іспитoвoї сесії

цитувати...
Приймак О. М. Психoлoгічна кoрекція тривoжнoсті студентів у періoд підгoтoвки дo залікoвo-іспитoвoї сесії. Наукові дослідження: закономірності та парадокси : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 18 травня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/9/Zbirnyk.pdf#page=63.

Агапова К. О.

Психoлoгічна кoрекція тривoжнoсті дітей з oсoбливими пoтребами

цитувати...
Агапова К. О. Психoлoгічна кoрекція тривoжнoсті дітей з oсoбливими пoтребами. Наукові дослідження: закономірності та парадокси : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 18 травня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/9/Zbirnyk.pdf#page=69.

Марціясь Б. І.

Особливості функціонування соціальної податкової пільги в Україні

цитувати...
Марціясь Б. І. Особливості функціонування соціальної податкової пільги в Україні. Наукові дослідження: закономірності та парадокси : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 18 травня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/9/Zbirnyk.pdf#page=75.

Почекутова А. А., Козятинський О. М.

Правові аспекти розвитку та функціонування малого та середнього підприємництва в Україні

цитувати...
Почекутова А. А., Козятинський О. М. Правові аспекти розвитку та функціонування малого та середнього підприємництва в Україні. Наукові дослідження: закономірності та парадокси : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 18 травня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/9/Zbirnyk.pdf#page=78.

Черняшова К. М., Гупаловська М. Б.

Система публічних фінансів: стратегія та розвиток

цитувати...
Черняшова К. М., Гупаловська М. Б. Система публічних фінансів: стратегія та розвиток. Наукові дослідження: закономірності та парадокси : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 18 травня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/9/Zbirnyk.pdf#page=80.

Петько Л. В., Гупаловська М. Б.

Вплив бюджетної політики на економічний розвиток країни

цитувати...
Петько Л. В., Гупаловська М. Б. Вплив бюджетної політики на  економічний розвиток країни. Наукові дослідження: закономірності та парадокси : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 18 травня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/9/Zbirnyk.pdf#page=82.

Савченко К. А.

Безпека бренду в digital-просторі

цитувати...
Савченко К. А. Безпека бренду в digital-просторі. Наукові дослідження: закономірності та парадокси : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 18 травня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/9/Zbirnyk.pdf#page=84.

Вдовенко Є. О.

Актуальні дослідження майбутнього брендингу в інформаційному суспільстві

цитувати...
Вдовенко Є. О. Актуальні дослідження майбутнього брендингу в інформаційному суспільстві. Наукові дослідження: закономірності та парадокси : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 18 травня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/9/Zbirnyk.pdf#page=87.

Кузьмич Ю. В.

Страхування акаунта, інформації та інвентарю в платформі STEAM

цитувати...
Кузьмич Ю. В. Страхування акаунта, інформації та інвентарю в платформі STEAM. Наукові дослідження: закономірності та парадокси : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 18 травня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/9/Zbirnyk.pdf#page=89.

Стромчинська Т. В., Горин В. П.

Шахрайство у сфері страхування: випадки, наслідки, інструменти протидії

цитувати...
Стромчинська Т. В., Горин В. П. Шахрайство у сфері страхування: випадки, наслідки, інструменти протидії. Наукові дослідження: закономірності та парадокси : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 18 травня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/9/Zbirnyk.pdf#page=92.

Юдіна Н. В.

Закономірності і парадокси інформаційного суспільства у «паралельних світах»

цитувати...
Юдіна Н. В. Закономірності і парадокси інформаційного суспільства у «паралельних світах». Наукові дослідження: закономірності та парадокси : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 18 травня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/9/Zbirnyk.pdf#page=96.
Futurolog Наукові дослідження: закономірності та парадокси. Міждисциплінарна науково-практична конференція Nonfiction-видавництво порталу Футуролог. Цивилизация. Прогресс. Новые измерения

Це завжди величезне Таїнство і нескінчена відповідальність ставати першими читачами робіт наших Авторів! Дякуємо, що Ви це довіряєте саме нам!!!