Головна » Nonfiction-видавництво Порталу #Футуролог » 18.05.2018

Наукові дослідження:
закономірності та парадокси

Бібліографічний опис мережного наукового видання (для цитування):

Наукові дослідження: закономірності та парадокси [Електронний ресурс] : зб. матеріалів міждисциплінар. наук.-практ. конф., Київ, 18 травня 2018 р.  / [уклад. Л. І. Юдіна]. – Електронні дані (4,6 Мб). − Київ : Юдіна Л. І., 2018. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/9/Zbirnyk.pdf . − Укр., англ. польск. – Назва з титул. екрана. – ISBN 978-966-97581-9-4 : доступ вільний.
Scientific Studies: Regularities and Paradoxes [Electronic resource] : Collection of Materials of the Multidisciplinary Scientific and Practical Conference, Kyiv, March, 16th, 2018 / [compiler L. I. Yudina]. – Electronic data (4,6 Mb). − Кyiv : Yudina L. I., 2018. − Access mode : http://futurolog.com.ua/publish/9/Zbirnyk.pdf . − Ua, Eng, Pl. – Title. – ISBN 978-966-97581-9-4 : free.

"Відмінність між теорією та практикою є у тому, що в теорії між теорією та практикою немає різниці, але на практиці вона є". Ці слова належать Лоуренсу Пітеру (Lawrence Peter), за прізвиськом Yogi Berra, американському професійному бейсбольному кєтчеру та пізніше спортивному менеджеру і тренеру.

Вельмишановні Автори, Читачі! У давнину мріяли, щоб не довелося жити в епоху змін. Але так сталося, що зараз людство опинилося саме на такій межі, і більшість раніше сформульованих теорій і практик сьогодні вже не гарантують бажаних результатів, доступних колись. Людство потребує принципово нових пояснень і інструментів управління вже не просто майбутнім, але й навіть сьогоденням. Саме тому наука знову повинна стати на місце флагману життя і сформулювати нові теорії. Однак, на жаль, жодна наука не ставала ще наукою доти, поки її повністю не спростували, і способів для цього за всю історію існування людства накопичилося забагато… Про сучасні закономірності та парадокси це видання.

Усі наші Автори в своїх роботах торкаються багатьох напрямів. Хтось вже бачить і пропонує готові рішення. Інші діляться результатами інноваційних спостережень, що поки лише висвітлює проблемні питання. Але поєднання усіх цих думок окреслює загальну картину сьогоднішнього дня і, що головне, його обмеження. Усвідомлення наявності проблеми - це важливіший крок на шляху її спільного подолання. Ми дуже пишаємося, що сторінки видання «Наукові дослідження: закономірності та парадокси» представляють думки вчених, які, з одного боку, спеціалізуються за певними науковими напрямами, але, з іншого боку, бачать проблематику більш широко, що далеко виходить за межі певної спеціалізації. Такий загальний міждисциплінарний погляд прокладає шлях у майбутнє, виокремлюючи його закономірності та парадокси. Щиро віримо, що ця інформаційно-насичена, багатогранна, різнопланова, навіть іноді суперечлива і парадоксальна картина буде не просто цікавою Читачам, але й стимулюватиме на певні висновки і дії!

З повагою і вдячністю до кожного нашого Автора і Читача,
Юдіна Лариса Іванівна,
директор Nonfiction-видавництва
Порталу #Футуролог (futurolog.com.ua)

P.S. З 1997 року День Науки в Україні святкують кожну третю суботу травня. Однак, враховуючи інтернаціональний склад наших Авторів, виданням «Наукові дослідження: закономірності та парадокси» ми лише починаємо його відзначати, і на 15 червня 2018 заплановано ще один захід «Цивілізація. Прогрес. Нові виміри» та випуск однойменного видання. Тому далі буде!..

цитувати...
Юдіна Л. І. Редакційна стаття до мережного наукового видання "Наукові дослідження: закономірності та парадокси" [Електронний ресурс] / Л. І. Юдіна // Наукові дослідження: закономірності та парадокси : збірник матеріалів міждисциплінарної науково-практичної конференції, Київ, 18 травня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. − Київ : Юдіна Л. І., 2018. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/8/Zbirnyk.pdf#page=5. − ISBN 978-966-97581-9-4.
Futurolog Наукові дослідження: закономірності та парадокси. Міждисциплінарна науково-практична конференція Nonfiction-видавництво порталу Футуролог. Цивилизация. Прогресс. Новые измерения

Це завжди величезне Таїнство і нескінчена відповідальність ставати першими читачами робіт наших Авторів! Дякуємо, що Ви це довіряєте саме нам!!!