Головна » Nonfiction-видавництво #Футуролог » 15.06.2018

Цивілізація. Прогрес.
Нові виміри

Цивілізація. Прогрес. Нові виміри. міждисциплінарна науково-практична конференція Nonfiction-видавництво порталу Футуролог. Futurolog Цивилизация. Прогресс. Новые измерения. Civilisation. Progress. New dimensions

Бібліографічний опис мережного наукового видання (для цитування):

Цивілізація. Прогрес. Нові виміри [Електронний ресурс] : зб. матеріалів міждисциплінар. наук.-практ. конф., Київ, 15 червня 2018 р.  / [уклад. Л. І. Юдіна]. – Електронні дані (8,5 Мб). − Київ : Юдіна Л. І., 2018. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/10/Zbirnyk.pdf. − Укр., англ., рос. – Назва з титул. екрана. – ISBN 978-617-7698-00-4  : доступ вільний.
Civilisation. Progress. New dimensions [Electronic resource] : Collection of Materials of the Multidisciplinary Scientific and Practical Conference, Kyiv, June 15th, 2018 / [compiler L. I. Yudina]. – Electronic data (8,5 Mb). − Кyiv : Yudina L. I., 2018. − Access mode : http://futurolog.com.ua/publish/10/Zbirnyk.pdf. − Ua, Eng, Ru. – Title. – ISBN 978-617-7698-00-4  : free.

Світ вже характеризується принципово новими науковими і практичними вимірами, які можуть знаходитися навіть на межі з фантастикою. Наприклад, розрахунки вчених з Університету штату Пенсільванія показали, що тривимірні об’єкти можуть бути «тінями» чотирьохвимірних об’єктів так само, як двовимірні об’єкти є тінями тривимірних. А теорія суперструн припускає десять вимірів простору. Більшість відкриттів у фундаментальних науках віддзеркалюється у прикладних. Саме тому у питаннях майбутнього цивілізації і напрямків прогресу не може бути жодних обмежень для тематик дискусій. Розпочато Епоху Новітніх наукових відкриттів!

Вельмишановні Автори, Читачі! Це видання про високе. У прямому і переносному сенсі. З одного боку, при першому читанні матеріалів може віддзеркалитися увесь той хаос і невпорядкованість, що так характерні для сьогоднішнього Всесвіту. Це може спочатку навіть дещо лякати необмеженістю проблемних питань, що неочікувано розширює свідомість сприйняття життя сучасної людини. При цьому кількість зачеплених проблемних питань притискає своєю необмеженістю (до речі, у виданні є матеріал, у якому пояснюється, чому це провокує екстрим). Це можна порівняти з відчуттям, яке все частіше стає притаманним сучасним мегаполісам з їх хмарочосами. З іншого боку, кожна праця кожного нашого Автора цього видання поступово намічає певні орієнтири, за якими можна розплутати цей хаос. Це неймовірно, але в результаті такого дуже різнобічного і багатовимірного погляду з позиції Колективного Розуму наших Авторів у хаосі з’являються логічні взаємозв’язки, що в змозі пояснити те, що довго залишалося без відповіді. Це начебто підйом на найвищій поверх хмарочосу, з якого можна побачити як увесь мегаполіс, з усіма його нескінченими проблемами і водночас безмежними можливостями, відчути спокій Космосу і дізнатися про розмір чорної діри! Автори також нагадують про холістичність нашого Всесвіту і «ефект метелика», важливість духовних і моральних цінностей… Так, розмова піде про високі матерії!

Пишаємося черговим особливим складом Авторів, серед яких можна побачити вже знайомі Імена! Анонсуючи їх думки та погляди, зазначимо, вони сміливі і революційні, але саме такими повинні бути погляди Вчених і Практиків у Епоху Новітніх наукових відкриттів - епоху сучасних Ейнштейнів, Нобелів, Демінгів, Менделєєвих, Ломоносових, Сікорський, Корольових, Вернадських і Ціолковських! Пишаємося, що ці думки висловлюються на сторінках Порталу #Футуролог!

Серед праць вчених і практиків, представників фундаментальних і прикладних наук і різних сфер бізнесу, також хочеться відмітити митців, істориків, літературознавців, представників освіти! Адже нова цивілізація, якої прагне сьогодні людство, не можлива без глибокого і багатогранного розуміння власної історії та культури. Так само важливі елементи ідеології, які людство у хаосі інформаційного суспільства тільки починає відроджувати та формулювати наново. Лише у їх єдності з рештою напрямів у науці можлива побудова цілісного Майбутнього.
SCIENTIA VINCES! Наукою переможемо!

З повагою і вдячністю до кожного нашого Автора і Читача,
Юдіна Лариса Іванівна,
директор Nonfiction-видавництва
Порталу #Футуролог (futurolog.com.ua)

P.S. Видання "Цивілізація. Прогрес. Нові виміри" - це друге видання, яке випущене у межах тематичної трилогії міждисциплінарних науково-практичних конференцій з поміткою "до Днів Науки". Нагадуємо, що першим виданням цієї трилогій став збірник "Наукові дослідження: закономірності та парадокси". Дозвольте також поінформувати, що Nonfiction-видавництво Порталу #Футуролог готує третій міждисциплінарний захід у листопаді 2018 р. У цей період відзначатиметься Всесвітній День Науки. Слідкуйте, будь ласка, за оновленнями на порталі Nonfiction-видавництва #Футуролог.

цитувати...
Юдіна Л. І. Редакційна стаття до мережного наукового видання "Цивілізація. Прогрес. Нові виміри". Цивілізація. Прогрес. Нові виміри : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 15 червня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/10/Zbirnyk.pdf#page=5.

Карпенко В. Н.

Экономическая, энергетическая и экологическая безопасность стран ЕС на основе передових енергоинформационных технологий

цитувати...
Карпенко В. Н. Экономическая, энергетическая и экологическая безопасность стран ЕС на основе передових енергоинформационных технологий. Цивілізація. Прогрес. Нові виміри : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 15 червня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/10/Zbirnyk.pdf#page=7.

Руда М. В., Паславський М. М.

Концепція кіберфізичної системи консорційних екотонів захисного типу

цитувати...
Руда М. В., Паславський М. М. Концепція кіберфізичної системи консорційних екотонів захисного типу. Цивілізація. Прогрес. Нові виміри : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 15 червня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/10/Zbirnyk.pdf#page=30.

Литвиненко В. М., Вікулін І. М., Гринько С. С.

Дослідження механізмів протікання зворотного струму в кремнієвих діодах

цитувати...
Литвиненко В. М., Вікулін І. М., Гринько С. С. Дослідження механізмів протікання зворотного струму в кремнієвих діодах. Цивілізація. Прогрес. Нові виміри : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 15 червня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/10/Zbirnyk.pdf#page=33.

Пашко Х. В.

Встановлення відмінностей між калібруванням та повіркою

цитувати...
Пашко Х. В. Встановлення відмінностей між калібруванням та повіркою. Цивілізація. Прогрес. Нові виміри : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 15 червня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/10/Zbirnyk.pdf#page=36.

Воврин К. Я., Грицюк Ю. І.

Програмне забезпечення для побудови складних геометричних поверхонь за допомогою сплайн-функцій

цитувати...
Воврин К. Я., Грицюк Ю. І. Програмне забезпечення для побудови складних геометричних поверхонь за допомогою сплайн-функцій. Цивілізація. Прогрес. Нові виміри : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 15 червня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/10/Zbirnyk.pdf#page=41.

Грищенко В. В.

Амарнська культура – крок до новітньої цивілізації

цитувати...
Грищенко В. В. Амарнська культура – крок до новітньої цивілізації. Цивілізація. Прогрес. Нові виміри : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 15 червня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/10/Zbirnyk.pdf#page=47.

Добріца А. В.

Усний переклад як комплексний процес

цитувати...
Добріца А. В. Усний переклад як комплексний процес. Цивілізація. Прогрес. Нові виміри : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 15 червня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/10/Zbirnyk.pdf#page=49.

Сукало М. І.

Рецепція роману «Кревняки» Бориса Харчука в літературознавстві

цитувати...
Сукало М. І. Рецепція роману «Кревняки» Бориса Харчука в літературознавстві. Цивілізація. Прогрес. Нові виміри : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 15 червня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/10/Zbirnyk.pdf#page=52.

Богданюк В. В.

Вагомий внесок буковинського митця Сидора Воробкевича у розвиток освіти Буковини

цитувати...
Богданюк В. В. Вагомий внесок буковинського митця Сидора Воробкевича у розвиток освіти Буковини. Цивілізація. Прогрес. Нові виміри : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 15 червня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/10/Zbirnyk.pdf#page=57.

Плаксієнко І. Л.

Особливості формування соціально-психологічної готовності здобувачів вищої освіти з менеджменту до професійної діяльності

цитувати...
Плаксієнко І. Л. Особливості формування соціально-психологічної готовності здобувачів вищої освіти з менеджменту до професійної діяльності. Цивілізація. Прогрес. Нові виміри : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 15 червня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/10/Zbirnyk.pdf#page=60.

Богданюк А. М., Киселиця О. М.

Соціально-психологічні параметри спілкування у взаємодії «вчитель-учень»

цитувати...
Богданюк А. М., Киселиця О. М. Соціально-психологічні параметри спілкування у взаємодії «вчитель-учень». Цивілізація. Прогрес. Нові виміри : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 15 червня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/10/Zbirnyk.pdf#page=66.

Москаленко О. М.

Феномен репетиторства

цитувати...
Москаленко О. М. Феномен репетиторства. Цивілізація. Прогрес. Нові виміри : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 15 червня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/10/Zbirnyk.pdf#page=69.

Попадинець І. Р.

Мотиваційний менеджмент як чинник конкурентних переваг підприємства

цитувати...
Попадинець І. Р. Мотиваційний менеджмент як чинник конкурентних переваг підприємства. Цивілізація. Прогрес. Нові виміри : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 15 червня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/10/Zbirnyk.pdf#page=71.

Царева О. С., Подубинська Н. Д.,
Ігнатьєва Ю. С., Маскович А. А.

Аналіз критеріїв економічної ефективності використання інформаційних технологій в оптимізації роботи газотранспортної системи України

цитувати...
Царева О. С., Подубинська Н. Д., Ігнатьєва Ю. С., Маскович А. А. Аналіз критеріїв економічної ефективності використання інформаційних технологій в оптимізації роботи газотранспортної системи України. Цивілізація. Прогрес. Нові виміри : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 15 червня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/10/Zbirnyk.pdf#page=74.

Kyrychenko Y. V., Kravchenko A. S.

Types and Role of IT-Project Management Software Tools

цитувати...
Kyrychenko Y. V., Kravchenko A. S. Types and Role of IT-Project Management Software Tools. Civilisation. Progress. New dimensions : Collection of Materials of the Multidisciplinary Scientific and Practical Conference, Kyiv, June, 15th, 2018 / [compiler L. I. Yudina]. Kyiv, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/10/Zbirnyk.pdf#page=76.

Martsiyas Bohdana

How to Improve Public Financial Control in Ukraine

цитувати...
Martsiyas Bohdana How to Improve Public Financial Control in Ukraine. Civilisation. Progress. New dimensions : Collection of Materials of the Multidisciplinary Scientific and Practical Conference, Kyiv, June, 15th, 2018 / [compiler L. I. Yudina]. Kyiv, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/10/Zbirnyk.pdf#page=79.

Курманчук Ю. А., Ульянчик Д. О.

Податкове навантаження та його вплив на розвиток бізнесу в Україні

цитувати...
Курманчук Ю. А., Ульянчик Д. О. Податкове навантаження та його вплив на розвиток бізнесу в Україні. Цивілізація. Прогрес. Нові виміри : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 15 червня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/10/Zbirnyk.pdf#page=81.

Ковальчук І. М.

Роль агенції Європейського Союзу з питань основоположних прав у формуванні системи захисту основоположних прав у Європейському Союзі

цитувати...
Ковальчук І. М. Роль агенції Європейського Союзу з питань основоположних прав у формуванні системи захисту основоположних прав у Європейському Союзі. Цивілізація. Прогрес. Нові виміри : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 15 червня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/10/Zbirnyk.pdf#page=85.

Мальований П. С.

Особливості дисциплінарної відповідальності адвоката за прояв неповаги до суду

цитувати...
Мальований П. С. Особливості дисциплінарної відповідальності адвоката за прояв неповаги до суду. Цивілізація. Прогрес. Нові виміри : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 15 червня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/10/Zbirnyk.pdf#page=88.

Расторгуєва І. О., Цирульнікова В. В., Тищенко О. М.

Основні причини зростання популярності екстремального і пригодницького туризму

цитувати...
Расторгуєва І. О., Цирульнікова В. В., Тищенко О. М. Основні причини зростання популярності екстремального і пригодницького туризму. Цивілізація. Прогрес. Нові виміри : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 15 червня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/10/Zbirnyk.pdf#page=91.

Малинка О. Я.

"Ефект метелика" і холістична парадигма маркетингу

цитувати...
Малинка О. Я. "Ефект метелика" і холістична парадигма маркетингу. Цивілізація. Прогрес. Нові виміри : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 15 червня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/10/Zbirnyk.pdf#page=93.

Юдіна Н. В.

Багатовимірність бренду в умовах режимів із загостреннями

цитувати...
Юдіна Н. В. Багатовимірність бренду в умовах режимів із загостреннями. Цивілізація. Прогрес. Нові виміри : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 15 червня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/10/Zbirnyk.pdf#page=96.

Овдій А. А., Юдіна Н. В.

Застосування технології чотирьохвимірного мислення на прикладі агродронів

цитувати...
Овдій А. А., Юдіна Н. В. Застосування технології чотирьохвимірного мислення на прикладі агродронів. Цивілізація. Прогрес. Нові виміри : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 15 червня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/10/Zbirnyk.pdf#page=100.

Збириновська Ю. С., Заволока Л. О.

Проблеми та перспективи розвитку агрострахування в Україні

цитувати...
Збириновська Ю. С., Заволока Л. О. Проблеми та перспективи розвитку агрострахування в Україні. Цивілізація. Прогрес. Нові виміри : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 15 червня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/10/Zbirnyk.pdf#page=103.

Пашко Х. В.

Шляхи удосконалення рецептурного складу Самбуку

цитувати...
Пашко Х. В. Шляхи удосконалення рецептурного складу Самбуку. Цивілізація. Прогрес. Нові виміри : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 15 червня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/10/Zbirnyk.pdf#page=105.

Збириновська Ю. С., Пасічник Т. О.

Місце інтернет−реклами у сучасному маркетингу

цитувати...
Збириновська Ю. С., Пасічник Т. О. Місце інтернет−реклами у сучасному маркетингу. Цивілізація. Прогрес. Нові виміри : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 15 червня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/10/Zbirnyk.pdf#page=112.

Мороз Н. К.

Репутація бренду в інформаційному суспільстві

цитувати...
Мороз Н. К. Репутація бренду в інформаційному суспільстві. Цивілізація. Прогрес. Нові виміри : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 15 червня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/10/Zbirnyk.pdf#page=115.
Цивілізація. Прогрес. Нові виміри. міждисциплінарна науково-практична конференція Nonfiction-видавництво порталу Футуролог. Futurolog Цивилизация. Прогресс. Новые измерения