Головна » Nonfiction-видавництво #Футуролог » 10.11.2018

Інженерія Майбутнього

Шановні Колеги, Учасники Конференції, Автори, Читачі! Інформуємо про випуск надзвичайного мережного видання "Інженерія Майбутнього", спеціально до Всесвітнього Дня Науки

Інженерія Майбутнього. міждисциплінарна науково-практична конференція Nonfiction-видавництво порталу Футуролог. Инженерия Будущего #Futurolog

Бібліографічний опис мережного наукового видання (для цитування):

Інженерія Майбутнього [Електронний ресурс] : зб. матеріалів міждисциплінар. наук.-практ. конф., Київ, 10 листопада 2018 р.  / [уклад. Л. І. Юдіна]. – Електронні дані (19,5 Мб). − Київ : Юдіна Л. І., 2018. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/13/zbirnyk.pdf. − Укр., англ, рос. – Назва з титул. екрана. – ISBN 978-617-7698-03-5 : доступ вільний.
Engineering of the Future [Electronic resource] : Collection of Materials of the Multidisciplinary Scientific and Practical Conference, Kyiv, November 10th, 2018 / [compiler L. I. Yudina]. – Electronic data (19,5 Mb). − Кyiv : Yudina L. I., 2018. − Access mode : http://futurolog.com.ua/publish/13/zbirnyk.pdf. − Ua, Eng, Ru. – Title. – ISBN 978-617-7698-03-5 : free.

Вельмишановні Автори, Читачі! Всесвітній День Науки зробив можливим мережному Збірнику «Інженерія Майбутнього» перетворитися на відкритий майданчик, на який увійшла справжня хвиля революційних наукових відкритів! Важливо, що усі ці відкриття зроблені сучасниками-співвітчизниками! Слід особливо відмітити, що більшість Авторів – є Вченими дуже широких поглядів і глибоких міждисциплінарних знань. Після прочитання їх праць стає зрозумілим, що вони є Вченими не лише конкретного спеціалізованого наукового напряму. Адже те Знання, яке ними зараз формується, має принципово інший формат, що поєднує в собі різноманітні галузі Науки і сфер Життя. Саме це відрізняло вчених епохи Великих Наукових Відкритів, що в черговий раз підтверджує, що ми вже живемо в Еру нового покоління «Коперників», «Бруно», «Ньютонів»! Тому маємо зараз унікальну можливість спостерігати за тим, як саме трансформується сучасна Наукова Думка. Адже після прочитання цих статтей світосприйняття Читача розділяється на «до» та «після»… Наприклад, чи знаєте, що при ударному навантаженні металів в них виникає електрорушийна сила? Або що можливо зварити сплави алюмінію зі сталями? Чи що існує подібність живих, соціальних та людино-машинних систем? Що Світ не хаотичен, а є чітко упорядкованною системою? Що використовуючи метод Девіда Гейла і Ллойда Шеплі можливо кожної дівчині підібрати хлопчика? Що можливо створити комп’ютер, вже спроможний породжувати нові знання, не закладені в нього відомими алгоритмами, створеними людиною? Для нас вкрай важливо накопичувати, зберегати в Україні для Майбутнього такий цінний інтелектуальний ресурс, який представляє собою кожний Автор, оскільки розуміємо, що це Знання має потужний потенціал для масштабування як в просторі, так і часі. Саме завдяки таким сміливим працям та ідеям можемо пишатися сучасною Наукою, бачити її розвиток і вірити в її Велике Майбутнє!

Приємно, що поруч з дуже відомими на міжнародній арені іменами Науковців, також присутня думка прогресивної молоді. Так на єдиному майданчику Порталу #Футуролог можна побачити не тільки акумуляцію міждисциплінарного надбання, але й також і його трансфер скрізь різні покоління, різні сфери у Майбутнє. При чому це стосується не тільки самого змісту наукових праць, але й також форми її подачі. Це особливо важливо, що в епоху інформаційного суспільства таким чином виокремлюються певні орієнтири і еталонні приклади праць Особистостей, на які можна рівнятися, брати за основу їх стиль писемності, викладення думок, методологію роботи з інформацією!

Від імені редакції висловлюю персональну подяку кожному Автору за Вашу наукову творчість, ініціативи, небайдужість до Науки і проблематики Майбутнього! Нескінчено приємно було отримати від кожного з Вас саме такий відгук у вигляді Ваших праць, які Ви довіряєте Nonfiction-видавницту Портала #Футуролог! Для нас це велика честь і відповідальність! Вітаємо з Всесвітнім Днем Науки!!! Бажаємо творчості, натхнення, глибокої впевненності та віри у Велику Справу, якої Ви займаєтеся!!! Scientia Vinces! Наукою переможемо!

З повагою і вдячністю до кожного нашого Автора і Читача,
Юдіна Лариса Іванівна,
директор Nonfiction-видавництва
Порталу #Футуролог (futurolog.com.ua)

P.S. Трилогія тематичних міждисциплінарних науково-практичних видань і заходів з поміткою "до Днів Науки"-2018:

Якщо перші два видання окреслили сучасне становище Всесвіту та спрогнозували можливі його наслідки, то зараз настав час на проектування і свідому побудову того напряму, у якому бажано розвиватися людству завдяки практичному застосуванню наукових знань, досвіду у різних галузях з метою видобутку і спрямовуванню ресурсів на користь людству. Запрошуємо до Інженерії Майбутнього!

Матеріали конференції "Інженерія Майбутнього"

Мазанко В. Ф., Філатов О. В., Новомлинець О. О.,
Бевз В. П., Герцрікен Д. С.

Вплив ступеню пластичної деформації на електричні ефекти в металах

цитувати...
Мазанко В. Ф., Філатов О. В., Новомлинець О. О., Бевз В. П., Герцрікен Д. С. Вплив ступеню пластичної деформації на електричні ефекти в металах. Інженерія Майбутнього : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 10 листопада 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/13/zbirnyk.pdf#page=10.

Мазанко В. Ф., Філатов О. В., Новомлинець О. О.,
Бевз В. П., Герцрікен Д. С.

Вплив багаторазового навантаження та вихідного стану металу на електричні явища та масоперенесення

цитувати...
Мазанко В. Ф., Філатов О. В., Новомлинець О. О., Бевз В. П., Герцрікен Д. С. Вплив багаторазового навантаження та вихідного стану металу на електричні явища та масоперенесення. Інженерія Майбутнього : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 10 листопада 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/13/zbirnyk.pdf#page=14.

Мазанко В. Ф., Новомлинець О.О., Герцрікен Д. С.

Електроконтактне точкове зварювання сплаву АМЦ через проміжні прошарки

цитувати...
Мазанко В. Ф., Новомлинець О.О., Герцрікен Д. С. Електроконтактне точкове зварювання сплаву АМЦ через проміжні прошарки. Інженерія Майбутнього : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 10 листопада 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/13/zbirnyk.pdf#page=17.

Мазанко В. Ф., Герцрикен Д. С., Новомлынец О. О.,
Миронов Д. В.

Распределение инертных газов на поверхности металлов, подвергнутых действию тлеющего разряда

цитувати...
Мазанко В. Ф., Герцрикен Д. С., Новомлынец О. О., Миронов Д. В. Распределение инертных газов на поверхности металлов, подвергнутых действию тлеющего разряда. Інженерія Майбутнього : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 10 листопада 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/13/zbirnyk.pdf#page=22.

Косс В. А.

Кибернетика в сотворчестве с системологией*

цитувати...
Косс В. А. Кибернетика в сотворчестве с системологией. Інженерія Майбутнього : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 10 листопада 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/13/zbirnyk.pdf#page=26.

Свавильный Н. Е.

О новом методе познания Мира

цитувати...
Свавильный Н. Е. О новом методе познания Мира. Інженерія Майбутнього : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 10 листопада 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/13/zbirnyk.pdf#page=29.

Свавильный Н. Е.

Почему Природа устроена по квантовым законам?

цитувати...
Свавильный Н. Е. Почему Природа устроена по квантовым законам? Інженерія Майбутнього : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 10 листопада 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/13/zbirnyk.pdf#page=38.

Свавильный Н. Е.

Принцип соизмеримости сохраняющихся величин как физическое основание энергетических состояний атомных систем

цитувати...
Свавильный Н. Е. Принцип соизмеримости сохраняющихся величин как физическое основание энергетических состояний атомных систем. Інженерія Майбутнього : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 10 листопада 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/13/zbirnyk.pdf#page=55.

Свавільний М. Є.

Так мислить філософ (рецензія на книгу)

цитувати...
Свавільний М. Є. Так мислить філософ (рецензія на книгу). Інженерія Майбутнього : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 10 листопада 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/13/zbirnyk.pdf#page=70.

Панарин В. Е., Свавильный Н. Е., Хоминич А. И., Школа А. А.

Синтез углеродных нанотрубок на поверхностях металлов для формирования композитных покрытий

цитувати...
Панарин В. Е., Свавильный Н. Е., Хоминич А. И., Школа А. А. Синтез углеродных нанотрубок на поверхностях металлов для формирования композитных покрытий. Інженерія Майбутнього : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 10 листопада 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/13/zbirnyk.pdf#page=79.

Школа А. А.

Особенности взаимодействия компактного титана с водородом в газовой среде

цитувати...
Школа А. А. Особенности  взаимодействия компактного титана с водородом в газовой среде. Інженерія Майбутнього : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 10 листопада 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/13/zbirnyk.pdf#page=87.

Гвоздецький В. М., Задорожна Х. Р., Кравець Т. Ю.

Механічні властивості електродугових покриттів залежно від системи розпилення

цитувати...
Гвоздецький В. М., Задорожна Х. Р., Кравець Т. Ю. Механічні властивості електродугових покриттів залежно від системи розпилення. Інженерія Майбутнього : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 10 листопада 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/13/zbirnyk.pdf#page=91.

Кива С. М., Накашидзе Л. В.

Критерії вибору теплового насосу

цитувати...
Кива С. М., Накашидзе Л. В. Критерії вибору теплового насосу. Інженерія Майбутнього : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 10 листопада 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/13/zbirnyk.pdf#page=94.

Хоптян Д. В.

Стеганографічні методи та їх алгоритми

цитувати...
Хоптян Д. В. Стеганографічні методи та їх алгоритми. Інженерія Майбутнього : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 10 листопада 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/13/zbirnyk.pdf#page=96.

Гребень Л. Р.

Оптимізація вибору криптоалгоритмів для інформаційного обміну віддаленими суб'єктами

цитувати...
Гребень Л. Р. Оптимізація вибору криптоалгоритмів для інформаційного обміну віддаленими суб'єктами. Інженерія Майбутнього : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 10 листопада 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/13/zbirnyk.pdf#page=98.

Демідов І. А.

Нормативні вимоги для розроблення комплексу з дослідження засобів радіомоніторингу

цитувати...
Демідов І. А. Нормативні вимоги для розроблення комплексу з дослідження засобів радіомоніторингу. Інженерія Майбутнього : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 10 листопада 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/13/zbirnyk.pdf#page=101.

Чернецька А. С., Гунченко Ю. О.

Анализ актуальности кластерного анализа данных и существующих программных библиотек

цитувати...
Чернецька А. С., Гунченко Ю. О. Анализ актуальности кластерного анализа данных и существующих программных библиотек. Інженерія Майбутнього : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 10 листопада 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/13/zbirnyk.pdf#page=103.

Шумков М. І., Челабчі В. М.

Розробка концепції інтерфейсу програмного забезпечення з прогнозування часових фінансових рядів

цитувати...
Шумков М. І., Челабчі В. М. Розробка концепції інтерфейсу програмного забезпечення з прогнозування часових фінансових рядів. Інженерія Майбутнього : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 10 листопада 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/13/zbirnyk.pdf#page=106.

Криворучко В. С., Гунченко Ю. О.

Реалізація програмного модуля анкетування для ідентифікації та оцінки ризиків систем

цитувати...
Криворучко В. С., Гунченко Ю. О. Реалізація програмного модуля анкетування для ідентифікації та оцінки  ризиків систем. Інженерія Майбутнього : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 10 листопада 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/13/zbirnyk.pdf#page=109.

Ютрін І. М., Челабчі В. М.

Аналіз та оцінка факторів компетентності тестувальників програмного забезпечення

цитувати...
Ютрін І. М., Челабчі В. М. Аналіз та оцінка факторів компетентності тестувальників програмного забезпечення. Інженерія Майбутнього : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 10 листопада 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/13/zbirnyk.pdf#page=112.

Ютрін І. М., Челабчі В. М.

Аналіз алгоритмів нечіткої логіки для оцінки рівня компетентності фахівців з інформаційних технологій

цитувати...
Ютрін І. М., Челабчі В. М. Аналіз алгоритмів нечіткої логіки для оцінки рівня компетентності фахівців з інформаційних технологій. Інженерія Майбутнього : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 10 листопада 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/13/zbirnyk.pdf#page=115.

Кіліхевич Н. І.

Актуальність інтелектуального методу розпізнавання текстової інформації з зображень

цитувати...
Кіліхевич Н. І. Актуальність інтелектуального методу розпізнавання текстової інформації з зображень. Інженерія Майбутнього : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 10 листопада 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/13/zbirnyk.pdf#page=118.

Цапенко Ю. В.

Актуальність задачі інтелектуального розпізнавання усного мовлення

цитувати...
Цапенко Ю. В. Актуальність задачі інтелектуального розпізнавання усного мовлення. Інженерія Майбутнього : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 10 листопада 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/13/zbirnyk.pdf#page=120.

Клугман К. Д.

Дослідження адаптивного методу навчання системи тестування для оцінки рівня працівника сфери інформаційних технологій

цитувати...
Клугман К. Д. Дослідження адаптивного методу навчання системи тестування для оцінки рівня працівника сфери інформаційних технологій. Інженерія Майбутнього : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 10 листопада 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/13/zbirnyk.pdf#page=122.

Заверталюк В. І.

Актуальність розробки сервiсу обробки данних з пошукових систем

цитувати...
Заверталюк В. І. Актуальність розробки сервiсу обробки данних з пошукових систем. Інженерія Майбутнього : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 10 листопада 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/13/zbirnyk.pdf#page=124.

Дзьома А. О.

Розробка проекту формування опитування пацієнтів та визначення вартості послуг

цитувати...
Дзьома А. О. Розробка проекту формування опитування пацієнтів та визначення вартості послуг. Інженерія Майбутнього : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 10 листопада 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/13/zbirnyk.pdf#page=126.

Кукла Р. С.

Актуальність, проблематика та зменшення похибки гіроскопа

цитувати...
Кукла Р. С. Актуальність, проблематика та зменшення похибки гіроскопа. Інженерія Майбутнього : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 10 листопада 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/13/zbirnyk.pdf#page=128.

Шматько О. В.

Актуальність створення алгоритму визначення прийнятного набору інструментів для тестування програмного забезпечення

цитувати...
Шматько О. В. Актуальність створення алгоритму визначення прийнятного набору інструментів для тестування програмного забезпечення. Інженерія Майбутнього : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 10 листопада 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/13/zbirnyk.pdf#page=130.

Миронюк К. М., Гунченко Ю. О.

Проектування кроссплатформеної системи оптичного розпізнавання текстового контенту

цитувати...
Миронюк К. М., Гунченко Ю. О. Проектування кроссплатформеної системи оптичного розпізнавання  текстового контенту. Інженерія Майбутнього : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 10 листопада 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/13/zbirnyk.pdf#page=132.

Дяченко Д. С., Гунченко Ю. О.

Розробка проекту програмного забезпечення реалізації еволюційних алгоритмів для завдань оптимізації

цитувати...
Дяченко Д. С., Гунченко Ю. О. Розробка проекту програмного забезпечення реалізації еволюційних алгоритмів для завдань оптимізації. Інженерія Майбутнього : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 10 листопада 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/13/zbirnyk.pdf#page=135.

Котліна Ю. О., Гунченко Ю. О.

Програмне забезпечення процессу моделювання методів пошуку найкоротшого шляху пов'язаної транспортної системи

цитувати...
Котліна Ю. О., Гунченко Ю. О. Програмне забезпечення процессу моделювання методів пошуку найкоротшого шляху пов'язаної транспортної системи. Інженерія Майбутнього : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 10 листопада 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/13/zbirnyk.pdf#page=138.

Мельничук M. Є.

Актуальність інтелектуального методу визначення технічного стану автомобілів

цитувати...
Мельничук M. Є. Актуальність інтелектуального методу визначення технічного стану автомобілів. Інженерія Майбутнього : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 10 листопада 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/13/zbirnyk.pdf#page=141.

Баранець О. В., Орлова В. А.

Державне регулювання туристичної галузі в Україні

цитувати...
Баранець О. В., Орлова В. А. Державне регулювання туристичної галузі в Україні. Інженерія Майбутнього : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 10 листопада 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/13/zbirnyk.pdf#page=142.

Калина О. В.

Метод Девіда Гейла і Ллойда Шеплі для формування стійких груп користувачів

цитувати...
Калина О. В. Метод Девіда Гейла і Ллойда Шеплі для формування стійких груп користувачів. Інженерія Майбутнього : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 10 листопада 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/13/zbirnyk.pdf#page=145.

Піщаний Н. П.

Актуальність алгоритму пошуку оптимальної подорожі

цитувати...
Піщаний Н. П. Актуальність алгоритму пошуку оптимальної подорожі. Інженерія Майбутнього : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 10 листопада 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/13/zbirnyk.pdf#page=147.

Руда М. В.

Кваліметрична оцінка консорційних екотонів захисного типу на шляхах залізничного транспорту

цитувати...
Руда М. В. Кваліметрична оцінка консорційних екотонів захисного типу на шляхах залізничного транспорту. Інженерія Майбутнього : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 10 листопада 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/13/zbirnyk.pdf#page=149.

Кирилюк В. П.

Вплив вологозабезпечення вегетаційного періоду на водоспоживання пшениці озимої

цитувати...
Кирилюк В. П. Вплив вологозабезпечення вегетаційного періоду на водоспоживання пшениці озимої. Інженерія Майбутнього : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 10 листопада 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/13/zbirnyk.pdf#page=152.

Михайлюк Ю. Д., Петращук О. І.

Забруднення атмосферного повітря твердими частинками як екологічна проблема та її вирішення

цитувати...
Михайлюк Ю. Д., Петращук О. І. Забруднення атмосферного повітря твердими частинками як екологічна проблема та її вирішення. Інженерія Майбутнього : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 10 листопада 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/13/zbirnyk.pdf#page=155.

Тепляшина А. І.

Радіоактивне забруднення мохово-лишайникового ярусу

цитувати...
Тепляшина А. І. Радіоактивне забруднення мохово-лишайникового ярусу. Інженерія Майбутнього : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 10 листопада 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/13/zbirnyk.pdf#page=158.

Михайлюк Ю. Д., Кутова Д. О.

Гідрохімічний стан басейну Дністра

цитувати...
Михайлюк Ю. Д., Кутова Д. О. Гідрохімічний стан басейну Дністра. Інженерія Майбутнього : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 10 листопада 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/13/zbirnyk.pdf#page=162.

Обушенко Є. А., Орлова В. А.

Вдосконалення правового регулювання місцевого самоврядування

цитувати...
Обушенко Є. А., Орлова В. А. Вдосконалення правового регулювання місцевого самоврядування. Інженерія Майбутнього : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 10 листопада 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/13/zbirnyk.pdf#page=164.

Прав Ю. Г.

Теоретичні основи функціонування механізмів державного управління будівництвом в Україні

цитувати...
Прав Ю. Г. Теоретичні основи функціонування механізмів державного управління будівництвом в Україні. Інженерія Майбутнього : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 10 листопада 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/13/zbirnyk.pdf#page=167.

Гаврилов А. В.

Окремі аспекти правового регулювання договірних відносин у будівельній галузі України

цитувати...
Гаврилов А. В. Окремі аспекти правового регулювання договірних відносин у будівельній галузі України. Інженерія Майбутнього : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 10 листопада 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/13/zbirnyk.pdf#page=170.

Natalia Kvyk / Квик Н. О.

Особливості обліку розрахунків між спільними українсько-польськими підприємствами /
The Features of Settlement of Settlements between Joint Ukrainian-Polish Enterprises

цитувати...
Kvyk N. The Features of Settlement of Settlements between Joint Ukrainian-Polish Enterprises. Engineering of the Future : Collection of Materials of the Multidisciplinary Scientific and Practical Conference, Kyiv, November 10th, 2018 / [compiler L. I. Yudina]. Kyiv, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/13/zbirnyk.pdf#page=173.

Коцай Ю.-А. Б., Грибик І. І.

Особливості оцінювання конкурентного потенціалу підприємства та його складових

цитувати...
Коцай Ю.-А. Б., Грибик І. І. Особливості оцінювання конкурентного потенціалу підприємства та його складових. Інженерія Майбутнього : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 10 листопада 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/13/zbirnyk.pdf#page=175.

Khrystyna Juzkiv / Юзьків Х. Ю.

Особливості контролю дебіторської заборгованості підприємства у транскордонному співробітництві між Польщею та Україною /
Features of Control over Accounts Receivable in Transborder Cooperation between Poland and Ukraine

цитувати...
Juzkiv Kh. The Features of Settlement of Settlements between Joint Ukrainian-Polish Enterprises. Engineering of the Future : Collection of Materials of the Multidisciplinary Scientific and Practical Conference, Kyiv, November 10th, 2018 / [compiler L. I. Yudina]. Kyiv, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/13/zbirnyk.pdf#page=178.

Любченко Т. С.

Інтерактивні методи формування англомовної компетентності учнів початкових класів у спеціалізованих загальноосвітніх школах

цитувати...
Любченко Т. С. Інтерактивні методи формування англомовної компетентності учнів початкових класів у спеціалізованих загальноосвітніх школах. Інженерія Майбутнього : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 10 листопада 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/13/zbirnyk.pdf#page=180.

Купріянова О. А.

Соціально-педагогічна профілактика булінгу

цитувати...
Купріянова О. А. Соціально-педагогічна профілактика булінгу. Інженерія Майбутнього : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 10 листопада 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/13/zbirnyk.pdf#page=183.

Глущенко О. В.

Педагогіка вищої школи в контексті євроітеграції

цитувати...
Глущенко О. В. Педагогіка вищої школи в контексті євроітеграції. Інженерія Майбутнього : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 10 листопада 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/13/zbirnyk.pdf#page=186.

Сальва І. В.

Підвищення ефективності промислових підприємств переробної галузі України

цитувати...
Сальва І. В. Підвищення ефективності промислових підприємств переробної галузі України. Інженерія Майбутнього : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 10 листопада 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/13/zbirnyk.pdf#page=189.

Чепелюк А. І.

Сутність економічної категорії «капітал»

цитувати...
Чепелюк А. І. Сутність економічної категорії «капітал». Інженерія Майбутнього : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 10 листопада 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/13/zbirnyk.pdf#page=195.

Юдіна Н. В.

Депресія - закономірний етап інноваційного розвитку

цитувати...
Юдіна Н. В. Депресія - закономірний етап інноваційного розвитку. Інженерія Майбутнього : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 10 листопада 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL : http://futurolog.com.ua/publish/13/zbirnyk.pdf#page=202.
Інженерія Майбутнього. міждисциплінарна науково-практична конференція Nonfiction-видавництво порталу Футуролог. Инженерия Будущего #Futurolog
Інженерія Майбутнього. міждисциплінарна науково-практична конференція Nonfiction-видавництво порталу Футуролог. Инженерия Будущего #Futurolog